Praktyki zawodowe w Irlandii
realizowane ze środków

PO WER
sektor
Kształcenie i szkolenia zawodowe

 • W dniu 13 listopada 2020 roku w ZSH odbył się finał szkolnego konkursu fizycznego „Fizyka w XXI wieku”.

  Konkurs miał na celu rozwijanie umiejętności prezentowania zjawisk przyrodniczych, ich analizy oraz wnioskowania. Konkurs był jednoetapowy. Polegał na przygotowaniu przez uczniów prezentacji w programie PowerPoint. Komisja konkursową ZSH: pani wicedyrektor A.Mamprejew oraz pani A.Prawdzik wytypowały finalistów konkursu.

  W konkursie brali udział uczniowie z klas pierwszych i drugich.

 • Egzamin ustny

  Absolwenci, którzy w roku szkolnym 2019/2020 nie zdali egzaminu maturalnego, w kolejnych latach przystępowania do egzaminu są zobowiązani przystąpić do egzaminu lub egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, aby otrzymać świadectwo dojrzałości.

 • W piątek 16.10.2020 roku w naszej szkole odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Sopotu.

  Wszystko przebiegło sprawnie i przy zachowaniu ostrożności ze względu na zagrożenie epidemiologiczne.

  Głosy zostały policzone i już możemy przedstawić wyniki - protokol_ZSH.pdf

  Zwycięzcom serdecznie gratulujemy 👍💪 a wszystkim kandydatom dziękujemy za zaangażowanie 🧡

 • Zgodnie z najnowszymi rządowymi wytycznymi i obostrzeniami, od

  19 października, cały Zespół Szkół Handlowych w Sopocie przechodzi na nauczanie zdalne.

  Zajęcia będą odbywać się zgodnie z planem lekcji, przy użyciu platformy

  e-learningowej MSTeams.

  Wszelkie informacje oraz ewentualny kontakt ze szkołą tylko i wyłącznie drogą elektroniczną lub telefonicznie.

  DBAJMY O ZDROWIE SWOJE I INNYCH!!!

 • Pragniemy bardzo przeprosić za utrudniony kontakt ze szkołą w ostatnich dniach.

  Z powodu awarii zewnętrznej, szkoła nie ma dostępu do internetu, nie działa również telefon stacjonarny. Usuwanie awarii może potrwać od 48 do 72h.

  Korzystając z prywatnego łącza, postaramy się na bieżąco informować Państwa o sytuacji w naszej placówce.

 • W miniony weekend zakończył sie kurs animatora czasu wolnego.

  Ależ się działo! Tańce animacyjne, gry i zabawy animacyjne, dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 4 dni pełne energii, pozytywnych wrażeń i nauki przez zabawę!

  Uczniowie klas hotelarskich, zainteresowani udziałem w takim kursie w drugim semestrze, powinni zgłosić się do p. Anny Tur-Krużyckiej.

  Kurs odbył sie w ramach projektu Dobra szkoła = Dobry Zawód, Atrakcyjna Praca.

  Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 3.3. Edukacja zawodowa, poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej, umowa nr RPPM.03.03.01-22-0009/16.

 • W wrześniu klasa 3p i 2gh przeszyły szkolenie dla personelu pokładowego: kurs stewardesy i stewarda linii lotniczych. Dowiedzieli się, co trzeba zrobić aby pracować ponad chmurami. Zajęcia były bardzo ciekawe i interaktywne.

  Kurs odbył sie w ramach projektu Dobra szkoła = Dobry Zawód, Atrakcyjna Praca.

  Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 3.3. Edukacja zawodowa, poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej, umowa nr RPPM.03.03.01-22-0009/16.

 • Ruszyła kampania do Młodzieżowej Rady Miasta Sopotu :)

  Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w kampanii i przypominamy o dacie wyborów 16.10.2020 roku.

  3mamy kciuki i wspieramy naszych kandydatów

  Pierwszy kandydat już WAS SŁUCHA • Szanowni Uczniowie

  Młodzieżowa Rada Miasta Sopotu to organ o charakterze konsultacyjnym, który stanowi reprezentację uczniów szkół sopockich.

  Rada ma prawo przedstawiać opinie władzom miasta we wszystkich sprawach dotyczących młodzieży.

  Spośród uczniów Waszej szkoły zgłoszono aż 6 kandydatur. Niestety tylko dwoje z nich będą radnymi i będą reprezentować Waszą szkołę i Wasze interesy.

  Zadecydujecie o tym WY w wyborach do MRM Sopotu. Każdy z Was, nawet niepełnoletni, ma czynne prawo wyborcze i dysponuje 1 głosem w wyborach.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Handlowych w Sopocie
  ul. Wejherowska 1
  81-814 Sopot
 • 58 551 11 92