• Przyjazna
    • Bezpieczna
    • Nowoczesna
    • Otwarta
 • Aktualności

   • Konkurs umiejętności logiczno-matematycznych

   • 30.11.2020
   • W dniu 27.11.2020 odbył się  coroczny Konkursie Umiejętności Logiczno – Matematycznych dla uczniów klas 7 i 8 sopockich Szkól Podstawowych, zorganizowany przez Zespół Szkół Handlowych w Sopocie. Konkurs odbył się on-line na Sopockiej Platformie Edukacyjnej. W szranki stanęło 25 uczniów.

    Zwycięzcą  Konkursu  został  Kuba  Górski  ze  Szkoły Podstawowej nr 8 w Sopocie.

    Wszystkim uczestnikom, ich nauczycielom i rodzicom gratulujemy!

    Dziękujemy za wspólną zabawę!

    Jury Konkursu:

    Anna Prawdzik i Anna Mamprejew

   • Fizyka w XXI wieku

   • 19.11.2020
   • W dniu 13 listopada  2020 roku w  ZSH odbył się finał  szkolnego konkursu fizycznego „Fizyka w XXI wieku”. 

    Konkurs  miał na celu rozwijanie umiejętności prezentowania zjawisk przyrodniczych, ich analizy oraz  wnioskowania. Konkurs był jednoetapowy.  Polegał na przygotowaniu przez uczniów prezentacji w programie PowerPoint. Komisja konkursową ZSH: pani wicedyrektor A.Mamprejew oraz pani A.Prawdzik wytypowały finalistów konkursu.

    W konkursie brali udział uczniowie z klas pierwszych i drugich.

    I miejsce zajęła Oliwia Krzos z klasy 2gi

    II miejsce zajęła Weronika Perzanowska z klasy 2spl

    III miejsce zajęła Anna Chamera z klasy 2spl

    Wszystkim uczestnikom gratulujemy!!!

   • UWAGA maturzyści - absolwenci

   • 10.11.2020
   • Egzamin ustny

    Absolwenci, którzy w roku szkolnym 2019/2020 nie zdali egzaminu maturalnego, w kolejnych latach przystępowania do egzaminu są zobowiązani przystąpić do egzaminu lub egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, aby otrzymać świadectwo dojrzałości.

   • Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

   • 19.10.2020
   • W piątek 16.10.2020 roku w naszej szkole odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Sopotu.

    Wszystko przebiegło sprawnie i przy zachowaniu ostrożności ze względu na zagrożenie epidemiologiczne.

    Głosy zostały policzone i już możemy przedstawić wyniki - protokol_ZSH.pdf

    Zwycięzcom serdecznie gratulujemy 👍💪 a wszystkim kandydatom dziękujemy za zaangażowanie 🧡

   • Nauczanie zdalne

   • 16.10.2020
   • Zgodnie z najnowszymi rządowymi wytycznymi i obostrzeniami, od

    19 października, cały Zespół Szkół Handlowych w Sopocie przechodzi na nauczanie zdalne.

    Zajęcia będą odbywać się zgodnie z planem lekcji, przy użyciu platformy

    e-learningowej MSTeams.

    Wszelkie informacje oraz ewentualny kontakt ze szkołą tylko i wyłącznie drogą elektroniczną lub telefonicznie.

    DBAJMY O ZDROWIE SWOJE I INNYCH!!!

   • AWARIA

   • 16.10.2020
   • Pragniemy bardzo przeprosić za utrudniony kontakt ze szkołą w ostatnich dniach.

    Z powodu awarii zewnętrznej, szkoła nie ma dostępu do internetu, nie działa również telefon stacjonarny. Usuwanie awarii może potrwać od 48 do 72h.

    Korzystając z prywatnego łącza, postaramy się na bieżąco informować Państwa o sytuacji w naszej placówce.

   • Kurs animatora czasu wolnego

   • 12.10.2020
   • W miniony weekend zakończył sie kurs animatora czasu wolnego.

    Ależ się działo! Tańce animacyjne, gry i zabawy animacyjne, dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 4 dni pełne energii, pozytywnych wrażeń i nauki przez zabawę!

    Uczniowie klas hotelarskich, zainteresowani udziałem w takim kursie w drugim semestrze, powinni zgłosić się do p. Anny Tur-Krużyckiej.

    Kurs odbył sie w ramach projektu Dobra szkoła = Dobry Zawód, Atrakcyjna Praca.

    Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 3.3. Edukacja zawodowa, poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej,  umowa nr RPPM.03.03.01-22-0009/16.

   • Kurs Cabin Crew

   • 12.10.2020
   • W wrześniu klasa 3p i 2gh przeszyły szkolenie dla personelu pokładowego: kurs stewardesy i stewarda linii lotniczych. Dowiedzieli się, co trzeba zrobić aby pracować ponad chmurami. Zajęcia były bardzo ciekawe i interaktywne. 

    Kurs odbył sie w ramach projektu Dobra szkoła = Dobry Zawód, Atrakcyjna Praca.

    Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 3.3. Edukacja zawodowa, poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej,  umowa nr RPPM.03.03.01-22-0009/16.

   • Kampania wyborcza

   • 08.10.2020
   • Ruszyła kampania do Młodzieżowej Rady Miasta Sopotu :)

    Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w kampanii i przypominamy o dacie wyborów 16.10.2020 roku.

    3mamy kciuki i wspieramy naszych kandydatów 

    Pierwszy kandydat już WAS SŁUCHA

   • Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

   • 07.10.2020


   • Szanowni Uczniowie

    Młodzieżowa Rada Miasta Sopotu to organ o charakterze konsultacyjnym, który stanowi reprezentację uczniów szkół sopockich.

    Rada ma prawo przedstawiać opinie władzom miasta we wszystkich sprawach dotyczących młodzieży.

    Spośród uczniów Waszej szkoły zgłoszono aż 6 kandydatur. Niestety tylko dwoje z nich będą radnymi i będą reprezentować Waszą szkołę i Wasze interesy.

    Zadecydujecie o tym WY w wyborach do MRM Sopotu. Każdy z Was, nawet niepełnoletni, ma czynne prawo wyborcze i dysponuje 1 głosem w wyborach.

    Dla niektórych z Was to pierwsza taka okazja w życiu aby uczestniczyć czynnie w sprawach samorządowych szkoły i miasta oraz stać się świadomym i aktywnym obywatelem.

    Przedstawiamy Wam kandydatów.

    KANDYDACI DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA SOPOTU
    W OKRĘGU WYBORCZYM NR 8 (2 MANDATY)
    ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH W SOPOCIE

    1. Borecki Michał – 2gp
    2. Malicki Michał – 2gp
    3. Marendowski Michał – 3tl
    4. Okonek Julia – 3h
    5. Rosiński Łukasz – 3h
    6. Wysocki Konrad – 3p

    Na wybory zapraszamy w piątek 16 października w g.8:30-14:30
    Każdy uczeń ma prawo głosu !

   • ZSH Sopot od 5 października

   • 02.10.2020
   • Szanowni uczniowie, rodzice i nauczyciele.

    Informujemy iż w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19, w mieście Sopot obowiązywać będzie czerwona strefa.W związku z tym Zespół Szkół Handlowych, po zakończeniu nauczania zdalnego w dniu 2 października, od poniedziałku 5 października będzie działał stacjonarnie ale pod reżimem sanitarnym.

    Prosimy o bezwzględne przestrzeganie obostrzeń. Proszę chronić i dbać o zdrowie własne i najbliższych.

    W związku z tym utrzymujemy lub zaostrzamy zalecenia:

    - ograniczamy do minimum przychodzenie i przebywanie w szkole osób trzecich – sekretariat dla osób z zewnątrz będzie czynny tylko w sprawach pilnych, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym:

    - wprowadzamy obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia);

    - wprowadzamy obowiązek osłony ust i nosa w przypadku zajęć praktycznychw ramach kształcenia w zawodzie - jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu między uczniami, dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, maszyn

    - wprowadzamy obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz);

    - będziemy mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej;

    - w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia przede wszystkim podczas pomiaru temperatury ciała

    a) jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – powiadamiamy rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły, przypominamy o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,

    b) jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C - 37,9 °C – powiadamiamy rodziców ucznia i ustalamy ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły;

    - wprowadzamy zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych;

    - w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego - nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne będzie prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

    - ustalamy trzy wejścia do szkoły

    1 – wejście główne dla klas I i II

    2 – wejście boczne dla klas III i IV

    3 – wejście na halę gimnastyczną, bezpośrednio na WF

    Prosimy nie gromadzić się i nie grupować pod szkołą, prosimy trzymać dystans, w związku z obowiązkiem mierzenia temperatury przed wejściem zalecamy wcześniejsze pojawienie się na terenie szkoły.

    Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

   • Młodzieżowa Rada Miasta Sopotu

   • 29.09.2020
   • Szanowni Państwo, nauczyciele i uczniowie

    Uchwałą Rady Miasta Sopotu z dnia 21 maja 2020 roku została powołana Młodzieżowa Rada Miasta Sopotu i nadano jej statut.

    16 października 2020 roku odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Do 6 października zbierane są kandydatury na radnych.

    Radnym może zostać każdy uczeń sopockiej szkoły w wieku 13-20 lat po uprzednim zgłoszeniu swojej kandydatury do Szkolnej Komisji Wyborczej.

    Młodzieżowa Rada jest organem o charakterze konsultacyjnym i stanowi apolityczną reprezentację uczniów szkół niezwiązaną z żadną partią polityczną.

    Zespół Szkół Handlowych otrzymał 2 mandaty do wspomnianej Rady. Załączamy Staut Rady i dokument dla kandydatów. W załącznikach do Statutu znajdują się odpowiednie dokumenty, które kandydat na radnego ma obowiązek złożyć - zgłoszenie kandydata, zgoda rodzica (dla uczniów niepełnoletnich) i klauzula informacyjna.

    Dokumenty kandydata, wypełnione i podpisane proszę wysłać na adres zsh@sopot.pl w nieprzekraczalnym terminie do 6 października lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.

    Zespół Szkół Handlowych jest również okręgiem wyborczym dla uczniów zameldowanych/zamieszkałych w Sopocie, niebędących uczniami szkół sopockich. W tym okręgu są aż 4 mandaty. Prosimy zainteresowanych o przesyłanie stosownych dokumentów mailowo do sekretariatu szkoły. Pytania proszę kierować mailowo zsh@sopot.pl lub telefonicznie 58-551-11-92.

    Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XV_279_2020_Statut_Mlodziezowej_Rady_Miasta_Sopotu.pdf

    Zgloszenie_kandydata_Zalacznik_Nr_3_do_Statutu_Mlodziezowej_Rady.pdf​​​​​​​


   • Informacja

   • 25.09.2020
   • Pragniemy Państwa uspokoić.

    Tylko kilku nauczycieli jest na kwarantannie, która w większości przypadków kończy się 27.09.2020

    Natomiast nauczanie zdalne będzie obowiązywało cały tydzień zgodnie z komunikatem. 

   • Świadectwa i dyplomy z egzaminu zawodowego

   • 11.09.2020
   • Uwaga Absolwenci!!

    W sekretariacie szkoły przy ul.Wejherowskiej 1 można odebrać świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w zawodzie oraz dyplomy nadające tytuł zawodowy technika.

   • Matura - sesja poprawkowa

   • 07.09.2020
   • MATURA 2020 W SESJI POPRAWKOWEJ ODBĘDZIE SIĘ WE WTOREK 8 WRZEŚNIA OD G.14:00
    W BUDYNKU ZEPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

    PRZY ULICY WEJHEROWSKIEJ 1.

 • Biuletyn informacji publicznej
 • Librus Synergia
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Technicznych w Sopocie
   • sekretariat@zstsopot.pl
   • 58 551 11 92
   • ul. Wejherowska 1
    81-814 Sopot
    81-814 Sopot
    Poland
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie