• Przyjazna
    • Bezpieczna
    • Nowoczesna
    • Otwarta
 • Aktualności

   • Muzeum II Wojny Światowej

   • 12.02.2020
   • W dniu 4.02.2020 r. uczniowie klasy 1gi wraz z nauczycielami: panią A. Prawdzik oraz panem K. Szulcem zwiedzali Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Lekcja muzealna wzbogaciła tradycyjne nauczanie oraz rozwinęła u młodych ludzi umiejętność spostrzegania faktów i problemów otaczającego świata. Młodzież pogłębiła swoją wiedzę dotyczącą  historii  II wojny światowej.

   • Warsztaty dla klas logistycznych

   • 30.01.2020
   • W dniu 29.01.2020 klasy  2tl i 3tl miały wykład i warsztaty poświęcone TransEdu. Zajęcia dotyczyły  poznania  zasad działania wirtualnej platformy wspierającej  edukacje w branży logistycznej.

    Giełda transportowa to jedno z najważniejszych narzędzi pracy w logistyce. Aplikacja TransEdu to wierne odzwierciedlenie giełdy transportowej, przygotowane w formie gry dla studentów i uczniów logistyki.

    Uczniowie będą brali udział w czterech kursach Wirtualnej Akademii TransEdu, w obszarach

    • Transport drogowy
    • Spedycja
    • Magazyn
    • Manager w branży TSL

    Każdy kurs zakończony będzie egzaminem i możliwością otrzymania certyfikatu.

   • VII Olimpiada Wiedzy o Turystyce

   • 21.01.2020
   • W dniu 8 stycznia 2020 roku w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych odbyła się VII Olimpiada Wiedzy o Turystyce- etap okręgowy, w której wzięły udział uczennice ZSH- J. Mieleczyk i J. Roszkowska z klasy 3OH pod opieką p. Rafała Nowickiego.

    Tym razem tematem przewodnim Olimpiady była "literatura podróżnicza". Pozytywne przejście etapu okręgowego Olimpiady umożliwi udział w etapie centralnym, który odbywać się będzie w Łodzi.

    Uczestniczkom olimpiady serdecznie tego życzymy i czekamy na wyniki.

   • 49. rocznica wypadków grudniowych na Pomorzu

   • 03.01.2020
   • Dziś mija 49 lat od wydarzeń, jakie miały miejsce w grudniu 1970 roku na Pomorzu. Zaczęło się od robotniczych wystąpień, którego bezpośrednią przyczyną była wprowadzona 12 grudnia podwyżka cen detalicznych mięsa, przetworów mięsnych oraz innych artykułów spożywczych przez władze PRL-u. Decyzję w tej sprawie podjęto 30 listopada 1970 na posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR. Od 8 grudnia w Ministerstwie Obrony Narodowej i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych rozpoczęto przygotowania w ramach „ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego”, a 11 grudnia jednostki MSW zostały postawione w stan pełnej gotowości. 12 grudnia wieczorem za pośrednictwem radia poinformowano społeczeństwo o podwyżkach cen żywności głównych artykułów, średnio o 23% (mąka o 17%, ryby o 16%, dżemy i powidła o 36%). 13 grudnia komunikaty o podwyżkach cen podała prasa. Działania władz sprowokowały robotników do manifestacji i licznych demonstracji. Społeczeństwo miało dość! Zbierano się na wiecach, domagając się od władz cofnięcia podwyżki, uregulowania systemu płac (w szczególności zasad naliczania premii) i wreszcie odsunięcia od władzy odpowiedzialnych za podwyżkę.

    Władza w obawie przed społecznym buntem wyprowadziła wojsko na ulice i wydała rozkaz do strzelania do manifestujących robotników. W wyniku represji w grudniu 1970 zostało zabitych 41 osób.

    W obchodach organizowanych w Gdańsku pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców wzięli udział uczniowie klasy 4O wraz z nauczycielem R. Nowickim i K. Komodzińską.

   • Warsztaty turystyczne w Hotelu Mercure W Gdyni

   • 03.01.2020
   • W dniu 16 grudnia 2019 uczniowie klasy 1gH wraz z nauczycielami R. Nowickim, K. Komodzińską uczestniczyli w warsztatach hotelarskich w Hotelu Mercure w Gdyni. Młodzież poznała, jak wygląda praca hotelu, jakie hotel świadczy usługi dla swoich gości. Uczniowie mogli obejrzeć pracę personelu hotelowego, pokoje dla gości, sale konferencyjne, restauracje i inne pomieszczenia hotelowe oraz dowiedzieć się ważnych informacji o pracy i funkcjonowaniu hotelu

   • Warsztaty w ramach współpracy

   • 20.12.2019
   • W ramach współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w naszej szkole obywają się w szkole warsztaty i wsparcie indywidualne uczniów

    1. Oferty pracy, jak szukać pracy 

    2. Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej

    3. Jak tworzyć CV

    4. Formy wsparcia, możliwości zdobycia staży

    5. dofinansowania unijne6. podnoszenie kwalifikacji

   • Zintegrowany kurs bezpieczeństwa żeglugi

   • 20.12.2019
   • W dniach 23.11-14.12 odbył się zintegrowany kurs bezpieczeństwa żeglugi. Szkolenie skierowano do pełnoletnich uczniów kształcących się w branży „Turystyka, Sport, Rekreacja” oraz „TRANSPORT, LOGISTYKA, MOTORYZACJA”, w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik hotelarz, technik logistyk i technik eksploatacji portów i terminali.

    Kurs jest niezbędny do podjęcia pracy jako członek załogi na statkach morskich. Dzięki udziałowi w kursie nasi uczniowie będą mogli podjąć pracę na statkach i promach pasażerskich lub na każdej jednostce pływającej w wielu miejscach świata. 

    Kurs organizowany był w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

   • VI Międzyszkolny Konkurs Turystyczno-Hotelarski

   • 17.12.2019
   • W dniu 11.12.2019r. turyści z ZSH z klasy 3OH wzięli udział w międzyszkolnym konkursie turystyczno-hotelarskim. W tym roku odbyła się już szósta edycja tego konkursu, która jest realizowana podobnie, jak w poprzednich latach na tych samych zasadach. Konkurs obejmuje wiedzę z zakresu ogólnej turystyczno-hotelarskiej w oparciu o ustawę o usługach turystycznych z 1997 roku i kodeks postępowania praktycznego oraz BHP w turystyce i hotelarstwie. Organizatorem tegorocznej edycji konkursu jest Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych z Gdyni. Finał konkursu odbędzie się w marcu 2020 roku. Uczniowie w pierwszym etapie konkursu rozwiązali test. Do finału konkursu przeszli uczniowie: Gzik Roksana, Mielewczyk Joanna i Rutkowska Nikola.
    Gratulacje!!!

   • Warsztaty z prawa

   • 08.12.2019
   • Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów z Gdyni przeprowadziła w naszej szkole warsztaty z zagadnień prawnych. W okresie od października 2018r. do kwietnia 2019r. odbyło się osiem warsztatów przeprowadzone przez prawnika. Zostały omawiane zagadnienia z zakresu:

    • Prawa pracy
    • Prawa spadkowego
    • Prawa konsumenta
    • Prawa administracyjnego

    Celem warsztatów było:

    • zdobycie podstawowej wiedzy o prawach przysługujących współczesnemu człowiekowi
    •  uświadomienie uczniom, że znajomość podstawowych zagadnień prawa  jest pomocna w życiu codziennym.
   • VII Ogólnopolska Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.

   • 04.12.2019
   • W dniu 26 listopada 2019 uczniowie klasy 3OH wzięli udział w VII edycji ogólnopolskiej olimpiady SOLIDARNOŚCI "olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii". Olimpiada dotyczyła historii wiedzy z zakresu historii najnowszej Polski ostatnich 30-tu lat i przemian społeczno-gospodarczo-politycznych w naszym kraju. Olimpiada miała też na celu przybliżenie polskiego dziedzictwa historycznego i polskiego dorobku kulturowego. Organizatorem szkolnej edycji olimpiady był nauczyciel Rafał Nowicki.

    Na zwycięzców czekają indeksy na czołowe uniwersytety, stypendia naukowe i atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nauczyciele zwycięskich drużyn otrzymają również nagrody finansowe i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

   • Wizyta studyjna w Enigma Systemy Ochrony Informacji

   • 08.12.2019
   • Klasa 1spi pod opieką pana M. Pomierskiego i pana Z. Kredowskiego uczestniczyła w wizycie studyjnej w firmie Enigma Systemy Ochrony w Warszawie. Enigma od 25 lat świadczy usługi w obszarze ochrony informacji, posiadając unikatową wiedzę na polskim rynku. Integralną częścią oferowanych rozwiązań jest szeroko pojmowane bezpieczeństwo specjalne. Dotyczy ono zarówno rozwiązań sprzętowych i aplikacyjnych, jak i całego obszaru architektury i realizacji wdrożenia. Podstawą systemów tworzonych przez firmę Enigma są opracowane i produkowane własne kryptograficzne rozwiązania sprzętowe i aplikacyjne. Atutem tych rozwiązań jest stosowanie wysoko rozwiniętych technologii i algorytmów szyfrowych. Wysoką jakość oferowanych urządzeń i aplikacji kryptograficznych potwierdza ponad 40 certyfikatów ABW i SKW z zakresu przetwarzania informacji niejawnych od klauzuli „Zastrzeżone”, przez „Poufne” i „Tajne” do „Ściśle tajne”. Systemy IT oparte na urządzeniach kryptograficznych Enigmy oznaczone są marką CompCrypt i przetwarzają informacje o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa narodowego.

    Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 3.3. Edukacja zawodowa, poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej,  umowa nr RPPM.03.03.01-22-0009/16.

   • Sopocki Konkurs Umiejętności Logiczno-Matematycznych

   • 04.12.2019
   • W dniu 29 listopada 2019r w Zespole Szkół Handlowych w Sopocie odbył się Sopocki Konkurs Umiejętności Logiczno-Matematycznych. Konkurs został zorganizowany przez Panią wicedyrektor A.Mamprejew oraz Panią A.Prawdzik. dla uczniów ósmych klas Szkół Podstawowych w Sopocie. Konkurs miał na celu zainteresowanie młodzieży matematyką oraz  rozwijanie umiejętności logicznego myślenia. Zawody odbywały się indywidualnie.

    W konkursie brali udział uczniowie ze Szkół Podstawowych nr 1, nr 7, nr 8 oraz  nr 9 w Sopocie. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

   • Warsztaty w Centrum Informacji Turystycznej w Gdyni

   • 24.11.2019
   • W dniu 20.11.2019 uczniowie klasy 3OH profilu turystycznego wraz z R. Nowickim uczestniczyli w warsztatach turystycznych w Centrum Informacji Turystycznej w Gdyni. Uczniowie uczestniczyli w lekcji na temat produktu turystycznego, obsługi podróżnych oraz zadań w zakresie turystyki na przykładzie miasta Gdyni, które poprowadziła p. Irmina Lewoszewska. Młodzież zapoznała się również zasobami CIT i celami CIT w Gdyni oraz informacjami, jakie można uzyskać przychodząc do informacji turystycznej oraz z obsługą podróżnych. Podczas warsztatów Pracownice gdyńskiego CIT opowiedziały o nowych planach i założeniach rozwoju turystyki na lata 2017-2020, zwłaszcza projektach dotyczących miasta Gdyni.

   • Warsztaty Budowania relacji w klasie

   • 24.11.2019
   • W dniu 19 listopada klasa 1 spl wraz z wychowawczynią p. Anną Kacmajor oraz panią pedagog Anną Inglot uczestniczyła w warsztatach dotyczących ,,Budowania relacji w klasie'' zorganizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sopocie . Podczas niezwykle ciekawych zabaw i zadań uczniowie wraz z wychowawca wspólnie doszli do wniosku , że najwazniejsze w zgranym  zespole to wzajemny szacunek , tolerancja , zyczliwość , wzajemna pomoc , sumienność i dostrzeganie drugiego człowieka :)

   • Warsztaty historyczne

   • 24.11.2019
   • W Muzeum Sopotu odbyły sie warsztaty plastyczne kończące projekt dotyczący pierwszych 8 kobiet w Sejmie Ustawodawczym 1919r. Jedną z tych kobiet była Maria Moczydłowska, która po II Wojnie Światowej mieszkała w Sopocie.

   • Szkolny konkurs „Fizyka w XXI wieku”

   • 13.11.2019
   • W dniu 12 listopada  2019 roku w  ZSH odbył się finał  szkolnego konkursu fizycznego „Fizyka w XXI wieku”. 

    Konkurs miał na celu rozwijanie umiejętności prezentowania zjawisk przyrodniczych, ich analizy oraz wnioskowania. Konkurs rozgrywany był w dwóch etapach.  Pierwszy etap polegał na przygotowaniu przez uczniów prezentacji w programie PowerPoint. Drugi etap (finał konkursu)  miał na celu przedstawienie  najlepszych prac przed komisją konkursową ZSH:  panią wicedyrektor A.Mamprejew oraz panią A.Prawdzik. W konkursie brali udział uczniowie z klas 1gh,  1gp oraz 3Ti. I miejsce zajął  Adrian Reszka z klasy 3Ti .

   • Pokaz mody z przełomu XIX i XX wieku

   • 31.10.2019
   • Projekcji filmu "Siłaczka" towarzyszył pokaz mody z przełomu XIX i XX wieku przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej GRH Bluszcz w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sopocie. W spotkaniu wzięli udział uczniowie sopockich liceów i techników. Zarówno projekcja filmu jak i pokaz mody odbyły się  w ramach projektu zrealizowanego przez Muzeum Sopotu, ZSH i ZS nr 1 zatytułowanego „Maria Moczydłowska. Bez romantycznego zrywu”, którego celem było upamiętnienie postaci Marii Moczydłowskiej, sopocianki, jednej z pierwszych polskich posłanek, działaczki społecznej, mentorce wielu pokoleń sopockich pedagogów.

    Projekt zrealizowano w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2020. Niepodległa

    Kurator projektu: Iwona Zajac.

    Fotografie: Magda Małyjasiak.

 • Biuletyn informacji publicznej
 • Librus Synergia
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Technicznych w Sopocie
   • sekretariat@zstsopot.pl
   • 58 551 11 92
   • ul. Wejherowska 1
    81-814 Sopot
    81-814 Sopot
    Poland
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie