• Egzamin Zawodowy

    • Przybory na egzamin w części praktycznej

      

     Przybory na egzamin w części pisemnej

      

     HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W SESJI CZERWIEC 2023

     CZĘŚĆ PISEMNA

      

     CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

     Oznaczenie kwalifikacji

     Data egzaminu

     Godzina rozpoczęcia egzaminu

     Numer sali/miejsca egzaminu

      

     Oznaczenie kwalifikacji

     Forma (model) egzaminu

     Data egzaminu

     Godzina rozpoczęcia egzaminu

     Numer sali/miejsca egzaminu

     HGT.03

     2.06.2023

     8:00

     28

     HGT.03

     D

     1.06.2023

     9:00

     36

     SPL.01

     2.06.2023

     8:00

     27

     TG.13

     D

     1.06.2023

     9:00

      

     SPL.02

     SPL.01

     D

     1.06.2023

     9:00

     38

     INF.02

     2.06.2023

     10:00

     28

     SPL.02

     D

     1.06.2023

     13:00

      

     INF.02

     2.06.2023

     10:00

     27

     HGT.06

     D

     1.06.2023

     13:00

     AULA

     INF.03

     SPL.03

     D

     1.06.2023

     13:00

     38

     INF.03

     2.06.2023

     12:00

     27

     SPL.04

     D

     1.06.2023

     13:00

     36

     INF.03

     2.06.2023

     12:00

     28

     INF.03

     DK

     12.06.2023

     8:00

     27

     HGT.06

     12:00

     INF.03

     DK

     12.06.2023

     8:00

     17

     HGT.06

     2.06.2023

     14:00

     27

     INF.03

     DK

     12.06.2023

     12:30

     27

     HGT.06

     2.06.2023

     14:00

     28

     INF.03

     DK

     12.06.2023

     12:30

     17

     SPL.03

     5.06.2023

     8:00

     27

     INF.02

     WK

     15.06.2023

     8:00

     26

     SPL.04

     5.06.2023

     10:00

     27

     INF.02

     WK

     15.06.2023

     12:30

     26

      

     INF.02

     WK

     15.06.2023

     17:00

     26

     INF.02

     WK

     16.06.2023

     8:00

     26

     INF.02

     WK

     16.06.2023

     12:30

     26

      

      

     delaracja przystąpienia do egzaminu przez absolwenta  

     deklaracja dla ucznia

      

      

      

     Terminy przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2022/2023

     SESJA : STYCZEŃ - LUTY 2023

      

     Uczniowie

     Absolwenci

     2022 i 2021

     Absolwenci

     2020 i starsi

     Termin składania deklaracji

     15 września 2023

     9 września 2023

     Część pisemna

     10 stycznia 2023

     Część praktyczna

     Model „d”

     9 stycznia 2023

     Część praktyczna

     Model „wk” i „dk”

     9 stycznia – 21 stycznia 2023

     Termin dodatkowy

     Część pisemna

     30 stycznia 2023

     ---

     Część praktyczna, Model „d”

     31 stycznia 2023

     ---

     Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

     31 marca 2023

     Termin przekazania świadectw i certyfikatów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2022 oraz termin przekazania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2022

     7 kwietnia 2023

      

      

     SESJA : CZERWIEC – LIPIEC 2023

     Uczniowie

     Absolwenci

     2022 i 2021

     Absolwenci

     2020 i starsi

     Termin składania deklaracji

     7 lutego 2023

     1 lutego 2023

     Termin składania deklaracji dla osób które przystępowały i nie zdały egzaminu w sesji styczeń/luty

     do 7 kwietnia 2023

     Część pisemna

     2-7 czerwca 2023

     2 czerwca 2023

     Część praktyczna

     Model „d”

     1 czerwca 2023

     Część praktyczna

     Model „wk” i „dk”

     1-18 czerwca 2023

     Termin dodatkowy

     Część pisemna

     28 czerwca 2023

     ---

     Część praktyczna

     29 czerwca 2023

     ---

     Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

     31 sierpnia 2022

     Termin przekazania świadectw i certyfikatów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2022 oraz termin przekazania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2022

     8 września 2022

      

      

      

      

     Regulamin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego

      

     1. Harmonogram składania deklaracji przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów zawodowych corocznie ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna w formie komunikatu.
     2. Harmonogram składania deklaracji przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów zawodowych powyżej.
     3. Druki deklaracji dostępne są na stronie szkoły w zakładce dla ucznia – egzamin zawodowy https://zshsopot.edupage.org/text9/ oraz w sekretariacie szkoły.
     4. Deklarację wypełniamy pismem komputerowym lub odręcznym drukowanym, tak aby była czytelna. Deklaracja powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje do jej złożenia oraz dane kontaktowe do osoby składającej.
     5. Za błędnie wypełnioną deklarację szkoła nie bierze odpowiedzialności.
     6. Deklarację można składać osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu oraz drogą elektroniczną wysyłając skan wypełnionej i podpisanej deklaracji na adres zst.egzaminzawodowy@gmail.com.
     7. Osoby składające deklarację osobiście w sekretariacie szkoły muszą otrzymać kopię deklaracji opatrzoną stemplem dziennym.
     8. Osoby składające deklarację drogą elektroniczną muszą otrzymać wiadomość zwrotną potwierdzającą odebranie deklaracji przez szkołę. W przypadku nie otrzymania takiej wiadomości w ciągu dwóch dni od wysłania deklaracji, osoba składająca deklarację powinna skontaktować się telefonicznie z p. Anną Tur-Krużycką, kierownikiem szkolenia praktycznego, nr telefonu 507 924 129, aby ustalić dlaczego nie było wiadomości zwrotnej.

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Technicznych w Sopocie
   • sekretariat@zstsopot.pl
   • 58 551 11 92
   • ul. Wejherowska 1
    81-814 Sopot
    81-814 Sopot
    Poland
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie