• Nagłówek

    • Regulamin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego

      

     1. Harmonogram składania deklaracji przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów zawodowych corocznie ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna w formie komunikatu.
     2. Harmonogram składania deklaracji przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów zawodowych w sesji lato 2021:

      

     Klasa 2 gp

     Klasy 3 i 4

     Absolwenci

     Termin składania deklaracji

     do 5 lutego 2021

     do 5 lutego 2021

     do 19 lutego 2021

     Termin składania deklaracji dla osób które przystępowały i nie zdały egzaminu w sesji styczeń/luty

     ---

     do 8 kwietnia 2021

      

     1. Druki deklaracji dostępne są na stronie szkoły w zakładce dla ucznia – egzamin zawodowy https://zshsopot.edupage.org/text9/ oraz w sekretariacie szkoły.
     2. Deklarację wypełniamy pismem komputerowym lub odręcznym drukowanym, tak aby była czytelna. Deklaracja powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje do jej złożenia oraz dane kontaktowe do osoby składającej.
     3. Za błędnie wypełnioną deklarację szkoła nie bierze odpowiedzialności.
     4. Deklarację można składać osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu oraz drogą elektroniczną wysyłając skan wypełnionej i podpisanej deklaracji na adres egzaminzawodowy.zsh@gmail.com.
     5. Osoby składające deklarację osobiście w sekretariacie szkoły muszą otrzymać kopię deklaracji opatrzoną stemplem dziennym.
     6. Osoby składające deklarację drogą elektroniczną muszą otrzymać wiadomość zwrotną potwierdzającą odebranie deklaracji przez szkołę. W przypadku nie otrzymania takiej wiadomości w ciągu dwóch dni od wysłania deklaracji, osoba składająca deklarację powinna skontaktować się telefonicznie z p. Anną Tur-Krużycką, kierownikiem szkolenia praktycznego, nr telefonu 507 924 129, aby ustalić dlaczego nie było wiadomości zwrotnej.

      

     delaracja przystąpienia do egzaminu przez absolwenta            

     deklaracja przystąpienia do egzaminu dla ucznia klasy 3 i 4

      

     Informacja o sposobie i organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 dla podstawy rogramowej 2012

     Informacja o sposobie i organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2020/21 dla podstawy rogramowej 2017

      

     Komunikat o przyborach część praktyczna - klasa 2gp

     Komunikat o przyborach część pisemna - klasa 2gp

     Komunikat o przyborach część pisemna - pozostali zdający

     Komunikat o przyborach część praktyczna - pozostali zdający

      

     Egzamin zawodowy - procedury bezpieczeństwa

      

     Harmonogram egzaminów zawodowych w ZSH w sesji czerwiec 2021

      

     CZĘŚĆ PISEMNA:

     L.p.

     Oznaczenie kwalifikacji

     Data egzaminu

     Godzina rozpoczęcia egzaminu

     Numer sali/miejsca egzaminu

     Liczba zdających

     1.  

     SPL.01

     8.06.2021

     9:00

     28

     8

     1.  

     SPL.01

     8.06.2021

     11:00

     28

     8

     1.  

     SPL.01

     8.06.2021

     13:00

     28

     7

     1.  

     EE.08

     22.06.2021

     8:00

     28

     12

     1.  

     EE.08

     22.06.2021

     10:00

     28

     12

     1.  

     TG.12

     22.06.2021

     10:00

     21

     2

     1.  

     AU.32

     22.06.2021

     12:00

     AULA

     18

     1.  

     AU.34

     22.06.2021

     12:00

     36

     11

     1.  

     TG.13

     1

     1.  

     TG.15

     1

     1.  

     EE.09

     22.06.2021

     12:00

     28

     10

     1.  

     EE.09

     22.06.2021

     14:00

     28

     10

     1.  

     A.32

     22.06.2021

     14:00

     21

     2

      

     CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

     L.p.

     Oznaczenie kwalifikacji

     Forma (model) egzaminu

     Data egzaminu

     Godzina rozpoczęcia egzaminu

     Numer sali/miejsca egzaminu

     Liczba zdających

     1.  

     SPL.02

     D

     7.06.2021

     9:00

     AULA

     23

     1.  

     A.31

     D

     21.06.2021

     9:00

     21

     2

     1.  

     AU.22

     D

     1

     1.  

     T.13

     D

     21.06.2021

     9:00

     36

     1

     1.  

     TG.12

     D

     3

     1.  

     TG.14

     D

     2

     1.  

     AU.32

     D

     21.06.2021

     13:00

     AULA

     18

     1.  

     AU.34

     D

     21.06.2021

     13:00

     36

     11

     1.  

     TG.13

     D

     21.06.2021

     13:00

     21

     2

     1.  

     TG.15

     D

     3

     1.  

     EE.09

     DK

     25.06.2021

     8:00

     27

     7

     1.  

     EE.09

     DK

     25.06.2021

     12:00

     27

     7

     1.  

     EE.09

     DK

     25.06.2021

     16:00

     27

     7

     1.  

     EE.08

     WK

     28.06.21

     12:30

     26

     5

     1.  

     EE.08

     WK

     29.06.21

     8:00

     26

     4

     1.  

     EE.08

     WK

     29.06.21

     12:30

     26

     4

     1.  

     EE.08

     WK

     29.06.21

     17:00

     26

     4

     1.  

     EE.08

     WK

     30.06.21

     8:00

     26

     4

     1.  

     EE.08

     WK

     30.06.21

     12:30

     26

     4

     1.  

     EE.08

     WK

     30.06.21

     17:00

     26

     3

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Technicznych w Sopocie
   • sekretariat@zstsopot.pl
   • 58 551 11 92
   • ul. Wejherowska 1
    81-814 Sopot
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie