• Egzamin Zawodowy

    • Przybory na egzamin pisemny

     Przybory na egzamin praktyczny

      

     delaracja przystąpienia do egzaminu przez absolwenta  

     deklaracja dla ucznia

     INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 formuła 2017

     INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 formuła 2019

      

     Harmonogram egzaminów zawodowych w ZSH w sesji czerwiec 2022

      

     CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

     L.p.

     Oznaczenie kwalifikacji

     Forma (model) egzaminu

     Data egzaminu

     Godzina rozpoczęcia egzaminu

     Numer sali/miejsca egzaminu

     Liczba zdających

     1.  

     HGT.03

     d

     1.06.22

     9:00

     aula

     37

     1.  

     SPL.01

     d

     1.06.22

     9:00

     38

     16

     1.  

     INF.02

     wk

     6.06.22

     8:00

     26

     4

     1.  

     INF.02

     wk

     6.06.22

     12:30

     26

     4

     1.  

     INF.02

     wk

     6.06.22

     17:00

     26

     4

     1.  

     INF.02

     wk

     7.06.22

     8:00

     26

     4

     1.  

     INF.02

     wk

     7.06.22

     12:30

     26

     4

     1.  

     INF.02

     wk

     7.06.22

     17:00

     26

     4

     1.  

     INF.02

     wk

     8.06.22

     8:00

     26

     4

     1.  

     INF.02

     wk

     8.06.22

     12:30

     26

     4

     1.  

     INF.02

     wk

     8.06.22

     17:00

     26

     3

     1.  

     INF.02

     wk

     9.06.22

     8:00

     26

     4

     1.  

     INF.02

     wk

     9.06.22

     12:30

     26

     4

     1.  

     INF.02

     wk

     9.06.22

     17:00

     26

     3

     1.  

     AU.32

     d

     20.06.22

     13:00

     38

     16

     1.  

     AU.34

     d

     20.06.22

     13:00

     36

     19

     1.  

     AU.22

     d

     20.06.22

     9:00

     15

     1

     1.  

     TG.13

     d

     20.06.22

     13:00

     15

     1

     1.  

     EE.09

     wk

     22.06.22

     8:00

     27

     10

     1.  

     EE.09

     wk

     22.06.22

     12:30

     27

     9

      

     CZĘŚĆ PISEMNA:

     L.p.

     Oznaczenie kwalifikacji

     Data egzaminu

     Godzina rozpoczęcia egzaminu

     Numer sali/miejsca egzaminu

     Liczba zdających

     1.  

     HGT.03

     2.06.22

     8:00

     28

     13

     1.  

     HGT.03

     2.06.22

     10:00

     28

     13

     1.  

     HGT.03

     2.06.22

     12:00

     28

     11

     1.  

     SPL.01

     2.06.22

     14:00

     28

     16

     1.  

     INF.02

     3.06.22

     8:00

     28

     13

     1.  

     INF.02

     3.06.22

     10:00

     28

     13

     1.  

     INF.02

     3.06.22

     12:00

     28

     12

     1.  

     INF.02

     3.06.22

     14:00

     28

     9

     1.  

     AU.32

     21.06.22

     12:00

     aula

     35

     1.  

     AU.34

     21.06.22

     12:00

     1.  

     EE.09

     21.06.22

     12:00

     28

     11

     1.  

     EE.09

     21.06.22

     14:00

     28

     8

      

     Regulamin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego

      

     1. Harmonogram składania deklaracji przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów zawodowych corocznie ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna w formie komunikatu.
     2. Harmonogram składania deklaracji przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów zawodowych w sesji lato 2022:

      

     Klasy 3

     Klasy 4

     Absolwenci

     Termin składania deklaracji

     do 5 lutego 2022

     do 5 lutego 2022

     do 19 lutego 2022

     Termin składania deklaracji dla osób które przystępowały i nie zdały egzaminu w sesji styczeń/luty

     klasa 3gp do 8 kwietnia

     do 8 kwietnia 2022

      

     1. Druki deklaracji dostępne są na stronie szkoły w zakładce dla ucznia – egzamin zawodowy https://zshsopot.edupage.org/text9/ oraz w sekretariacie szkoły.
     2. Deklarację wypełniamy pismem komputerowym lub odręcznym drukowanym, tak aby była czytelna. Deklaracja powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje do jej złożenia oraz dane kontaktowe do osoby składającej.
     3. Za błędnie wypełnioną deklarację szkoła nie bierze odpowiedzialności.
     4. Deklarację można składać osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu oraz drogą elektroniczną wysyłając skan wypełnionej i podpisanej deklaracji na adres zst.egzaminzawodowy@gmail.com.
     5. Osoby składające deklarację osobiście w sekretariacie szkoły muszą otrzymać kopię deklaracji opatrzoną stemplem dziennym.
     6. Osoby składające deklarację drogą elektroniczną muszą otrzymać wiadomość zwrotną potwierdzającą odebranie deklaracji przez szkołę. W przypadku nie otrzymania takiej wiadomości w ciągu dwóch dni od wysłania deklaracji, osoba składająca deklarację powinna skontaktować się telefonicznie z p. Anną Tur-Krużycką, kierownikiem szkolenia praktycznego, nr telefonu 507 924 129, aby ustalić dlaczego nie było wiadomości zwrotnej.

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Technicznych w Sopocie
   • sekretariat@zstsopot.pl
   • 58 551 11 92
   • ul. Wejherowska 1
    81-814 Sopot
    81-814 Sopot
    Poland
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie