Ogłoszenie o naborze uczniów na kurs prawa jazdy kat.B

 Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca                   Sopot, dn. 21 marca 2018 r.

Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

 

Ogłoszenie nr 03/03/2018 o naborze na:

KURS PRAWA  JAZDY KATEGORII B

 

Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs prawa jazdy.

 

Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

 

Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia

 1 marca 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 1 marca 2018 r.

 

Kurs  skierowany jest do  uczniów  którzy ukończyli 17 lat i 9 miesięcy, kształcących się w branży „Transport, logistyka, motoryzacja”, w następujących zawodach:

 • technik logistyk,
 • technik  eksploatacji portów i terminali.

 

Termin rekrutacji : 23. 03. – 10. 04. 2018 r. do godziny 12.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
 2. Dzienniczek Praktyk, w którym potwierdzono podpisem opiekuna stażu co najmniej 50% godzin odbytego stażu zawodowego w Projekcie (do wglądu)
 3. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
 4. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10)

 

Kurs składa się z 30 godz. lekcyjnych  (45 minut) zajęć teoretycznych, 4 godz. lekcyjnych (45 minut) zajęć z pierwszej pomocy z  ratownikiem medycznym oraz 30 godz. zegarowych (60 minut) zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne odbywać się będą samochodem marki KIA – RIO.

 

Miejsce realizacji kursu to profesjonalnie przygotowany lokal należący do realizatora kursu – Ośrodka Szkolenia Kierowców w Gdańsku.

 

Planowany termin rozpoczęcia kursu – kwiecień lub maj 2018 r.

 

Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie projektu, codziennie w godzinach 9.00-12.00

lub u szkolnego koordynatora kursów – p. Bożeny Jaskulskiej.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Handlowych w Sopocie
  81-704 Sopot
  ul. Kościuszki 18/20
 • 58 551 11 92