KURS UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH z tematyki kwalifikacji E.12/ E.E.08

 Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca               Sopot, dn. 13 listopada 2018 r.

Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

 

Ogłoszenie nr 11/11/2018/K  o naborze na

KURS UMIEJĘTNOŚCI  ZAWODOWYCH z tematyki kwalifikacji E.12/ E.E.08

„Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych”. 

 

 

Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs umiejętności zawodowych z tematyki kwalifikacji E.12/E.E.08.

 

Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

 

Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 26 kwietnia 2018 r.

 

Kurs  skierowany jest do  uczniów  klas  3 i 4 , kształcących się w branży „ICT i Elektronika”, w następującym zawodzie:

 • technik informatyk

 

Termin rekrutacji : 13. 11. – 15. 11. 2018 r. do godziny 12.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
 2. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
 3. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10) lub
 4. Załączniki nr 2,3,4 i 5.

 

Kurs składa się z 20 godz.  (60 minut) zajęć teoretycznych i  zajęć praktycznych.

Miejsce realizacji kursu  - sala szkolna w budynku CKU w Sopocie, ul.  Kościuszki 22 / 24.

 

Planowany termin rozpoczęcia kursu – listopad  2018 r.

 

Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie projektu, codziennie w godzinach 9.00-12.00

lub u szkolnego koordynatora kursów – p. Bożeny Jaskulskiej.

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Handlowych w Sopocie
  ul. Wejherowska 1
  81-814 Sopot

  adres korespondencyjny, tymczasowa siedziba:
  ul. Kościuszki 18/20
  81-704 Sopot
 • 58 551 11 92