Wykaz tematów na ustną część egzaminu maturalnego dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę w latach 2005/2006 - 2014/2015

Absolwent przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu do 7 kwietnia 2020 r. Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem. Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej. Razem z bibliografią zdający przedkłada informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zamierza posłużyć się podczas prezentacji, a następnie ustala z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego sposób przygotowania zgłoszonych środków technicznych. Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje. 

wykaz_tematow2014-15.doc

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Handlowych w Sopocie
  ul. Wejherowska 1
  81-814 Sopot

  adres korespondencyjny, tymczasowa siedziba:
  ul. Kościuszki 18/20
  81-704 Sopot
 • 58 551 11 92