• Konkurs umiejętności logiczno-matematycznych

     • W dniu 27.11.2020 odbył się  coroczny Konkursie Umiejętności Logiczno – Matematycznych dla uczniów klas 7 i 8 sopockich Szkól Podstawowych, zorganizowany przez Zespół Szkół Handlowych w Sopocie. Konkurs odbył się on-line na Sopockiej Platformie Edukacyjnej. W szranki stanęło 25 uczniów.

      Zwycięzcą  Konkursu  został  Kuba  Górski  ze  Szkoły Podstawowej nr 8 w Sopocie.

      Wszystkim uczestnikom, ich nauczycielom i rodzicom gratulujemy!

      Dziękujemy za wspólną zabawę!

      Jury Konkursu:

      Anna Prawdzik i Anna Mamprejew

     • Fizyka w XXI wieku

     • W dniu 13 listopada  2020 roku w  ZSH odbył się finał  szkolnego konkursu fizycznego „Fizyka w XXI wieku”. 

      Konkurs  miał na celu rozwijanie umiejętności prezentowania zjawisk przyrodniczych, ich analizy oraz  wnioskowania. Konkurs był jednoetapowy.  Polegał na przygotowaniu przez uczniów prezentacji w programie PowerPoint. Komisja konkursową ZSH: pani wicedyrektor A.Mamprejew oraz pani A.Prawdzik wytypowały finalistów konkursu.

      W konkursie brali udział uczniowie z klas pierwszych i drugich.

      I miejsce zajęła Oliwia Krzos z klasy 2gi

      II miejsce zajęła Weronika Perzanowska z klasy 2spl

      III miejsce zajęła Anna Chamera z klasy 2spl

      Wszystkim uczestnikom gratulujemy!!!

     • UWAGA maturzyści - absolwenci

     • Egzamin ustny

      Absolwenci, którzy w roku szkolnym 2019/2020 nie zdali egzaminu maturalnego, w kolejnych latach przystępowania do egzaminu są zobowiązani przystąpić do egzaminu lub egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, aby otrzymać świadectwo dojrzałości.

     • Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

     • W piątek 16.10.2020 roku w naszej szkole odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Sopotu.

      Wszystko przebiegło sprawnie i przy zachowaniu ostrożności ze względu na zagrożenie epidemiologiczne.

      Głosy zostały policzone i już możemy przedstawić wyniki - protokol_ZSH.pdf

      Zwycięzcom serdecznie gratulujemy 👍💪 a wszystkim kandydatom dziękujemy za zaangażowanie 🧡

     • Nauczanie zdalne

     • Zgodnie z najnowszymi rządowymi wytycznymi i obostrzeniami, od

      19 października, cały Zespół Szkół Handlowych w Sopocie przechodzi na nauczanie zdalne.

      Zajęcia będą odbywać się zgodnie z planem lekcji, przy użyciu platformy

      e-learningowej MSTeams.

      Wszelkie informacje oraz ewentualny kontakt ze szkołą tylko i wyłącznie drogą elektroniczną lub telefonicznie.

      DBAJMY O ZDROWIE SWOJE I INNYCH!!!

     • AWARIA

     • Pragniemy bardzo przeprosić za utrudniony kontakt ze szkołą w ostatnich dniach.

      Z powodu awarii zewnętrznej, szkoła nie ma dostępu do internetu, nie działa również telefon stacjonarny. Usuwanie awarii może potrwać od 48 do 72h.

      Korzystając z prywatnego łącza, postaramy się na bieżąco informować Państwa o sytuacji w naszej placówce.

     • Kurs animatora czasu wolnego

     • W miniony weekend zakończył sie kurs animatora czasu wolnego.

      Ależ się działo! Tańce animacyjne, gry i zabawy animacyjne, dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 4 dni pełne energii, pozytywnych wrażeń i nauki przez zabawę!

      Uczniowie klas hotelarskich, zainteresowani udziałem w takim kursie w drugim semestrze, powinni zgłosić się do p. Anny Tur-Krużyckiej.

      Kurs odbył sie w ramach projektu Dobra szkoła = Dobry Zawód, Atrakcyjna Praca.

      Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 3.3. Edukacja zawodowa, poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej,  umowa nr RPPM.03.03.01-22-0009/16.

     • Kurs Cabin Crew

     • W wrześniu klasa 3p i 2gh przeszyły szkolenie dla personelu pokładowego: kurs stewardesy i stewarda linii lotniczych. Dowiedzieli się, co trzeba zrobić aby pracować ponad chmurami. Zajęcia były bardzo ciekawe i interaktywne. 

      Kurs odbył sie w ramach projektu Dobra szkoła = Dobry Zawód, Atrakcyjna Praca.

      Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 3.3. Edukacja zawodowa, poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej,  umowa nr RPPM.03.03.01-22-0009/16.

     • Kampania wyborcza

     • Ruszyła kampania do Młodzieżowej Rady Miasta Sopotu :)

      Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w kampanii i przypominamy o dacie wyborów 16.10.2020 roku.

      3mamy kciuki i wspieramy naszych kandydatów 

      Pierwszy kandydat już WAS SŁUCHA

     • Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta     • Szanowni Uczniowie

      Młodzieżowa Rada Miasta Sopotu to organ o charakterze konsultacyjnym, który stanowi reprezentację uczniów szkół sopockich.

      Rada ma prawo przedstawiać opinie władzom miasta we wszystkich sprawach dotyczących młodzieży.

      Spośród uczniów Waszej szkoły zgłoszono aż 6 kandydatur. Niestety tylko dwoje z nich będą radnymi i będą reprezentować Waszą szkołę i Wasze interesy.

      Zadecydujecie o tym WY w wyborach do MRM Sopotu. Każdy z Was, nawet niepełnoletni, ma czynne prawo wyborcze i dysponuje 1 głosem w wyborach.

      Dla niektórych z Was to pierwsza taka okazja w życiu aby uczestniczyć czynnie w sprawach samorządowych szkoły i miasta oraz stać się świadomym i aktywnym obywatelem.

      Przedstawiamy Wam kandydatów.

      KANDYDACI DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA SOPOTU
      W OKRĘGU WYBORCZYM NR 8 (2 MANDATY)
      ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH W SOPOCIE

      1. Borecki Michał – 2gp
      2. Malicki Michał – 2gp
      3. Marendowski Michał – 3tl
      4. Okonek Julia – 3h
      5. Rosiński Łukasz – 3h
      6. Wysocki Konrad – 3p

      Na wybory zapraszamy w piątek 16 października w g.8:30-14:30
      Każdy uczeń ma prawo głosu !

     • ZSH Sopot od 5 października

     • Szanowni uczniowie, rodzice i nauczyciele.

      Informujemy iż w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19, w mieście Sopot obowiązywać będzie czerwona strefa.W związku z tym Zespół Szkół Handlowych, po zakończeniu nauczania zdalnego w dniu 2 października, od poniedziałku 5 października będzie działał stacjonarnie ale pod reżimem sanitarnym.

      Prosimy o bezwzględne przestrzeganie obostrzeń. Proszę chronić i dbać o zdrowie własne i najbliższych.

      W związku z tym utrzymujemy lub zaostrzamy zalecenia:

      - ograniczamy do minimum przychodzenie i przebywanie w szkole osób trzecich – sekretariat dla osób z zewnątrz będzie czynny tylko w sprawach pilnych, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym:

      - wprowadzamy obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia);

      - wprowadzamy obowiązek osłony ust i nosa w przypadku zajęć praktycznychw ramach kształcenia w zawodzie - jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu między uczniami, dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, maszyn

      - wprowadzamy obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz);

      - będziemy mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej;

      - w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia przede wszystkim podczas pomiaru temperatury ciała

      a) jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – powiadamiamy rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły, przypominamy o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,

      b) jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C - 37,9 °C – powiadamiamy rodziców ucznia i ustalamy ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły;

      - wprowadzamy zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych;

      - w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego - nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne będzie prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      - ustalamy trzy wejścia do szkoły

      1 – wejście główne dla klas I i II

      2 – wejście boczne dla klas III i IV

      3 – wejście na halę gimnastyczną, bezpośrednio na WF

      Prosimy nie gromadzić się i nie grupować pod szkołą, prosimy trzymać dystans, w związku z obowiązkiem mierzenia temperatury przed wejściem zalecamy wcześniejsze pojawienie się na terenie szkoły.

      Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

     • Młodzieżowa Rada Miasta Sopotu

     • Szanowni Państwo, nauczyciele i uczniowie

      Uchwałą Rady Miasta Sopotu z dnia 21 maja 2020 roku została powołana Młodzieżowa Rada Miasta Sopotu i nadano jej statut.

      16 października 2020 roku odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Do 6 października zbierane są kandydatury na radnych.

      Radnym może zostać każdy uczeń sopockiej szkoły w wieku 13-20 lat po uprzednim zgłoszeniu swojej kandydatury do Szkolnej Komisji Wyborczej.

      Młodzieżowa Rada jest organem o charakterze konsultacyjnym i stanowi apolityczną reprezentację uczniów szkół niezwiązaną z żadną partią polityczną.

      Zespół Szkół Handlowych otrzymał 2 mandaty do wspomnianej Rady. Załączamy Staut Rady i dokument dla kandydatów. W załącznikach do Statutu znajdują się odpowiednie dokumenty, które kandydat na radnego ma obowiązek złożyć - zgłoszenie kandydata, zgoda rodzica (dla uczniów niepełnoletnich) i klauzula informacyjna.

      Dokumenty kandydata, wypełnione i podpisane proszę wysłać na adres zsh@sopot.pl w nieprzekraczalnym terminie do 6 października lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.

      Zespół Szkół Handlowych jest również okręgiem wyborczym dla uczniów zameldowanych/zamieszkałych w Sopocie, niebędących uczniami szkół sopockich. W tym okręgu są aż 4 mandaty. Prosimy zainteresowanych o przesyłanie stosownych dokumentów mailowo do sekretariatu szkoły. Pytania proszę kierować mailowo zsh@sopot.pl lub telefonicznie 58-551-11-92.

      Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XV_279_2020_Statut_Mlodziezowej_Rady_Miasta_Sopotu.pdf

      Zgloszenie_kandydata_Zalacznik_Nr_3_do_Statutu_Mlodziezowej_Rady.pdf​​​​​​​


     • Informacja

     • Pragniemy Państwa uspokoić.

      Tylko kilku nauczycieli jest na kwarantannie, która w większości przypadków kończy się 27.09.2020

      Natomiast nauczanie zdalne będzie obowiązywało cały tydzień zgodnie z komunikatem. 

     • Świadectwa i dyplomy z egzaminu zawodowego

     • Uwaga Absolwenci!!

      W sekretariacie szkoły przy ul.Wejherowskiej 1 można odebrać świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w zawodzie oraz dyplomy nadające tytuł zawodowy technika.

     • Matura - sesja poprawkowa

     • MATURA 2020 W SESJI POPRAWKOWEJ ODBĘDZIE SIĘ WE WTOREK 8 WRZEŚNIA OD G.14:00
      W BUDYNKU ZEPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

      PRZY ULICY WEJHEROWSKIEJ 1.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Technicznych w Sopocie
   • sekretariat@zstsopot.pl
   • 58 551 11 92
   • ul. Wejherowska 1
    81-814 Sopot
    81-814 Sopot
    Poland
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie