• Sopocki Konkurs Umiejętności Logiczno-Matematycznych

     • W dniu 7.04.2020r odbył się Sopocki Konkurs Umiejętności Logiczno-Matematycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z Sopotu organizowany przez ZSH. Konkurs przeprowadzony został on-line na Sopockiej Platformie Edukacyjnej i wzięło w nim udział 54 uczniów reprezentujących sopockie szkoły średnie. Wygrał reprezentant 3 LO, a nasz uczeń Jakub Bosek zajął III miejsce. Gratulujemy. Nagrody zostaną rozdanie na zakończenie roku szkolnego. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy mimo pandemii wzięli udział we wspólnej zabawie.Liczymy, że za rok spotkamy się w szkole na kolejnej edycji tego konkursu. Życzymy spokojnych i zdrowych Świat Wielkanocnych. Organizatorzy konkursu: Anna Mamprejew i Anna Prawdzik

     • Egzamin zawodowy - wyniki i dekleracjie na egzaminy poprawkowe

     • Wyniki zdających (klasy 4 i absolwenci) będą udostępnione w wersji elektronicznej za pośrednictwem Serwisu dla ucznia https://wyniki.oke.gda.pl/ o godzinie 10.00 20 marca 2020 r. Jeżeli ktoś zgubił/zapomniał hasło można napisać wiadomość na Librusie do p. Tur-Krużyckiej lub na adres egzaminnzawodowy.zsh@gmail.com. Wyniki zdających (klasy 3) będą udostępnione w wersji elektronicznej za pośrednictwem SIOEPKZ o godzinie 10.00 20 marca 2020 r.(na portalu zdającego oraz poprzez email i sms).

      Świadectwa i dyplomy będą do odebrania w szkole po zakończeniu kwarantanny. Prosimy nie przychodzić po nie teraz.

      Jednocześnie informujemy, że termin składania deklaracji na sesję czerwiec/lipiec 2020 r. w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2020 Zima został ustalony na 31 marca 2020 r. Osoby, które otrzymały wynik negatywny z egzaminu zawodowego w styczniu i chcą przystąpić do poprawy są proszone o wypełnienie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego, podpisanie jej oraz wysłanie skanu lub zdjęcia na adres: egzaminzawodowy.zsh@gmail.com

     • Zawieszenie zajęć lekcyjnych

     • Szanowni Państwo

      Zgodnie z ustaleniami Rady Ministrów informujemy że:

      1. Zajęcia w ZSH w Sopocie zostają zawieszone i uczniowie nie przychodzą do szkoły od 12 do 26 kwietnia włącznie.

      2. Nauczyciele będą wysyłać materiały do nauki przez Librusa.

      3. Nauczyciele na bieżąco będą odpowiadali na Państwa i uczniów pytania przez Librusa.

      4. Po powrocie do szkoły zostaną zorganizowane zajęcia dodatkowe, umożliwiające nadrobienie materiału i poprawę ocen.

      Prosimy śledzić na bieżąco stronę szkoły i dziennik elektroniczny.

      Zwróćcie Państwo uwagę aby podczas zawieszenia zajęć uczniowie unikali dużych skupisk ludzi, w miarę możliwości pozostali w domu, dbali o higienę i poświęcili ten czas na naukę i nadrobienie zaległości.

      Uczniu przerwa w funkcjonowaniu twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki; odpowiedzialnie wykorzystaj ten czas. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości, skorzystaj z materiałów wysłanych przez twoich nauczycieli.

      Dyrekcja Szkoły.

     • W przypadku złego samopoczucia

     • W przypadku gorszego samopoczucia u dziecka, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych prosi się o powstrzymanie się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem należy skontaktować się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną (Sopot, telefon całodobowy: 663-399-599).

      Więcej informacji na stronie : www.sopot.pl

      Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologicznaw Gdańsku tel. (+48) 58 776 32 00 tel. (+48) 58 344 73 00

      http://www.wsse.gda.pl/

      Telefon alarmowy (+48) 605 602 195 (tylko w nagłych przypadkach)

      Telefon alarmowy służy wyłącznie do powiadamiania o nagłych sytuacjach zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego.

      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni telefon: 800 060 800

      Telefon / sekretariat+48 58 620-17-98+48 58 620-57-44

      https://psse.gdynia.pl/

     • Zajęcia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku

     • W dniu 27 lutego 2020r. klasy 1spi, 1gi, 1gp pod opieką pań: Prawdzik, Szczepańskiej, Reiter, Łęckiej, Bech uczestniczyły w wykładach prowadzonych w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

      Młodzież zapoznała się pojęciem sztucznej inteligencji, oraz oprogramowaniem komputerowym JAVA.

     • Warsztaty na Uniwersytecie SWPS

     • W dniu 5 marca 2020r. klasa 1gi wraz z wychowawczynią Panią A. Prawdzik uczestniczyła

      w warsztatach na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Celem zajęć dla młodzieży  pt. „Akademia kompetentnego działania”  był rozwój 3 grup kompetencji kluczowych zarówno dla ucznia jak i pracownika.

      Uczniowie dowiedzieli się na temat :samoorganizacji, kompetencji poznawczych oraz interpersonalnych. Warsztaty prowadzone w grupach opierały się na symulacji działania w realiach biznesowych.

     • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i bieg Inki

     • Na dzień 1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych – żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, ustanowione na mocy ustawy z dn. 3 lutego 2011 roku. 

      Dnia 29 lutego 2020 r. odbyła się coroczna masowa impreza sportowa, w której Nasza Szkoła była współorganizatorem -Sopocki Bieg "Inki"- patronki naszej szkoły. Od lat aktywnie współpracujemy z MOSiR-em w Sopocie i podczas organizacji tej imprezy biegowej, również  stanęliśmy na wysokości zadania. W tym roku, podobnie, jak w zeszłym roku, bieg odbył się na Łysej Górze w Sopocie.

     • Muzeum II Wojny Światowej

     • W dniu 4.02.2020 r. uczniowie klasy 1gi wraz z nauczycielami: panią A. Prawdzik oraz panem K. Szulcem zwiedzali Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Lekcja muzealna wzbogaciła tradycyjne nauczanie oraz rozwinęła u młodych ludzi umiejętność spostrzegania faktów i problemów otaczającego świata. Młodzież pogłębiła swoją wiedzę dotyczącą  historii  II wojny światowej.

     • Warsztaty dla klas logistycznych

     • W dniu 29.01.2020 klasy  2tl i 3tl miały wykład i warsztaty poświęcone TransEdu. Zajęcia dotyczyły  poznania  zasad działania wirtualnej platformy wspierającej  edukacje w branży logistycznej.

      Giełda transportowa to jedno z najważniejszych narzędzi pracy w logistyce. Aplikacja TransEdu to wierne odzwierciedlenie giełdy transportowej, przygotowane w formie gry dla studentów i uczniów logistyki.

      Uczniowie będą brali udział w czterech kursach Wirtualnej Akademii TransEdu, w obszarach

      • Transport drogowy
      • Spedycja
      • Magazyn
      • Manager w branży TSL

      Każdy kurs zakończony będzie egzaminem i możliwością otrzymania certyfikatu.

     • VII Olimpiada Wiedzy o Turystyce

     • W dniu 8 stycznia 2020 roku w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych odbyła się VII Olimpiada Wiedzy o Turystyce- etap okręgowy, w której wzięły udział uczennice ZSH- J. Mieleczyk i J. Roszkowska z klasy 3OH pod opieką p. Rafała Nowickiego.

      Tym razem tematem przewodnim Olimpiady była "literatura podróżnicza". Pozytywne przejście etapu okręgowego Olimpiady umożliwi udział w etapie centralnym, który odbywać się będzie w Łodzi.

      Uczestniczkom olimpiady serdecznie tego życzymy i czekamy na wyniki.

     • 49. rocznica wypadków grudniowych na Pomorzu

     • Dziś mija 49 lat od wydarzeń, jakie miały miejsce w grudniu 1970 roku na Pomorzu. Zaczęło się od robotniczych wystąpień, którego bezpośrednią przyczyną była wprowadzona 12 grudnia podwyżka cen detalicznych mięsa, przetworów mięsnych oraz innych artykułów spożywczych przez władze PRL-u. Decyzję w tej sprawie podjęto 30 listopada 1970 na posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR. Od 8 grudnia w Ministerstwie Obrony Narodowej i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych rozpoczęto przygotowania w ramach „ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego”, a 11 grudnia jednostki MSW zostały postawione w stan pełnej gotowości. 12 grudnia wieczorem za pośrednictwem radia poinformowano społeczeństwo o podwyżkach cen żywności głównych artykułów, średnio o 23% (mąka o 17%, ryby o 16%, dżemy i powidła o 36%). 13 grudnia komunikaty o podwyżkach cen podała prasa. Działania władz sprowokowały robotników do manifestacji i licznych demonstracji. Społeczeństwo miało dość! Zbierano się na wiecach, domagając się od władz cofnięcia podwyżki, uregulowania systemu płac (w szczególności zasad naliczania premii) i wreszcie odsunięcia od władzy odpowiedzialnych za podwyżkę.

      Władza w obawie przed społecznym buntem wyprowadziła wojsko na ulice i wydała rozkaz do strzelania do manifestujących robotników. W wyniku represji w grudniu 1970 zostało zabitych 41 osób.

      W obchodach organizowanych w Gdańsku pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców wzięli udział uczniowie klasy 4O wraz z nauczycielem R. Nowickim i K. Komodzińską.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Technicznych w Sopocie
   • sekretariat@zstsopot.pl
   • 58 551 11 92
   • ul. Wejherowska 1
    81-814 Sopot
    81-814 Sopot
    Poland
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie