• Nauczanie zdalne

  Zgodnie z najnowszymi rządowymi wytycznymi i obostrzeniami, od

  19 października, cały Zespół Szkół Handlowych w Sopocie przechodzi na nauczanie zdalne.

  Zajęcia będą odbywać się zgodnie z planem lekcji, przy użyciu platformy

  e-learningowej MSTeams.

  Wszelkie informacje oraz ewentualny kontakt ze szkołą tylko i wyłącznie drogą elektroniczną lub telefonicznie.

  DBAJMY O ZDROWIE SWOJE I INNYCH!!!

 • AWARIA

  Pragniemy bardzo przeprosić za utrudniony kontakt ze szkołą w ostatnich dniach.

  Z powodu awarii zewnętrznej, szkoła nie ma dostępu do internetu, nie działa również telefon stacjonarny. Usuwanie awarii może potrwać od 48 do 72h.

  Korzystając z prywatnego łącza, postaramy się na bieżąco informować Państwa o sytuacji w naszej placówce.

 • Kurs animatora czasu wolnego

  W miniony weekend zakończył sie kurs animatora czasu wolnego.

  Ależ się działo! Tańce animacyjne, gry i zabawy animacyjne, dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 4 dni pełne energii, pozytywnych wrażeń i nauki przez zabawę!

  Uczniowie klas hotelarskich, zainteresowani udziałem w takim kursie w drugim semestrze, powinni zgłosić się do p. Anny Tur-Krużyckiej.

  Kurs odbył sie w ramach projektu Dobra szkoła = Dobry Zawód, Atrakcyjna Praca.

  Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 3.3. Edukacja zawodowa, poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej,  umowa nr RPPM.03.03.01-22-0009/16.

 • Kurs Cabin Crew

  W wrześniu klasa 3p i 2gh przeszyły szkolenie dla personelu pokładowego: kurs stewardesy i stewarda linii lotniczych. Dowiedzieli się, co trzeba zrobić aby pracować ponad chmurami. Zajęcia były bardzo ciekawe i interaktywne. 

  Kurs odbył sie w ramach projektu Dobra szkoła = Dobry Zawód, Atrakcyjna Praca.

  Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 3.3. Edukacja zawodowa, poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej,  umowa nr RPPM.03.03.01-22-0009/16.

 • Kampania wyborcza

  Ruszyła kampania do Młodzieżowej Rady Miasta Sopotu :)

  Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w kampanii i przypominamy o dacie wyborów 16.10.2020 roku.

  3mamy kciuki i wspieramy naszych kandydatów 

  Pierwszy kandydat już WAS SŁUCHA

 • Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta  Szanowni Uczniowie

  Młodzieżowa Rada Miasta Sopotu to organ o charakterze konsultacyjnym, który stanowi reprezentację uczniów szkół sopockich.

  Rada ma prawo przedstawiać opinie władzom miasta we wszystkich sprawach dotyczących młodzieży.

  Spośród uczniów Waszej szkoły zgłoszono aż 6 kandydatur. Niestety tylko dwoje z nich będą radnymi i będą reprezentować Waszą szkołę i Wasze interesy.

  Zadecydujecie o tym WY w wyborach do MRM Sopotu. Każdy z Was, nawet niepełnoletni, ma czynne prawo wyborcze i dysponuje 1 głosem w wyborach.

  Dla niektórych z Was to pierwsza taka okazja w życiu aby uczestniczyć czynnie w sprawach samorządowych szkoły i miasta oraz stać się świadomym i aktywnym obywatelem.

  Przedstawiamy Wam kandydatów.

  KANDYDACI DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA SOPOTU
  W OKRĘGU WYBORCZYM NR 8 (2 MANDATY)
  ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH W SOPOCIE

  1. Borecki Michał – 2gp
  2. Malicki Michał – 2gp
  3. Marendowski Michał – 3tl
  4. Okonek Julia – 3h
  5. Rosiński Łukasz – 3h
  6. Wysocki Konrad – 3p

  Na wybory zapraszamy w piątek 16 października w g.8:30-14:30
  Każdy uczeń ma prawo głosu !

 • ZSH Sopot od 5 października

  Szanowni uczniowie, rodzice i nauczyciele.

  Informujemy iż w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19, w mieście Sopot obowiązywać będzie czerwona strefa.W związku z tym Zespół Szkół Handlowych, po zakończeniu nauczania zdalnego w dniu 2 października, od poniedziałku 5 października będzie działał stacjonarnie ale pod reżimem sanitarnym.

  Prosimy o bezwzględne przestrzeganie obostrzeń. Proszę chronić i dbać o zdrowie własne i najbliższych.

  W związku z tym utrzymujemy lub zaostrzamy zalecenia:

  - ograniczamy do minimum przychodzenie i przebywanie w szkole osób trzecich – sekretariat dla osób z zewnątrz będzie czynny tylko w sprawach pilnych, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym:

  - wprowadzamy obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia);

  - wprowadzamy obowiązek osłony ust i nosa w przypadku zajęć praktycznychw ramach kształcenia w zawodzie - jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu między uczniami, dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, maszyn

  - wprowadzamy obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz);

  - będziemy mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej;

  - w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia przede wszystkim podczas pomiaru temperatury ciała

  a) jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – powiadamiamy rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły, przypominamy o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,

  b) jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C - 37,9 °C – powiadamiamy rodziców ucznia i ustalamy ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły;

  - wprowadzamy zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych;

  - w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego - nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne będzie prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  - ustalamy trzy wejścia do szkoły

  1 – wejście główne dla klas I i II

  2 – wejście boczne dla klas III i IV

  3 – wejście na halę gimnastyczną, bezpośrednio na WF

  Prosimy nie gromadzić się i nie grupować pod szkołą, prosimy trzymać dystans, w związku z obowiązkiem mierzenia temperatury przed wejściem zalecamy wcześniejsze pojawienie się na terenie szkoły.

  Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

 • Młodzieżowa Rada Miasta Sopotu

  Szanowni Państwo, nauczyciele i uczniowie

  Uchwałą Rady Miasta Sopotu z dnia 21 maja 2020 roku została powołana Młodzieżowa Rada Miasta Sopotu i nadano jej statut.

  16 października 2020 roku odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Do 6 października zbierane są kandydatury na radnych.

  Radnym może zostać każdy uczeń sopockiej szkoły w wieku 13-20 lat po uprzednim zgłoszeniu swojej kandydatury do Szkolnej Komisji Wyborczej.

  Młodzieżowa Rada jest organem o charakterze konsultacyjnym i stanowi apolityczną reprezentację uczniów szkół niezwiązaną z żadną partią polityczną.

  Zespół Szkół Handlowych otrzymał 2 mandaty do wspomnianej Rady. Załączamy Staut Rady i dokument dla kandydatów. W załącznikach do Statutu znajdują się odpowiednie dokumenty, które kandydat na radnego ma obowiązek złożyć - zgłoszenie kandydata, zgoda rodzica (dla uczniów niepełnoletnich) i klauzula informacyjna.

  Dokumenty kandydata, wypełnione i podpisane proszę wysłać na adres zsh@sopot.pl w nieprzekraczalnym terminie do 6 października lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.

  Zespół Szkół Handlowych jest również okręgiem wyborczym dla uczniów zameldowanych/zamieszkałych w Sopocie, niebędących uczniami szkół sopockich. W tym okręgu są aż 4 mandaty. Prosimy zainteresowanych o przesyłanie stosownych dokumentów mailowo do sekretariatu szkoły. Pytania proszę kierować mailowo zsh@sopot.pl lub telefonicznie 58-551-11-92.

  Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XV_279_2020_Statut_Mlodziezowej_Rady_Miasta_Sopotu.pdf

  Zgloszenie_kandydata_Zalacznik_Nr_3_do_Statutu_Mlodziezowej_Rady.pdf​​​​​​​


 • Informacja

  Pragniemy Państwa uspokoić.

  Tylko kilku nauczycieli jest na kwarantannie, która w większości przypadków kończy się 27.09.2020

  Natomiast nauczanie zdalne będzie obowiązywało cały tydzień zgodnie z komunikatem. 

 • Przystanek praca

  Spotkania z doradcami kariery, szczegóły dostępne tutaj: doradcy kariery konsultacje on-line sopot 2020.09

 • Informacja

  List  do rodziców uczniów ZSH od p. Wiceprezydent Sopotu

 • Szkolni Ambasadorzy doradztwa zawodowego.

  Szkolny doradca to Jolanta Zawadzka.

  Zachęcamy uczniów do zgłaszania się.

  Więcej informacji: program_SZKOLNI_AMBASADORZY_DZ.pdf

 • Plan lekcji

  Nowy plan lekcji obowiązujący od 14 września został już opublikowany w Librusie

 • Świadectwa i dyplomy z egzaminu zawodowego

  Uwaga Absolwenci!!

  W sekretariacie szkoły przy ul.Wejherowskiej 1 można odebrać świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w zawodzie oraz dyplomy nadające tytuł zawodowy technika.

 • Deklaracje na egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

  Termin składania deklarcji na egzamin potwierdzający mija 11 września 2020r. Deklarację sa dostępne w sekretariacie szkoły lub można je pobrać tutaj: 

  deklaracja absolwent   

  deklaracja klasy 3 i 4

 • Matura - sesja poprawkowa

  MATURA 2020 W SESJI POPRAWKOWEJ ODBĘDZIE SIĘ WE WTOREK 8 WRZEŚNIA OD G.14:00
  W BUDYNKU ZEPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

  PRZY ULICY WEJHEROWSKIEJ 1.

 • List Ministra Edukacji Narodowej

  List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021 List MEN

 • Ubezpieczenie szkolne NNW

  Zachęcamy do zapoznania się z ofertami ubezpieczenia szkolnego NNW. 

  Oferta ubezpieczenia 1 

  Oferta ubezpieczenia 2   

 • Zapraszamy!!!

 • Procedury związane z Covid-19 w ZSH

  Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania zakażeniom w okresie pandemii wśród uczniów, rodziców i pracowników ZSH w Sopocie


  Procedury bezpieczeństwa

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Handlowych w Sopocie
  ul. Wejherowska 1
  81-814 Sopot
 • 58 551 11 92