Czytaj więcej tutaj!!

KURS BARISTY

Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłosił  nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs baristy.

 

Kurs organizowany był w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

 

Szkolenie  kierowane było do pełnoletnich uczniów kształcących się w branży „Turystyka, sport, rekreacja”, w następujących zawodach:

·      technik hotelarstwa,

·      technik obsługi turystycznej.

 

Kurs zorganizowano celem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów ZSH na rynku pracy w branży „Turystyka i Rekreacja” poprzez nabycie wiedzy  i umiejętności  niezbędnych do pracy na stanowisku baristy.

W dniach 19 – 20 maja 2018 roku odbył się  20 godzinny kurs składający się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych,  w formie 2 dniowego szkolenia w okresie weekendu, w miejscu realizacji kursu -  profesjonalnie przygotowanym  lokalu  należącym  do  realizatora kursu w Gdańsku.

Uczestnikami kursu byli uczniowie  : 1 osoba z klasy 3 H oraz 2 osoby z klasy 3O, którzy są  bardzo zadowoleni z przebiegu kursu oraz nabytych umiejętności.

Co zyskali uczniowie dzięki udziałowi w projekcie i kursie :

·           ogólne wiadomości o kawie oraz sposobach jej parzenia,

·           znajomość  technik przygotowania i parzenia kawy,

·           umiejętność obsługi  sprzętu niezbędnego do parzenia kawy,

·           poznali wizerunek zawodowy baristy ,

·           Zapoznali się  z zasadami  bhp, oraz innymi obowiązującymi podczas pracy w barze

 

Poznajcie kilka efektów pracy  naszych uczniów :

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Handlowych w Sopocie
    ul. Wejherowska 1
    81-814 Sopot
  • 58 551 11 92