Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa

Kurs organizowany był w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

 

Szkolenie skierowano do pełnoletnich uczniów kształcących się w branży „Turystyka, Sport, Rekreacja” oraz „TRANSPORT, LOGISTYKA, MOTORYZACJA”, w zawodach:

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarz

- technik logistyk

- technik eksploatacji portów i terminali.

 

Kurs odbywał się od 18 do 29 grudnia 2018 roku w Ośrodku Szkoleń Ratownictwa Morskiego MAYDAY w Gdyni i trwał 67,5 godz. – 5 dni.

Kurs składał się z 4 przeszkoleń :

- przeszkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych

- przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej

- przeszkolenie w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej

- przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej

 

Uczestnicy kursu musieli posiadać umiejętność pływania, gdyż część zajęć odbywała się w basenie.

 

Co zyskali uczniowie dzięki udziałowi w projekcie i kursie :

 

- kurs jest niezbędny do podjęcia pracy jako członek załogi na statkach morskich

- dzięki niemu mogą podjąć pracę na statkach i promach pasażerskich np. w części hotelarskiej

- możliwość podjęcia pracy zarobkowej na każdej jednostce pływającej w wielu miejscach świata

  

  

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Handlowych w Sopocie
    ul. Wejherowska 1
    81-814 Sopot
  • 58 551 11 92