Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

SOC

 

ZSH w Sopocie przystąpiło do projektu

„Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” realizowanego przez Fundację  Dbam o mój zasięg.

 

Fundacja zajmuje się edukacją społeczeństwa na temat cyfrowej higieny i profilaktyki e-uzależnień wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczy odpowiedzialnego korzystania z internetu, smartfona i innych narzędzi ekranowych, pamiętając, że kluczowe dla dobrostanu jednostki są relacje międzyludzkie.

Podstawą działań fundacji jest profesjonalna diagnoza problemu, działanie we współpracy międzysektorowej, jak również idea partycypacji rozumiana jako włączenie w proces wsparcia tych, którzy sami tego wsparcia potrzebują.

 

Korzyści z dołączenia do ogólnopolskiej sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo:

– dostęp do innowacyjnego programu Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo i bieżące wsparcie 
w jego realizacji;

– udział w badaniu naukowym poświęconym relacjom w szkole – start już we wrześniu 2021!
– bezpłatny dostęp do realizowanych diagnoz szkolnych oraz szeregu materiałów edukacyjnych z zakresu e-uzależnień, higieny cyfrowej i ważności relacji osobistych;

– możliwość udziału w dedykowanych webinariach i konferencjach tematycznych realizowanych dla sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo;

– wsparcie w zakresie zarządzania mediami cyfrowymi w społeczności szkolnej;
– dostęp do ogólnopolskiej społeczności Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo umożliwiający wzajemną wymianę doświadczeń;

– certyfikat dla szkoły oraz zaświadczenie dla szkolnego koordynatora projektu.

 

 

Więcej na stronie

https://dbamomojzasieg.pl/soc/

Więcej Szkola_odpowiedzialna_cyfrowo

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Handlowych w Sopocie
    ul. Wejherowska 1
    81-814 Sopot
  • 58 551 11 92