Egzamin zawodowy

Regulamin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego

 

 1. Harmonogram składania deklaracji przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów zawodowych corocznie ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna w formie komunikatu.
 2. Harmonogram składania deklaracji przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów zawodowych w sesji lato 2021:

 

Klasa 2 gp

Klasy 3 i 4

Absolwenci

Termin składania deklaracji

do 5 lutego 2021

do 5 lutego 2021

do 19 lutego 2021

Termin składania deklaracji dla osób które przystępowały i nie zdały egzaminu w sesji styczeń/luty

---

do 8 kwietnia 2021

 

 1. Druki deklaracji dostępne są na stronie szkoły w zakładce dla ucznia – egzamin zawodowy https://zshsopot.edupage.org/text9/ oraz w sekretariacie szkoły.
 2. Deklarację wypełniamy pismem komputerowym lub odręcznym drukowanym, tak aby była czytelna. Deklaracja powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje do jej złożenia oraz dane kontaktowe do osoby składającej.
 3. Za błędnie wypełnioną deklarację szkoła nie bierze odpowiedzialności.
 4. Deklarację można składać osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu oraz drogą elektroniczną wysyłając skan wypełnionej i podpisanej deklaracji na adres egzaminzawodowy.zsh@gmail.com.
 5. Osoby składające deklarację osobiście w sekretariacie szkoły muszą otrzymać kopię deklaracji opatrzoną stemplem dziennym.
 6. Osoby składające deklarację drogą elektroniczną muszą otrzymać wiadomość zwrotną potwierdzającą odebranie deklaracji przez szkołę. W przypadku nie otrzymania takiej wiadomości w ciągu dwóch dni od wysłania deklaracji, osoba składająca deklarację powinna skontaktować się telefonicznie z p. Anną Tur-Krużycką, kierownikiem szkolenia praktycznego, nr telefonu 507 924 129, aby ustalić dlaczego nie było wiadomości zwrotnej.

 

delaracja przystąpienia do egzaminu przez absolwenta            

deklaracja przystąpienia do egzaminu dla ucznia klasy 3 i 4

 

Informacja o sposobie i organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 dla podstawy rogramowej 2012

Informacja o sposobie i organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2020/21 dla podstawy rogramowej 2017

 

Komunikat o przyborach część praktyczna - klasa 2gp

Komunikat o przyborach część pisemna - klasa 2gp

Komunikat o przyborach część pisemna - pozostali zdający

Komunikat o przyborach część praktyczna - pozostali zdający

 

Egzamin zawodowy - procedury bezpieczeństwa

 

Harmonogram egzaminów zawodowych w ZSH w sesji czerwiec 2021

 

CZĘŚĆ PISEMNA:

L.p.

Oznaczenie kwalifikacji

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

Liczba zdających

 1.  

SPL.01

8.06.2021

9:00

28

8

 1.  

SPL.01

8.06.2021

11:00

28

8

 1.  

SPL.01

8.06.2021

13:00

28

7

 1.  

EE.08

22.06.2021

8:00

28

12

 1.  

EE.08

22.06.2021

10:00

28

12

 1.  

TG.12

22.06.2021

10:00

21

2

 1.  

AU.32

22.06.2021

12:00

AULA

18

 1.  

AU.34

22.06.2021

12:00

36

11

 1.  

TG.13

1

 1.  

TG.15

1

 1.  

EE.09

22.06.2021

12:00

28

10

 1.  

EE.09

22.06.2021

14:00

28

10

 1.  

A.32

22.06.2021

14:00

21

2

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

L.p.

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

Liczba zdających

 1.  

SPL.02

D

7.06.2021

9:00

AULA

23

 1.  

A.31

D

21.06.2021

9:00

21

2

 1.  

AU.22

D

1

 1.  

T.13

D

21.06.2021

9:00

36

1

 1.  

TG.12

D

3

 1.  

TG.14

D

2

 1.  

AU.32

D

21.06.2021

13:00

AULA

18

 1.  

AU.34

D

21.06.2021

13:00

36

11

 1.  

TG.13

D

21.06.2021

13:00

21

2

 1.  

TG.15

D

3

 1.  

EE.09

DK

25.06.2021

8:00

27

7

 1.  

EE.09

DK

25.06.2021

12:00

27

7

 1.  

EE.09

DK

25.06.2021

16:00

27

7

 1.  

EE.08

WK

28.06.21

12:30

26

5

 1.  

EE.08

WK

29.06.21

8:00

26

4

 1.  

EE.08

WK

29.06.21

12:30

26

4

 1.  

EE.08

WK

29.06.21

17:00

26

4

 1.  

EE.08

WK

30.06.21

8:00

26

4

 1.  

EE.08

WK

30.06.21

12:30

26

4

 1.  

EE.08

WK

30.06.21

17:00

26

3

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Handlowych w Sopocie
  ul. Wejherowska 1
  81-814 Sopot
 • 58 551 11 92