• Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 odbędzie się 1 września 2020r na boisku przy budynku na u. Wejherowskiej 1

  Klasy 2 godz. 9.00
  Klasy 1 godz. 10.00
  Klasy 3 i 4 godz. 11.00

  Obowiązuje dystans społeczny i maseczki.
  31.08.2020 08:11 | więcej »
 • Zebranie dla rodziców uczniów klas pierwszych odbędzie się 31.08.2020 r o godz. 17.00

  Zebranie dla rodziców uczniów klas drugich odbędzie się 2.09.2020r. o godz. 17.00

  Zebranie dla rodziców uczniów klas trzecich i czwartych odbędzie się 2.09.2020r. o godz. 18.00

  Zebranie Rady Rodziców odbędzie się  2.09.2020r. o godz. 18.30

  Wszystkie zebrania odbywają się na ul. Wejherowskiej 1
  29.08.2020 21:11 | więcej »
 • Konsultacje do matury odbywają się od  25.05 do 5.06.2020r. w budynku na Kościuszki. 

  Konsultacje dla uczniów klas 1-3 obywaja się od 1.06 do 5.06.2020r w budynku na Kościuszki. 

  Obowiązują zapisy i procedury. Sczegóły w wiadomościach wysyłanych przez librusa.
  Cały czas prowadzone są zajęcia zdalne, z wyjątkiem nauczycieli, którzy mają w danym dniu konsultacje. 

  W dniach  8-10.06 nie ma konsultacji, ani zajęć zdalnych. Odbywają się w tym czasie matury. 
   
  24.05.2020 12:12 | więcej »
 • Szanowni maturzyści!
  Zgodnie z ustaleniami MEN z dnia 24 kwietnia 2020 został ustalony nowy harmonogram matur w roku 2020 (w załączniku).

  Najważniejsze to że w tym roku nie odbętą się matury ustne.

  Czekamy na kolejne wytyczne dotyczące procedur. Mamy nadzieję, że uda się w czerwcu przeprowadzić tak ważny dla was egzamin maturalny.

  20200424_E8_EG_EM_Harmonogram3.pdf
  27.04.2020 11:08 | więcej »
 • Od poniedziałku 27 kwietnia obowiązuje nowy plan lekcji który został opublokowany na stronie szkoły
  24.04.2020 17:06 | więcej »
 • Od 27 stycznia obowiązuje nowy plan lekcji
  10.01.2020 21:16 | więcej »
 • Zebrania z rodzicami odbędą się 4.XII.2019 (środa) o godz. 17.00

  Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 4.XII.2019 o godz. 18.00
  01.12.2019 10:51 | więcej »
 • Warsztaty „Siłaczki”  odbędą się w sali 12M,  na 3 i 4 lekcji
  22.10 - 1gi, 
  23.10 - 1gp 
  25.10 - 1gh.

  Zmiany sal:
  wtorek - 3tl - na 3 godzinie - 22k
  środa - 3oh - jest na zastępstwach - 15k i 13k
  piątek - 4o i 4tl - 13k

  Olimpiada logistyczna
  Środa  sala 10K  4 i 5 lekcja p. Krzyżańska
  Zmiana sal  5 lekcja   klasa 1 spi niemiecki   s. 11K

  Standaryzacja testów 
  Klasy 3o ( grupa turystyczna tylko)  i 4o  mają standaryzację testów TG.14 i TG.15
  W najbliższy piątek tj. 25.X.  na godz. 9.50 (3 i 4 lekcja)  na Marynarzy w sali 14M
  Pozostałe lekcje tych klas według planu.

  Wykład "Autoprezentacja w rozmowie o pracę"
  W piątek 25.X. na 5 i 6 lekcji w sali 12 Marynarzy
  odbędzie się spotkanie z dyrektorem zarządzającym Instytutu Rozwoju Integralnego p. Krzysztofem Matosek. 
  Udział biorą klasy 4tl, 4h, 4p.

  zmiana sal 5 lekcja 3oh sala 12M
  22.10.2019 08:23 | więcej »
 • Na stronie szkoły został opublikowany nowy plan lekcji obowiązujący od poniedziałku 16 września
  14.09.2019 14:47 | więcej »
 • Plan lekcji na tydzień  9.09 - 13.09  będzie dostępny w niedzielę.
  Przypominamy o warsztatach integracyjnych i przedmiotowych, które odbędą się własnie w tym tygodniu.
  07.09.2019 15:12 | więcej »
 • Opublikowany plan lekcji dotyczy tylko tygodnia 3 - 6 września 2019
   
  01.09.2019 08:16 | więcej »
 • Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 2.09.2019 w budynku na ul.Niepodległości 749  (na holu na parterze)
  godz. 9.00 klasy 2 - 4
  godz. 9.30 klasy 1 po szkole podstawowej
  godz. 9.45 klasy 1 po gimnazjum
  Po rozpoczęciu roku klasy spotykają się z wychowawcami w salach lekcyjnych.
  26.08.2019 21:30 | więcej »
 • Nr lekcji

  Godzina rozpoczęcia lekcji

  Godzina zakończenia lekcji

  1

  8.00

  8.45

  2

  8.55

  9.40

  3

  9.50

  10.35

  4

  10.45

  11.30

  5

  11.45

  12.30

  6

  12.40

  13.25

  7

  13.35

  14.20

  8

  14.30

  15.15

  9

  15.25

  16.10

  10

  16.20

  17.05

  11

  17.15

  18.00

   

  24.08.2019 13:51 | więcej »
 • Zebrania z rodzicami odbędą się 4.09.2019 (środa) w budynku na ul. Niepodległości 749

  Klasy czwarte  godz. 17.00
  Klasy drugie i trzecie godz. 17.30
  Klasy pierwsze godz. 18.00 
  24.08.2019 13:50 | więcej »
 • Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca               Sopot, dn. 24 czerwca 2019 r.

  Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

  Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

  Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

  Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

  Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

   

  Ogłoszenie nr 12/06/2019/  o naborze na

  Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa – Basic Safety Training.

   

   

  Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa – Basic Safety Training ( kurs  niezbędny do pracy dla członków załóg statków morskich).

   

  Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 26 kwietnia 2018 r.

   

  Kurs  skierowany jest do  pełnoletnich uczniów  klas  1, 2, 3 i 4 , kształcących się w branży „Transport, Logistyka i Motoryzacja” oraz „Turystyka, Sport i Rekreacja”, w następujących zawodach:

  • technik logistyk
  • technik eksploatacji portów i terminali
  • technik hotelarstwa
  • technik obsługi turystycznej

  Pierwszeństwo w przyjęciu na kurs będą mieli uczniowie którzy odbyli bądź są w trakcie odbywania stażu zawodowego. Uczestnicy kursu powinni posiadać bardzo dobrą umiejętność pływania.

   

  Termin rekrutacji : 24. 06. – 05. 07. 2019 r. do godziny 12.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
  2. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
  3. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10) lub
  4. Załączniki nr 2,3,4 i 5.

   

  Kurs składa się z 67,5 godz.  (60 minut) zajęć teoretycznych i  zajęć praktycznych.

  Miejsce realizacji kursu  - w Ośrodku Szkoleń Ratownictwa Morskiego w Gdyni.

   

  Planowany termin rozpoczęcia kursu – ze względu na 5 dniowy czas trwania kurs planowany jest w okresie od 1. 07. 20119 do 31. 08. 2019 r – do indywidualnego uzgodnienia.

   

  25.06.2019 18:36 | więcej »
 • Zebrania z rodzicami  w dniu 29.05. 2019   Godzina 17.00

   

  klasa

  sala

  Nazwisko wychowawcy

  1 ti

  22K

  p. Emilia Nowakowska

  1 tl

  10K

  p. Dorota Wrzesińska –Gruszka

  1 h

  3 K

  p. Maria Filipowicz

  1 p

  12K

  p. Maria Rokita-Tarka

  2oh

  28K

  p. Róża Kaszyńska

  2 ti

  11 K

  p. Tomasz Krużycki

  2 tl

  18aK

  p. Jolanta Zawadzka

  2 p

  29 K

  p. Jacek Pałubicki

  3o

  13 K

  p. Rafał Nowicki

  3h

  17K

  p. Dorota Ratkowska

  3 ti 

  21K

  p. Joanna Kozyra

  3 tl  

  15K

  p. Anna Tur-Krużycka

  3 p

  18K

  p. Anna Machalińska

  W przypadku nieobecności wychowawcy zebranie się odbędzie. Prowadzić je będzie pedagog szkolny lub nauczyciel uczący w klasie.

  Proszę wszystkich rodziców o przybycie na zebrania. Przekazywane będą oceny przewidywane na koniec roku.

  O godz. 17.30 odbędzie się zebranie Rady Rodziców na auli w budynku na ul. Kościuszki

  16.05.2019 07:22 | więcej »
 • Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca                         Sopot, dn. 13 maja 2019 r.

  Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

  Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

  Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

  Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

  Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

   

  Ogłoszenie nr 11/05/2019/K-U o naborze  uzupełniającym na:

  KURS WYCHOWAWCY  WYPOCZYNKU

   

  Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uzupełniający uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs wychowawcy wypoczynku.

   

  Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 26 kwietnia 2018 r.

   

  Kurs kierowany jest do  uczniów klasy 2 kształcących się w branży „Turystyka, sport, rekreacja”, w następujących zawodach:

  • technik hotelarstwa,
  • technik obsługi turystycznej.

   

  Termin rekrutacji : 14 – 15  maja 2019 r. do godziny 12.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

  a.            FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

  b.            Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej

  c.            Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10) lub

  d.            Załączniki nr 2,3,4 i 5.

   

  36 godzinny kurs składający się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych odbędzie się w godzinach popołudniowych – nie kolidujących z zajęciami szkolnymi oraz/lub  w okresie weekendu.

   

  Miejsce realizacji kursu to  lokal należący do realizatora kursu lub pomieszczenia ZSH .

   

  Planowany termin przeprowadzenia kursu –  czerwiec 2019 r.

   

  Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie projektu, codziennie w godzinach 9.00-12.00

  lub u szkolnego koordynatora kursów – p. Bożeny Jaskulskiej.

  14.05.2019 07:56 | więcej »
 • Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca                   Sopot, dn. 08 maja 2019 r.

  Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

  Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

  Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

  Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

  Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

   

  Ogłoszenie nr 08/05/2019/K-U o naborze na:

  KURS PRAWA JAZDY kat. B

   

  Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uzupełniający uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs prawa jazdy kat. B.

   

  Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 26 kwietnia 2018 r.

   

  Kurs kierowany jest do  uczniów którzy ukończyli 17 lat i 5 miesięcy kształcących się w branży „Transport, logistyka, motoryzacja”, w następujących zawodach:

  • technik logistyki,
  • technik eksploatacji portów i terminali.

   

  Termin rekrutacji : 08 – 10  maja 2019 r. do godziny 12.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
  2. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
  3. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10) lub
  4. Załączniki nr 2,3,4 i 5.

   

   

  Kurs składa się z 30 godz. lekcyjnych  (45 minut) zajęć teoretycznych, 4 godz. lekcyjnych (45 minut) zajęć z pierwszej pomocy z  ratownikiem medycznym oraz 30 godz. zegarowych (60 minut) zajęć praktycznych.

  Miejsce realizacji kursu to  przygotowany lokal oraz samochody  należące do realizatora kursu.

   

  Planowany termin rozpoczęcia kursu –  czerwiec 2019 r.

   

  Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie projektu, codziennie w godzinach 9.00-12.00

  lub u szkolnego koordynatora kursów – p. Bożeny Jaskulskiej.

  018

  07.05.2019 09:20 | więcej »
 • Zajęcia dydaktyczne w Technikum rozpoczynaja się  9 maja 2019.
  Od tego dnia obowiązuje nowy plan lekcji, który będzie dostepny od początku maja w dzienniku i na stronie szkoły.
   
  26.04.2019 08:48 | więcej »
 • Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca                   Sopot, dn. 1 kwietnia 2019 r.

  Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

  Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

  Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

  Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

  Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

   

  Ogłoszenie nr 09/04/2019/K-U o naborze uzupełniającym na:

  KURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

   

  Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uzupełniający uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs grafiki komputerowej

   

  Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 26 kwietnia 2018 r.

   

  Kurs kierowany jest do  uczniów klasy  2 i 3  kształcących się w branży „ICT i Elektronika ”,

   w następujących zawodach:

  • technik Informatyki,

   

  Termin rekrutacji : 01 – 05  kwietnia 2019 r. do godziny 12.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
  2. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej

  c.          Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia

                (Załącznik nr 10)   lub

  d.         Załączniki nr 2,3,4 i 5.

   

  50 godzinny kurs z programu Corel DRAW, Adobe Photoshop i Adobe Flash/Adobe Animate składający się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych odbędzie się w formie szkolenia w godzinach przed lub popołudniowych, w tygodniu  – nie kolidujących z zajęciami szkolnymi.

   

  Miejsce realizacji kursu to profesjonalnie przygotowany lokal, wyposażony w odpowiedni sprzęt komputerowy,  należący do realizatora kursu.

   

  Planowany termin przeprowadzenia kursu –   czerwiec 2019 r.

   

  Szegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie projektu, codziennie w godzinach 9.00-12.00

  lub u szkolnego koordynatora kursów – p. Bożeny Jaskulskiej.

  01.04.2019 11:14 | więcej »
 • Zebrania z rodzicami  w dniu 3.04. 2019   Godzina 17.00

   

  klasa

  sala

  Nazwisko wychowawcy

  1 ti

  22K

  p. Emilia Nowakowska

  1 tl

  10K

  p. Dorota Wrzesińska –Gruszka

  1 h

  3 K

  p. Maria Filipowicz

  1 p

  12K

  p. Maria Rokita-Tarka

  2oh

  28K

  p. Róża Kaszyńska

  2 ti

  11 K

  p. Tomasz Krużycki

  2 tl

  2M

  p. Jolanta Zawadzka

  2 p

  12 M

  p. Jacek Pałubicki

  3o

  13 K

  p. Rafał Nowicki

  3h

  1M

  p. Dorota Ratkowska

  3 ti  godz. 17.30

  21K

  p. Joanna Kozyra

  3 tl  

  14M

  p. Anna Tur-Krużycka

  3 p

  8M

  p. Anna Machalińska

  4o

  9M

  p. Anna Kacmajor

  4h  godz. 17.30

  15 K

  p. Wioleta Budny

  4 ti

  18aK

  p. Bartosz Lewczuk

  4 tl    

  21 K

  p. Joanna Kozyra

  4 ep

  13M

  p. Krzysztof Jurkiewicz

   

  Zebranie rady rodziców o godz. 17.30 na Kościuszki.

  O godz. 17.30 wszystkich rodziców i wychowawców  klas zapraszamy na aulę na spotkanie z terapeutą z Ośrodka Profilaktyki Uzależnień „Monar”. Omawiana będzie profilaktyka ryzykownych zachowań młodzieży.

  Serdecznie zapraszamy

  28.03.2019 12:43 | więcej »
 • Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca                   Sopot, dn. 25 marca 2019 r.

  Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

  Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

  Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

  Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

  Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

   

  Ogłoszenie nr 07/03/2019 o naborze na:

  KURS PRAWA JAZDY kat. B

   

  Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs prawa jazdy kat. B.

   

  Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 26 kwietnia 2018 r.

   

  Kurs kierowany jest do  uczniów którzy ukończyli 17 lat i 5 miesięcy kształcących się w branży „Transport, logistyka, motoryzacja”, w następujących zawodach:

  • technik logistyki,
  • technik eksploatacji portów i terminali.

   

  Termin rekrutacji : 26 – 29  marca 2019 r. do godziny 12.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
  2. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
  3. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10) lub
  4. Załączniki nr 2,3,4 i 5.

   

   

  Kurs składa się z 30 godz. lekcyjnych  (45 minut) zajęć teoretycznych, 4 godz. lekcyjnych (45 minut) zajęć z pierwszej pomocy z  ratownikiem medycznym oraz 30 godz. zegarowych (60 minut) zajęć praktycznych.

  Miejsce realizacji kursu to  przygotowany lokal oraz samochody  należące do realizatora kursu.

   

  Planowany termin rozpoczęcia kursu –  czerwiec 2019 r.

   

  Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie projektu, codziennie w godzinach 9.00-12.00

  lub u szkolnego koordynatora kursów – p. Bożeny Jaskulskiej.

  26.03.2019 21:32 | więcej »
 • Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca                   Sopot, dn. 25 marca 2019 r.

  Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

  Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

  Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

  Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

  Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

   

  Ogłoszenie nr 06/03/2019 o naborze na:

  KURS WYCHOWAWCY  WYPOCZYNKU

   

  Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs wychowawcy wypoczynku.

   

  Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 26 kwietnia 2018 r.

   

  Kurs kierowany jest do  uczniów klasy 2, 3 i 4 kształcących się w branży „Turystyka, sport, rekreacja”, w następujących zawodach:

  • technik hotelarstwa,
  • technik obsługi turystycznej.

   

  Termin rekrutacji : 26 – 29  marca 2019 r. do godziny 12.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

  a.            FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

  b.            Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej

  c.            Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10) lub

  d.            Załączniki nr 2,3,4 i 5.

   

  36 godzinny kurs składający się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych odbędzie się w godzinach popołudniowych – nie kolidujących z zajęciami szkolnymi oraz/lub  w okresie weekendu.

   

  Miejsce realizacji kursu to  lokal należący do realizatora kursu lub pomieszczenia ZSH .

   

  Planowany termin przeprowadzenia kursu –  czerwiec 2019 r.

   

  Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie projektu, codziennie w godzinach 9.00-12.00

  lub u szkolnego koordynatora kursów – p. Bożeny Jaskulskiej.

  26.03.2019 21:31 | więcej »
 • W dniu 3 kwietnia o godz. 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami klas 1-4.

  O godz. 17.30 odbędzie się zebranie Rady Rodziców na Kościuszki.
  21.03.2019 15:10 | więcej »
 • Uwaga 
  od 18 marca niewielkie zmiany w planie. Proszę o sprawdzenie na planie szkoły
  15.03.2019 21:28 | więcej »
 • UWAGA! UWAGA! UWAGA!
  Nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, młodzież i wszyscy sympatycy ZSH w Sopocie.
  Dzisiaj ruszył konkurs na najlepszy film promujący szkołę, w konkursie biorą udział sopockie szkoły ponadgimnazjalne, filmy umieszczone są na szkolnych facebookach. Głosujemy poprzez lajkowanie, danie serduszka, buźki albo kciuka.
  Zachęcamy Was wszystkich do głosowania. Trwa ono do 29 marca. Mimo fajnych nagród za miejsca I-III, dla NAS największą nagrodą będzie Wasze uznanie i sympatia (nawet jak nie wygramy). Zachęcajcie znajomych do głosowania ale nie zapomnijcie że lubimy też wszystkie inne sopockie licea, na które też możecie głosować. Ja już oddałem swój głos
  LINK do posta:
  https://www.facebook.com/zshsopot/?epa=SEARCH_BOX

  Pozdrawiam i dziękuję w imieniu całego ZSH Sopot
  Wicedyrektor
  Marcin Pomierski
  15.03.2019 14:08 | więcej »
 • Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca                   Sopot, dn. 13 marca 2019 r.

  Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

  Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

  Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

  Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

  Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

   

  Ogłoszenie nr 05/03/2019 o naborze na:

  KURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

   

  Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs grafiki komputerowej

   

  Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 26 kwietnia 2018 r.

   

  Kurs kierowany jest do  uczniów klasy  3 i 4 kształcących się w branży „ICT i Elektronika ”,

   w następujących zawodach:

  • technik Informatyki,

   

  Termin rekrutacji : 14 – 19  marca 2019 r. do godziny 12.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
  2. Dzienniczek Praktyk, w którym potwierdzono podpisem opiekuna stażu co najmniej 50% godzin odbytego stażu zawodowego w Projekcie (do wglądu)
  3. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
  4. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10)

   

  50 godzinny kurs z programu Corel DRAW, Adobe Photoshop i Adobe Flash/Adobe Animate składający się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych odbędzie się w formie szkolenia w godzinach przed lub popołudniowych, w tygodniu  – nie kolidujących z zajęciami szkolnymi.

   

  Miejsce realizacji kursu to profesjonalnie przygotowany lokal, wyposażony w odpowiedni sprzęt komputerowy,  należący do realizatora kursu.

   

  Planowany termin przeprowadzenia kursu – kwiecień -  czerwiec 2019 r.

   

  Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie projektu, codziennie w godzinach 9.00-12.00

  lub u szkolnego koordynatora kursów – p. Bożeny Jaskulskiej.

  13.03.2019 17:34 | więcej »
 • Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca                   Sopot, dn. 13 marca 2019 r.

  Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

  Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

  Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

  Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

  Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

   

  Ogłoszenie nr 04/03/2019 o naborze na:

  KURS BARISTY

   

  Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs baristy.

   

  Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 26 kwietnia 2018 r.

   

  Kurs kierowany jest do  uczniów klasy 2, 3 i 4 kształcących się w branży „Turystyka, sport, rekreacja”, w następujących zawodach:

  • technik hotelarstwa,
  • technik obsługi turystycznej.

   

  Termin rekrutacji : 14 – 19  marca 2019 r. do godziny 12.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
  2. Dzienniczek Praktyk, w którym potwierdzono podpisem opiekuna stażu co najmniej 50% godzin odbytego stażu zawodowego w Projekcie (do wglądu)
  3. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
  4. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10)

   

  20 godzinny kurs składający się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych odbędzie się w formie 2 dniowego szkolenia w okresie weekendu.

   

  Miejsce realizacji kursu to profesjonalnie przygotowany lokal należący do realizatora kursu.

   

  Planowany termin przeprowadzenia kursu – kwiecień -  czerwiec 2019 r.

   

  Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie projektu, codziennie w godzinach 9.00-12.00

  lub u szkolnego koordynatora kursów – p. Bożeny Jaskulskiej.

  13.03.2019 17:33 | więcej »
 • Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca                    Sopot, dn.13  marca 2019 r.

  Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

  Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

  Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

  Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

  Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

   

  Ogłoszenie nr 03/03/2019  o naborze na

  • KURS UMIEJĘTNOŚCI  ZAWODOWYCH z tematyki turystycznej
  • „Rozliczanie i prowadzenie działalności gospodarczej”. 

   

   

  Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs umiejętności zawodowych z tematyki turystycznej „Rozliczanie i prowadzenie działalności gospodarczej”. 

   

  Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 26 kwietnia 2018 r.

   

  Kurs  skierowany jest do  uczniów  klas 1, 2, 3 i 4 , kształcących się w branży „Turystyka, Sport i Rekreacja ”, w następującym zawodzie:

  • technik obsługi turystycznej
  • technik hotelarz

   

  Termin rekrutacji : 14. 03. – 19. 03. 2019 r. do godziny 12.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
  2. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
  3. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10) lub
  4. Załączniki nr 2,3,4 i 5.

   

  Kurs składa się z 25 godz.  (45 minut) zajęć teoretycznych i  zajęć praktycznych.

  Miejsce realizacji kursu  - sala szkolna w budynku CKU w Sopocie, ul.  Kościuszki 22 / 24.

   

  Planowany termin rozpoczęcia kursu – kwiecień  2019 r.

   

  Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie projektu, codziennie w godzinach 9.00-12.00

  lub u szkolnego koordynatora kursów – p. Bożeny Jaskulskiej.

  13.03.2019 17:31 | więcej »
 • Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca               Sopot, dn. 04 lutego 2019 r.

  Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

  Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

  Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

  Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

  Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

   

  Ogłoszenie nr 01/02/2019  o naborze na

  KURS UMIEJĘTNOŚCI  ZAWODOWYCH z tematyki kwalifikacji E.13/ E.E.08

  „Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami”. 

   

   

  Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs umiejętności zawodowych z tematyki kwalifikacji E.13/E.E.08.

   

  Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 26 kwietnia 2018 r.

   

  Kurs  skierowany jest do  uczniów  klas  3 i 4 , kształcących się w branży „ICT i Elektronika”, w następującym zawodzie:

  • technik informatyk

   

  Termin rekrutacji : 04. 02. – 07. 02. 2019 r. do godziny 12.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
  2. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
  3. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10) lub
  4. Załączniki nr 2,3,4 i 5.

   

  Kurs składa się z 20 godz.  (45 minut) zajęć teoretycznych i  zajęć praktycznych.

  Miejsce realizacji kursu  - sala szkolna w budynku CKU w Sopocie, ul.  Kościuszki 22 / 24.

   

  Planowany termin rozpoczęcia kursu – luty  2019 r.

   

  Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie projektu, codziennie w godzinach 9.00-12.00

  lub u szkolnego koordynatora kursów – p. Bożeny Jaskulskiej.

   

  28.02.2019 08:10 | więcej »
 • Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca               Sopot, dn. 04 lutego 2019 r.

  Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

  Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

  Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

  Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

  Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

   

  Ogłoszenie nr 02/02/2019 o naborze na

  KURS UMIEJĘTNOŚCI  ZAWODOWYCH z tematyki kwalifikacji E.14/ E.E.09

  „Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie danymi”. 

   

   

  Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs umiejętności zawodowych z tematyki kwalifikacji E.14/E.E.09.

   

  Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 26 kwietnia 2018 r.

   

  Kurs  skierowany jest do  uczniów  klas   4 , kształcących się w branży „ICT i Elektronika”, w następującym zawodzie:

  • technik informatyk

   

  Termin rekrutacji : 04. 02. – 07. 02. 2019 r. do godziny 12.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
  2. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
  3. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10) lub
  4. Załączniki nr 2,3,4 i 5.

   

  Kurs składa się z 20 godz.   lekcyjnych  zajęć teoretycznych i  zajęć praktycznych.

  Miejsce realizacji kursu  - sala szkolna w budynku CKU w Sopocie, ul.  Kościuszki 22 / 24.

   

  Planowany termin rozpoczęcia kursu – luty  2019 r.

   

  Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie projektu, codziennie w godzinach 9.00-12.00

  lub u szkolnego koordynatora kursów – p. Bożeny Jaskulskiej.

   

  Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca               Sopot, dn. 04 lutego 2019 r.

  Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

  Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

  Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

  Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

  Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

   

  Ogłoszenie nr 16/02/2019/K  o naborze na

  KURS UMIEJĘTNOŚCI  ZAWODOWYCH z tematyki kwalifikacji E.14/ E.E.09

  „Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie danymi”. 

   

   

  Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs umiejętności zawodowych z tematyki kwalifikacji E.14/E.E.09.

   

  Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 26 kwietnia 2018 r.

   

  Kurs  skierowany jest do  uczniów  klas   4 , kształcących się w branży „ICT i Elektronika”, w następującym zawodzie:

  • technik informatyk

   

  Termin rekrutacji : 04. 02. – 07. 02. 2019 r. do godziny 12.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
  2. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
  3. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10) lub
  4. Załączniki nr 2,3,4 i 5.

   

  Kurs składa się z 20 godz.   lekcyjnych  zajęć teoretycznych i  zajęć praktycznych.

  Miejsce realizacji kursu  - sala szkolna w budynku CKU w Sopocie, ul.  Kościuszki 22 / 24.

   

  Planowany termin rozpoczęcia kursu – luty  2019 r.

   

  Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie projektu, codziennie w godzinach 9.00-12.00

  lub u szkolnego koordynatora kursów – p. Bożeny Jaskulskiej.

   

  28.02.2019 08:11 | więcej »
 • Od 2.01.2019 obowiazuje nowy plan plan lekcji
  20.12.2018 18:45 | więcej »
 • Wigilie klasowe 21.XII.   w godz. 9.00-11.00 lub dłużej J

   

  klasa

  sala

  Nazwisko wychowawcy

  1 ti

  10K

  p. Emilia Nowakowska

  1 tl

  2M

  p. Dorota Wrzesińska –Gruszka

  1 h

  4M

  p. Maria Filipowicz

  1 p

  12K

  p. Maria Rokita-Tarka

  2oh

  15K

  p. Róża Kaszyńska

  2 ti

  22K

  p. Tomasz Krużycki

  2 tl

  9M

  p. Jolanta Zawadzka

  2 p

  12M

  p. Jacek Pałubicki

  3o 

  13K

  p. Rafał Nowicki

  3h

  1M

  p. Dorota Ratkowska

  3 ti 

  21K

  p. Joanna Kozyra

  3 tl   

  14M

  p. Anna Tur-Krużycka

  3 p

  8M

  p. Anna Machalińska

  4o

  11K

  p. Anna Kacmajor

  4h

  3K

  p. Wioleta Budny

  4 ti

  18aK

  p. Bartosz Lewczuk

  4 tl    

  21K

  p. Joanna Kozyra

  4 ep

  11M

  p. Krzysztof Jurkiewicz

  10.12.2018 20:03 | więcej »
 • Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca              
  Sopot, dn. 06 grudnia 2018 r.

  Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

  Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

  Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

  Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

  Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

   

  Ogłoszenie nr 14/12/2018/K  o naborze na

  Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa – Basic Safety Training.

   

   

  Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa – Basic Safety Training ( kurs  niezbędny do pracy dla członków załóg statków morskich).

   

  Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 26 kwietnia 2018 r.

   

  Kurs  skierowany jest do  pełnoletnich uczniów  klas  3 i 4 , kształcących się w branży „Transport, Logistyka i Motoryzacja” oraz „Turystyka, Sport i Rekreacja”, w następujących zawodach:

  • technik logistyk
  • technik eksploatacji portów i terminali
  • technik hotelarstwa
  • technik obsługi turystycznej

  Pierwszeństwo w przyjęciu na kurs będą mieli uczniowie którzy odbyli bądź są w trakcie odbywania stażu zawodowego. Uczestnicy kursu powinni posiadać bardzo dobrą umiejętność pływania.

   

  Termin rekrutacji : 07 – 11. 12. 2018 r. do godziny 12.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
  2. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
  3. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10) lub
  4. Załączniki nr 2,3,4 i 5.

   

  Kurs składa się z 67,5 godz.  (60 minut) zajęć teoretycznych i  zajęć praktycznych.

  Miejsce realizacji kursu  - w Ośrodku Szkoleń Ratownictwa Morskiego w Gdyni.

   

  Planowany termin rozpoczęcia kursu – grudzień  2018 r.

  07.12.2018 17:20 | więcej »
 •  Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca              
   Sopot, dn. 06 grudnia 2018 r.

  Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

  Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

  Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

  Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

  Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

   

  Ogłoszenie nr 13/12/2018/K  o naborze na

  KURS  obsługi wózków jezdniowych  podnośnikowych z napędem silnikowym – kategorii 2WJO -  z wyłączeniem specjalizowanych

   

  Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs  obsługi wózków jezdniowych  podnośnikowych z napędem silnikowym – kategorii 2WJO -  z wyłączeniem specjalizowanych (dawniej zwany kursem obsługi wózków widłowych).

   

  Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 26 kwietnia 2018 r.

   

  Kurs  skierowany jest do  pełnoletnich uczniów  klas  3 i 4 , kształcących się w branży „Transport, Logistyka i Motoryzacja”, w następujących zawodach:

  • technik logistyk
  • technik eksploatacji portów i terminali

  Pierwszeństwo w przyjęciu na kurs będą mieli uczniowie którzy odbyli bądź są w trakcie odbywania stażu zawodowego.

   

  Termin rekrutacji : 07 – 11. 12. 2018 r. do godziny 12.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
  2. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
  3. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10) lub
  4. Załączniki nr 2,3,4 i 5.

   

  Kurs składa się z 42 godz.  (60 minut) zajęć teoretycznych i  zajęć praktycznych.

  Miejsce realizacji kursu  - na terenie Trójmiasta w pomieszczeniach Wykonawcy kursu.

   

  Planowany termin rozpoczęcia kursu – grudzień  2018 r.

   

  Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie projektu, codziennie w godzinach 9.00-12.00

  lub u szkolnego koordynatora kursów – p. Bożeny Jaskulskiej.

  07.12.2018 17:18 | więcej »
 • Po zebraniu wszystkich  rodziców zapraszamy na aulę na godz. 18.00 na spotkanie z pracownikami MONAR-u

  klasa

  sala

  Nazwisko wychowawcy

  1 ti

  22K

  p. Emilia Nowakowska

  1 tl

  10K

  p. Dorota Wrzesińska –Gruszka

  1 h

  3 K

  p. Maria Filipowicz/ p. E.Dettlaff

  1 p

  12K

  p. Maria Rokita-Tarka

  2oh

  1 M

  p. Róża Kaszyńska

  2 ti przełożone na 6.XII godz. 17.00

  11 K

  p. Tomasz Krużycki

  2 tl

  11 M

  p. Jolanta Zawadzka

  2 p

  12 M

  p. Jacek Pałubicki

  3o

  13 K

  p. Rafał Nowicki

  3h

  4 M

  p. Dorota Ratkowska

  3 ti   przełożone

  21K

  p. Joanna Kozyra

  3 tl  przełożone na 6.XII godz. 17.00

  15 K

  p. Anna Tur-Krużycka

  3 p

  8 M

  p. Anna Machalińska

  4o

  2 M

  p. Anna Kacmajor

  4h godz. 17.30

  15 K

  p. Wioleta Budny

  4 ti przełożone na 11.XII godz. 17.00

  15 K

  p. Bartosz Lewczuk

  4 tl    przełożone

  21 K

  p. Joanna Kozyra

  4 ep

  13 M

  p. Krzysztof Jurkiewicz

   

  04.12.2018 07:28 | więcej »
 •  Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca               Sopot, dn. 13 listopada 2018 r.

  Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

  Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

  Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

  Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

  Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

   

  Ogłoszenie nr 11/11/2018/K  o naborze na

  KURS UMIEJĘTNOŚCI  ZAWODOWYCH z tematyki kwalifikacji E.12/ E.E.08

  „Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych”. 

   

   

  Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs umiejętności zawodowych z tematyki kwalifikacji E.12/E.E.08.

   

  Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 26 kwietnia 2018 r.

   

  Kurs  skierowany jest do  uczniów  klas  3 i 4 , kształcących się w branży „ICT i Elektronika”, w następującym zawodzie:

  • technik informatyk

   

  Termin rekrutacji : 13. 11. – 15. 11. 2018 r. do godziny 12.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
  2. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
  3. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10) lub
  4. Załączniki nr 2,3,4 i 5.

   

  Kurs składa się z 20 godz.  (60 minut) zajęć teoretycznych i  zajęć praktycznych.

  Miejsce realizacji kursu  - sala szkolna w budynku CKU w Sopocie, ul.  Kościuszki 22 / 24.

   

  Planowany termin rozpoczęcia kursu – listopad  2018 r.

   

  Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie projektu, codziennie w godzinach 9.00-12.00

  lub u szkolnego koordynatora kursów – p. Bożeny Jaskulskiej.

   

  13.11.2018 09:01 | więcej »
 •  Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca               Sopot, dn. 13 listopada 2018 r.

  Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

  Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

  Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

  Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

  Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

   

  Ogłoszenie nr 12/11/2018/K  o naborze na

  KURS UMIEJĘTNOŚCI  ZAWODOWYCH z tematyki kwalifikacji E.13/ E.E.08

  „Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami”. 

   

   

  Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs umiejętności zawodowych z tematyki kwalifikacji E.13/E.E.08.

   

  Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 26 kwietnia 2018 r.

   

  Kurs  skierowany jest do  uczniów  klas  3 i 4 , kształcących się w branży „ICT i Elektronika”, w następującym zawodzie:

  • technik informatyk

   

  Termin rekrutacji : 13. 11. – 15. 11. 2018 r. do godziny 12.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
  2. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
  3. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10) lub
  4. Załączniki nr 2,3,4 i 5.

   

  Kurs składa się z 20 godz.  (60 minut) zajęć teoretycznych i  zajęć praktycznych.

  Miejsce realizacji kursu  - sala szkolna w budynku CKU w Sopocie, ul.  Kościuszki 22 / 24.

   

  Planowany termin rozpoczęcia kursu – listopad  2018 r.

   

  Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie projektu, codziennie w godzinach 9.00-12.00

  lub u szkolnego koordynatora kursów – p. Bożeny Jaskulskiej.

   

  13.11.2018 09:00 | więcej »
 • UWAGA
  Od wtorku 13.11 zmiany w planie lekcji.
   
  09.11.2018 14:34 | więcej »
 • 16 listopada w godzinach 11.30-15.00 w budynku przy ul. Niepodległości 749 (Marynarzy)

  odbędzie się KIERMASZ  OFERT  PRACY  dla uczniów. Prezentować oferty będą przedstawiciele Młodzieżowego Centrum Kariery OHP z Gdyni. Będą to także oferty pracy dorywczej i sezonowej.  Wszystkich uczniów na przerwach i po lekcjach serdecznie zapraszamy.

  08.11.2018 07:19 | więcej »
 • Dzień 12 listopada jest dniem wolnym
  08.11.2018 07:15 | więcej »
 • UWAGA
  Od poniedziałku 5.11 zmiany w planie lekcji.
  Nowy plan bedzie opublikowany w niedzielę wieczorem
  03.11.2018 21:55 | więcej »
 • W naszej szkole do końca października pod hasłem PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM DOBROCI DLA ZWIERZĄT  trwa akcja pomocy zwierzakom z Sopockiego Schroniska Sopotkowo.

  Zbieramy karmę oraz zabawki dla psów i kotów. 

  Karton na dary stoi w holu szkoły w budynku przy ul. Kościuszki. 
  Dary można też bezpośrednio przynosić do szkolnej biblioteki.

  Liczymy na Waszą hojność i dobre serce:)
  22.10.2018 08:29 | więcej »

 • We wtorek i środę piszemy kartki dla Powstańców w ramach akcji  BOHATERON

  Wtorek  23.X.   5,6 lekcja 
  klasa 1h   s.14M  p. Pałubicki
  klasa 3tl   s. 14M p. Tur-Krużycka

  środa  24.X.
  2 i 3 lekcja klasa  1p    s. 14M  p. Pałubicki, p. Dąbrowska i  p. Rokita -Tarka 
  4 i 5 lekcja klasa  2ti    s. 14M  p. Pałubicki, p. Dąbrowska i  p. Machalińska 


  zmiana sal  wśrodę 24.X:
  2 lekcja 2oh p. Bernal  s.13M
  3 lekcja 4h p.Bernal  s.13M
  5 lekcja 3tl p.Tur-Krużycka  s. 4M
  19.10.2018 18:28 | więcej »
 • W dniu 25.X. (czwartek) odbędą się warsztaty z doradztwa zawodowego na 5 godzinie lekcyjnej na auli. Warsztaty prowadzi powiatowy doradca zawodowy p. Anna Dukowska. Udział biorą klasy:
  4o  p.Lewczuk
  4h  p.Chodoń
  2oh  p.Jaskulska  
  3o   p. Sielicka
  19.10.2018 18:08 | więcej »
 • Klasy trzecie mają warsztaty dotyczace hazardu, a klasy czwarte z doradztwa zawodowego.
  15.10.2018 09:07 | więcej »
 •  

   

  Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca                Sopot, dn. 18 września 2018 r.

  Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

  Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

  Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

  Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

  Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

   

  Ogłoszenie nr 08/09/2018/K

  o naborze  na KURS JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO ZAWODOWEGO

   

  Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs języka hiszpańskiego zawodowego

   

  Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 26 kwietnia 2018 r.

   

  Kurs  skierowany jest do  uczniów  klas 2 , kształcących się w branży „Transport, logistyka, motoryzacja”, w następujących zawodach:

  • technik logistyk,
  • technik  eksploatacji portów i terminali.

   

  Termin rekrutacji : 19 - 21 września 2018 r. do godziny 12.00. 

  Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
  2. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
  3. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10) lub
  4. Załączniki  nr 2, 3, 4 i 5

   

  Kurs składa się z 30 godz.  (60 minut) zajęć teoretycznych i  zajęć praktycznych.

   

  Miejsce realizacji kursu  - sala szkolna w budynku ZSH w Sopocie, ul.  Kościuszki 18 / 20.

   

  Planowany termin rozpoczęcia kursu –  24 września 2018 r.

   

  Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie projektu, codziennie w godzinach 9.00-12.00

  lub u szkolnego koordynatora kursów – p. Bożeny Jaskulskiej.

  18.09.2018 21:47 | więcej »
 •  

  Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca                Sopot, dn. 18 września 2018 r.

  Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

  Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

  Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

  Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

  Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

   

  Ogłoszenie nr 10/09/2018/K

  o naborze  na KURS JĘZYKA ROSYJSKIEGO ZAWODOWEGO

   

  Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs języka rosyjskiego zawodowego

   

  Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 26 kwietnia 2018 r.

   

  Kurs  skierowany jest do  uczniów  klas 1, 2, 3 i 4, kształcących się w branży „Turystyka, Sport i Rekreacja” oraz „Transport, logistyka, motoryzacja”, w następujących zawodach:

  • technik obsługi turystycznej,
  • technik hotelarz,
  • technik logistyk,
  • technik  eksploatacji portów i terminali.

   

  Termin rekrutacji : 19 - 21 września 2018 r. do godziny 12.00. 

  Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
  2. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
  3. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10) lub
  4. Załączniki  nr 2, 3, 4 i 5

   

  Kurs składa się z 30 godz.  (60 minut) zajęć teoretycznych i  zajęć praktycznych.

  Miejsce realizacji kursu  - sala szkolna w budynku ZSH w Sopocie, ul.  Kościuszki 18 / 20.

   

  Planowany termin rozpoczęcia kursu –  01 października 2018 r.

   

  Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie projektu, codziennie w godzinach 9.00-12.00

  lub u szkolnego koordynatora kursów – p. Bożeny Jaskulskiej.

  18.09.2018 21:46 | więcej »
 •  

  Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca                Sopot, dn. 18 września 2018 r.

  Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

  Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

  Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

  Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

  Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

   

  Ogłoszenie nr 09/09/2018/K

  o naborze  na kurs języka angielskiego LCCI ENGLISH FOR BUSSINES

   

  Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs języka angielskiego LCCI ENGLISH FOR BUSSINES

   

  Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 26 kwietnia 2018 r.

   

  Kurs  skierowany jest do  uczniów  klas 3 , kształcących się w branży „Turystyka, Sport i Rekreacja” oraz „Transport, logistyka, motoryzacja”, w następujących zawodach:

  • technik obsługi turystycznej,
  • technik hotelarz,
  • technik logistyk,
  • technik  eksploatacji portów i terminali.

   

  Termin rekrutacji : 19 - 21 września 2018 r. do godziny 12.00. 

  Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
  2. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
  3. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10) lub
  4. Załączniki  nr 2, 3, 4 i 5

   

  Kurs składa się z 60 godz.  (60 minut) zajęć teoretycznych i  zajęć praktycznych.

  Miejsce realizacji kursu  - sala szkolna w budynku ZSH w Sopocie, ul.  Kościuszki 18 / 20.

   

  Planowany termin rozpoczęcia kursu –  24 września 2018 r.

   

  Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie projektu, codziennie w godzinach 9.00-12.00

  lub u szkolnego koordynatora kursów – p. Bożeny Jaskulskiej.

  18.09.2018 21:45 | więcej »
 • Od poniedziałku 10.09 będzie obowiązywał nowy plan, który zostanie opublikowany do niedzieli 9.09.
  07.09.2018 13:00 | więcej »

 • Zajęcia z wdż odbywać się będą w poniedziałki na 10 godzinie lekcyjnej na auli szkoły przy ul. Kościuszki.
  Zajęcia prowadzić będzie p. Magdalena Sibiga
  Zapraszamy!
  07.09.2018 08:01 | więcej »
 • Zebrania z rodzicami  w dniu 5.09. 2018  na  godzinę 17.00

  Rodziców uczniów klas pierwszych zapraszamy na aulę na godz. 17.00, a następnie do wyznaczonych sal.

  klasa

  sala

  Nazwisko wychowawcy

  1 ti

  22K

  p. Emilia Nowakowska

  1 tl

  10K

  p. Dorota Wrzesińska –Gruszka

  1 h

  3 K

  p. Maria Filipowicz

  1 p

  12K

  p. Maria Rokita-Tarka

  2oh

  1 M

  p. Róża Kaszyńska

  2 ti

  11 K

  p. Tomasz Krużycki

  2 tl

  11 M

  p. Jolanta Zawadzka

  2 p

  12 M

  p. Jacek Pałubicki

  3o

  13 K

  p. Rafał Nowicki

  3h

  4 M

  p. Dorota Ratkowska

  3 ti godz. 17.45

  21K

  p. Joanna Kozyra

  3 tl   wtorek 4.09

   K

  p. Anna Tur-Krużycka

  3 p

  8 M

  p. Anna Machalińska

  4o

  2 M

  p. Anna Kacmajor

  4h

  15 K

  p. Wioleta Budny

  4 ti

  9 M

  p. Bartosz Lewczuk

  4 tl    

  21 K

  p. Joanna Kozyra

  4 ep

  3 M

  p. Krzysztof Jurkiewicz

   

  Po spotkaniach z wychowawcami,  zapraszamy na zebranie Rady Rodziców na aulę szkoły. (ok. godz. 18.00)

  02.09.2018 11:34 | więcej »
 • Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się dnia 3 września na sali gimnastycznej przy ulicy Kościuszki o godzinie 9:30.
   
  Po uroczystości spotkanie uczniów klas I z wychowawcami zgodnie z poniższym harmonogramem:
  I L - technik logistyk - sala 11
  I H - technik hotelarstwa - sala 13
  I P - technik ekploatacji portów i terminali - sala 15
  I Ti - technik informatyk - sala 21
  22.08.2018 11:47 | więcej »
 • odbywaja się w dniach 27 i 28 .08.2018 od godziny 8.30 w budynku na ul.Kościuszki.
  Powodzenia!
  21.08.2018 20:42 | więcej »
 • będzie dostępny 3.09.2018 na stronie szkoły
  21.08.2018 20:43 | więcej »
 • Szczegółowe informacje dotyczące sesji poprawkowej w sierpniu 2018 roku znajdują się w zakładce Strefa ucznia → Matura.

  https://zshsopot.edupage.org/blog3/?
  04.07.2018 11:16 | więcej »
 • Sale na rozdanie świadectw 22.06. 2018

  klasa

  sala

  Nazwisko wychowawcy

  1oh

  3 K

  p. Róża Kaszyńska

  1 ti

  11 K

  p. Tomasz Krużycki

  1 tl

  15 K

  p. Jolanta Zawadzka

  1 p

  21 K

  p. Jacek Pałubicki

  2o    

  13 K

  p. Rafał Nowicki

  2h

  12 K

  p. Dorota Ratkowska

  2 ti , 3tl 

  Aula

  p. Joanna Kozyra

  2 tl

  22 K

  p. Anna Tur-Krużycka

  2 p

  29 K

  p. Anna Machalińska

  3o

  18a K

  p. Anna Kacmajor

  3h

  10 K

  p. Wioleta Budny

  3 ti

  28 K

  p. Anna Prawdzik

  3 ep   

  17 K

  p. Krzysztof Jurkiewicz

   

  07.06.2018 08:04 | więcej »
 • Zebrania z rodzicami  w dniu 30.05. 2018

  Godzina 17.00 spotkanie na auli dla rodziców ze wszystkich klas

  Następnie spotkania z wychowawcami w salach

  klasa

  sala

  Nazwisko wychowawcy

  3 ti

  11 K

  p. Anna Prawdzik

  1 tl

  15 K

  p. Jolanta Zawadzka

  1 p

  10 K

  p. Jacek Pałubicki

  2o

  13 K

  p. Rafał Nowicki

  2h

  12 K

  p. Dorota Ratkowska

  2 ti

  21 K

  p. Joanna Kozyra

  2 tl

  aula

  p. Anna Tur-Krużycka

  3h

  18 K

  p. Wioleta Budny

  2 p

  28 K

  p. Anna Machalińska

  3 tl  

  21 K

  p. Joanna Kozyra

  3 ep

  22 K

  p. Krzysztof Jurkiewicz

   

  Zebrania w poniedziałek 4.06 na godz. 17.00:

  klasa

  sala

  Nazwisko wychowawcy

  1 ti

  3 K

  p. Tomasz Krużycki

  3o

  10 K

  p. Anna Kacmajor

  1oh

  15 K

  p. Róża Kaszyńska

   

  Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy!

  24.05.2018 07:33 | więcej »
 • UWAGA!!!!!
  od 9 maja będzie nowy plan lekcji.
  05.05.2018 13:50 | więcej »
 • odbędzie się w piątek 27.04 o godz. 13.00 na sali gimnastycznej.
  26.04.2018 08:45 | więcej »
 • 4 ti    s.22 K

  4 tl    s.13K

  4 o    s.21 K

  4 e     s.3K

  4 ha   s.15K

  4 hb   s.12K

  19.04.2018 07:49 | więcej »
 • W dniu  11 kwietnia odbędą się zebrania z rodzicami klas 4  i konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami.

  Zebrania godz. 17.00

  klasa

  wychowawca

  sala

  4ti

  J.Stola

  13K

  4tl

  G.Krzyżańska

  11K

  4o

  K.Jurkiewicz

  3K

  4e

  K.Sielicka-Fidut

  10K

  4ha

  A.Kacmajor

  15K

  4hb

  M.Gorlewicz

  12K

   

  Wszyscy nauczyciele uczący w klasach 1- 4 oczekują na rodziców w  godz. 17.00  - 18.30  na auli przy ul. Kościuszki.

  30.03.2018 09:07 | więcej »
 • W dniu 26.03 o godz. 12.15 klasy 4e i 3e pod opieką p.Pałubickiego wychodzą na dzień otwarty do firmy Thyssenkrupp.
  22.03.2018 13:38 | więcej »
 •  Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca                   Sopot, dn. 21 marca 2018 r.

  Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

  Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

  Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

  Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

  Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

   

  Ogłoszenie nr 03/03/2018 o naborze na:

  KURS PRAWA  JAZDY KATEGORII B

   

  Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs prawa jazdy.

   

  Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia

   1 marca 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 1 marca 2018 r.

   

  Kurs  skierowany jest do  uczniów  którzy ukończyli 17 lat i 9 miesięcy, kształcących się w branży „Transport, logistyka, motoryzacja”, w następujących zawodach:

  • technik logistyk,
  • technik  eksploatacji portów i terminali.

   

  Termin rekrutacji : 23. 03. – 10. 04. 2018 r. do godziny 12.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
  2. Dzienniczek Praktyk, w którym potwierdzono podpisem opiekuna stażu co najmniej 50% godzin odbytego stażu zawodowego w Projekcie (do wglądu)
  3. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
  4. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10)

   

  Kurs składa się z 30 godz. lekcyjnych  (45 minut) zajęć teoretycznych, 4 godz. lekcyjnych (45 minut) zajęć z pierwszej pomocy z  ratownikiem medycznym oraz 30 godz. zegarowych (60 minut) zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne odbywać się będą samochodem marki KIA – RIO.

   

  Miejsce realizacji kursu to profesjonalnie przygotowany lokal należący do realizatora kursu – Ośrodka Szkolenia Kierowców w Gdańsku.

   

  Planowany termin rozpoczęcia kursu – kwiecień lub maj 2018 r.

   

  Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie projektu, codziennie w godzinach 9.00-12.00

  lub u szkolnego koordynatora kursów – p. Bożeny Jaskulskiej.

  22.03.2018 11:37 | więcej »
 • W czwartek 22.03 na 5 lekcji w auli odbędzie się wykład dla klas 1ti, 2ti, 3ti. 
  Opieka:B.Gajowiec, W.Budny, A.Prawdzik

  Tytuł prelekcji: NAJBARDZIEJ PERSPEKTYWICZNE ZAWODY DLA PROGRAMISTÓW
  ORAZ CZY W PRZYSZŁOŚCI KAŻDY BĘDZIE MUSIAŁ ZNAĆ KOD?

  Czego podczas wykładu dowiedzą się uczniowie:
  Dlaczego każdy, niezależnie od wybranej ścieżki zawodowej, powinien uczyć się programowania.
  Jakie są powody, by uczyć się kodować. W jakich zawodach można używać tych umiejętności.
  Jakie są najbardziej przyszłościowe specjalizacje w branży IT. 
  W połączeniu z jakimi innymi dziedzinami nauki można połączyć umiejętność programowania.

   
  20.03.2018 19:51 | więcej »
 •  

   Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca                   Sopot, dn. 15 marca 2018 r.

  Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

  Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

  Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

  Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

  Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

   

  Ogłoszenie nr 02/03/2018 o naborze na:

  KURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

   

  Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs grafiki komputerowej.

   

  Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia

   1 marca 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 1 marca 2018 r.

   

  Kurs kierowany jest do pełnoletnich uczniów kształcących się w branży „ICT i ELEKTRONIKA”, w następujących zawodach:

  • technik informatyk

   

  Termin rekrutacji : 19 - 27 marca 2018 r. do godziny 12.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
  2. Dzienniczek Praktyk, w którym potwierdzono podpisem opiekuna stażu co najmniej 50% godzin odbytego stażu zawodowego w Projekcie (do wglądu)
  3. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
  4. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10)

   

  15 godzinny kurs składający się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych odbędzie się w formie 3 - 4 dniowego szkolenia w godzinach popołudniowych – nie kolidujących z zajęciami szkolnymi, w tygodniu.

   

  Miejsce realizacji kursu to profesjonalnie przygotowany lokal, wyposażony w odpowiedni sprzęt komputerowy,  należący do realizatora kursu w Sopocie.

   

  Planowany termin przeprowadzenia kursu – kwiecień lub maj 2018 r.

   

  Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie projektu, codziennie w godzinach 9.00-12.00

  lub u szkolnego koordynatora kursów – p. Bożeny Jaskulskiej.

  16.03.2018 09:08 | więcej »
 • Zapraszam wszystkich chętnych na konkurs z zagadnień związanych z pierwsza pomocą. Spotykamy się na auli w poniedziałek 19.03 na 6 godzinie lekcyjnej.

  Serdecznie zapraszam!
  Magdalena Michalska
  15.03.2018 19:54 | więcej »
 • Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca                   Sopot, dn. 13 marca 2018 r.

  Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

  Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

  Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

  Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

  Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

   

  Ogłoszenie nr 01/03/2018 o naborze na:

  KURS BARISTY

   

  Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs baristy.

   

  Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia

   1 marca 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 1 marca 2018 r.

   

  Kurs kierowany jest do pełnoletnich uczniów kształcących się w branży „Turystyka, sport, rekreacja”, w następujących zawodach:

  • technik hotelarstwa,
  • technik obsługi turystycznej.

   

  Termin rekrutacji : 14 - 23 marca 2018 r. do godziny 12.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
  2. Dzienniczek Praktyk, w którym potwierdzono podpisem opiekuna stażu co najmniej 50% godzin odbytego stażu zawodowego w Projekcie (do wglądu)
  3. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
  4. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10)

   

  20 godzinny kurs składający się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych odbędzie się w formie 2 dniowego szkolenia w okresie weekendu.

   

  Miejsce realizacji kursu to profesjonalnie przygotowany lokal należący do realizatora kursu

  w Gdańsku.

   

  Planowany termin przeprowadzenia kursu – kwiecień lub maj 2018 r.

   

  Szczegółowe informacje uzyskać można w biurze projektu, codziennie w godzinach 9.00-12.00

  lub u szkolnego koordynatora kursów – p. Bożeny Jaskulskiej.

  14.03.2018 19:36 | więcej »
 • W środę 14.03 w odbędzie się w naszej szkole  Sopocki Konkurs Umiejętności Logiczno-Matematyczynych. O godz. 11.00  na auli i w sali 21K.  Organizatorzy: p. A.Machalińska i M.Rokita-Tarka. 

  Zmiana sal związana z konkursem:
  4 lekcja  1p  s.11M
  4 lekcja 4ha  s. 3K
  5 lekcja 4ha  s.22K
  5 lekcja  4ti  s. 28K
  5 lekcja  1p  s. 8M
  6 lekcja  1p  s. 4M
  6 lekcja  2p  s. 14M
  13.03.2018 21:13 | więcej »
 • czwartek–piątek 15-16.02.2018  sala 3K.

  prowadzi p. Adam Hęćko certyfikowany Edukator HIV/AIDS Krajowego Centrum ds. AIDS, szkoleniowiec w zakresie uzależnień i problematyki HIV/AIDS, konsultant ds. HIV/AIDS oraz koordynator i superwizor merytoryczny zadań Fundacji “Pomorski Dom Nadziei”

  Czwartek 15.02.

  Piątek  16.02

  Godziny lekcyjne

  klasy

  Godziny lekcyjne

  klasy

  3-4

  3tl  i  3ep

  3-4

  3tl  i  3ep

  5-6

  3h  i   3 ti

  5-6

  3h  i   3 ti

  7-8

  3o

  7-8

  3o

   

  Zmiana sal ( z sali 3K)

  Czwartek 15.02.

  Piątek  16.02

  Godziny lekcyjne

  klasa

  sala

  Godziny lekcyjne

  klasa

  sala

  3

  2p

  17K

  3

  3o

  12K

  4

  2p

  17K

  4

  3o

  12K

  5

  4ti gr1

  10K

  5

  3o

  11K

  6

  1oh gr2

  25K

  6

  2ti

  11K

  7

  1oh gr2

  25K

  7

  1p

  11K

  8

  1p gr2

  25K

  -

  -

  -

  9

  1p gr2

  25K

  -

  -

  -

   

  26.01.2018 15:37 | więcej »
 • Uwaga!!! Od 12 lutego niewielkie zmiany w planie lekcji szkoły. 
  19.01.2018 14:33 | więcej »
 • UWAGA !!!

  18-19 stycznia 2018 roku – sale 28 i 29

  Zmiana w związku z egzaminem zawodowym

   

  29k

  Czwartek

  Piątek

  1 lekcja

   

  3ti – 18k

  2 lekcja

   

  2ti – 18k

  3 lekcja

  2ti – 9m

  2ti – 18k

  4 lekcja

  2ti – 17k

   

  5 lekcja

  3ti – 11k

  1ti – 18k

  6 lekcja

  1ti – 18k

   

  7 lekcja

  1ti – 18k

   

   

  28k

  Czwartek

  Piątek

  1 lekcja

  2tl – 3k

   

  2 lekcja

  2tl – 3k

  2ti – 11m

  3 lekcja

  1p – 1m

  2ti – 3k

  4 lekcja

  1p – 15k

  3ti – 3k

  5 lekcja

  1oh – 17k

  3ti – 1m

  6 lekcja

   

  3ti – 17k

  7 lekcja

   

   

   

  17.01.2018 10:13 | więcej »
 •  

  UWAGA !!!

  16-17 stycznia 2018 roku – sala 29k

  Zmiana w związku z egzaminem zawodowym

   

  29k

  Wtorek

  Środa

  1 lekcja

   

   

  2 lekcja

   

  1ti – 12k

  3 lekcja

   

  3o – 12k

  4 lekcja

  3o – 11M

  3ti – 15k

  5 lekcja

  3o – 11M

  3ti – 28k

  6 lekcja

  3h – 1M

  3ti – 7M

  7 lekcja

  3h – 1M

  3h – 17k

  8 lekcja

   

  3ti - aula

   

  15.01.2018 12:28 | więcej »
 •  

  UWAGA !!!

  12 stycznia 2018 roku - PIĄTEK

  Zmiana sal w związku z próbną maturą

   

   

  Aula

  13k

  22k

  21k

  29k

  1 lekcja

   

  4ha – 15k

   

   

  3ti – 28k

  2 lekcja

   

  1ti – 15k

  1p – 9M

   

  2ti – 7m

  3 lekcja

  3o – 9m

  2o – 15k

  1oh – 1M

   

  2ti – 7m

  4 lekcja

  1p – 10k

  2o – 18k

  4ti – 1M

  2ti – 7m

   

  5 lekcja

  1p – 14m

  2p – 18k

  4ti – 1M

  2ti – 8m

  1ti – 28k

   

  10.01.2018 11:05 | więcej »
 •  

  UWAGA !!!

  11 stycznia 2018 roku - CZWARTEK

  Zmiana sal w związku z egzaminem zawodowym

   

   

  Aula

  13k

  22k

  12k

  11k

  21k

  1 lekcja

   

  4ti – 17k

  1tl – 10k

   

   

   

  2 lekcja

   

  4ti – 17k

   

  1tl – 28k

   

   

  3 lekcja

   

  2o – 8M

   

  1tl – 7M

  1oh – 18ak

  4ti – 17k

  4 lekcja

  2h – 8M

  1oh – 7M

  1tl – 18ak

  1ti – 14M

  3ti – 17K

  4ti – 12M

  5 lekcja

  2h – 4M

  3h – 18k

   

  1ti – 7M

   

   

  6 lekcja

  3h – 18k

  1tl – 12M

   

   

  1p – 7M

  3ti – 4M

  7 lekcja

   

  3ep – 7M

  3ti – 4M

   

  2h – 12M

   

  8 lekcja

   

   

   

   

   

  3ep – 7M

  9 lekcja

   

   

   

   

   

   

   

  10.01.2018 11:04 | więcej »
 •  

  UWAGA !!!

  10 stycznia 2018 roku - ŚRODA

  Zmiana sal w związku z egzaminem zawodowym

   

   

  Aula

  13k

  22k

  12k

  11k

  3k

  21k

  2 lekcja

   

   

   

   

  2o – 28k

   

   

  3 lekcja

   

  1oh – 8M

   

   

  1Ti – 2M

  1p – 1M

  2Ti – 3M

  4 lekcja

   

  2Ti – 3M

  3Tl – 11M

  1Ti – 13M

  2h – 12M

  1p – 9M

  2h – 7M

  5 lekcja

  4Ti – 13M

  1p – 1M

  3Tl – 11M

  1oh – 9M

  1Ti – 10K

  1oh – 9M

  2h – 7M

  6 lekcja

  2p – 4M

   

   

  1oh – 18aK

  3h – 13M

  1oh – 9M

  2h – 7M

  7 lekcja

   

   

   

  1oh – 15K

  2h – 18aK

  2p – 4M

  2Ti – 3M

  8 lekcja

   

  2h – 7M

   

  1oh – 9M

  2o – 8M

  3h – 18aK

  2Ti – 17K

  9 lekcja

   

   

   

  2Ti – 18aK

  2Tl – 15K

  2p – 10K

   

   

  08.01.2018 15:01 | więcej »
 • Wszystkich uczniów zachęcamy do udziału w Projekcie "Dobra Szkoła". Informacje w zakładce projekty na stronie szkoły i w e-dzienniku.
  05.01.2018 16:21 | więcej »
 •  

  UWAGA !!!

  8 stycznia 2018 roku – PONIEDZIAŁEK

  Zmiana sal w związku z próbną maturą klas 4

   

   

   

  Aula

  13k

  22k

  12k

  21k

  11k

  3k

  2 lekcja

   

   

  1p-9m

  1tl-12m

  3tl-10k

  2h-17k

  1ti-11m

  3 lekcja

  1oh-18k

  1tl-12m

  1oh-17k

  2o-14m

  3tl-10k

  1p-9m

  1ti-11m

  4 lekcja

  1p-9m

  1tl-12m

   

  1oh-18k

  2p-11m

  2o-4m

  1oh-17k

  7 lekcja

   

  2o – 4M

   

  1oh – 12M

   

   

   

  8 lekcja

   

  2o – 4M

   

  1oh – 12M

   

   

   

  9 lekcja

   

  2o – 9M

   

  1p – 14M

   

   

   

  10 lekcja

   

   

   

  1oh – 12M

   

   

   

   

  05.01.2018 10:31 | więcej »
 • UWAGA !!!

  5 stycznia 2018 roku – PIĄTEK

  Zmiana sal w związku z próbną maturą klas 4

   

   

   

  Aula

  13k

  22k

  12k

  21k

  11k

  3k

  2 lekcja

   

  1ti – 7M

  1p – 18k

  2o – 1M

   

  1oh – 10k

  1p – 17k

  3 lekcja

  3o – 1M

  2o – 9M

  1oh – 17k

  2h – 18k

   

  1ti – 7M

  1p – 8M

  4 lekcja

  1p – 13M

  2o – 1M

   

  2h – 18k

  2ti – 8M

  1ti – 7M

  3o – 18aK

  5 lekcja

  1p – 13M

  2p – 1M

   

   

  2ti – 4M

  1tl – 8M

  3o – 18k

  6 lekcja

   

   

   

   

   

   

   

  7 lekcja

   

   

   

   

  2ti – 4M

   

   

  04.01.2018 13:45 | więcej »
 •  

  UWAGA !!!

  4 stycznia 2018 roku - CZWARTEK

  Zmiana sal w związku z próbną maturą klas 4

   

   

  Aula

  13k

  22k

  12k

  11k

  3k

  21k

  2 lekcja

   

   

  3tl – 2M

  1tl – 13M

   

   

   

  3 lekcja

  3tl – 12M

  2o – 13M

  2tl – 2M

  1tl – 8M

  1oh – 7M

  2p – 4M

   

  4 lekcja

  2h – 12M

  1oh – 7M

  1tl – 8M

  1ti – 11M

  3ti – 13M

  2p – 14M

   

  5 lekcja

  2h – 12M

  3h – 4M

  2ti – 18aK

  1ti – 8M

   

  1p – 11M

   

  6 lekcja

   

   

   

   

   

   

   

  7 lekcja

   

   

   

   

   

   

  1tl – 13M

  8 lekcja

   

   

   

   

   

   

  3ep – 13M

   

  03.01.2018 09:06 | więcej »
 • Uwaga od II semestru -  2 stycznia 2018 obowiązuje nowy plan lekcji.
  23.12.2017 16:13 | więcej »
 • Klasy IV!!!
  W zakładce "Strefa ucznia  - Matura"  znajdziecie już wszystkie informacje a propos próbnej matury w styczniu 2018 roku.
  18.12.2017 14:23 | więcej »
 • klasa

  godzina

  sala

  Nazwisko wychowawcy

  1oh

  10.00

  3 K

  p. Róża Kaszyńska

  1 ti

  10.00

  11 K

  p. Tomasz Krużycki

  1 tl

  10.00

  15 K

  p. Jolanta Zawadzka

  1 p

  10.00

  12M

  p. Jacek Pałubicki

  2o    

  10.30

  1M

  p. Monika Szymula

  2h

  10.00

  11 M

  p. Dorota Ratkowska

  2 ti   

  9.00

  21K

  p. Joanna Kozyra

  2 tl

  9.00

  14 M

  p. Anna Tur-Krużycka

  2 p

  10.30

  8 M

  p. Anna Machalińska

  3o, 4ha

  10.00

  13 M

  p. Anna Kacmajor

  3h

  10.00

  10 K

  p. Wioleta Budny

  3 ti

  10.00

  9 M

  p. Anna Prawdzik

  3 tl      

  10.30

  21 K

  p. Joanna Kozyra

  3 ep   

  9.00

  22K

  p. Krzysztof Jurkiewicz

  4 o     

  10.30

  22K

  p. Krzysztof Jurkiewicz

  4 hb   

  9.00

  1M

  p. Monika Szymula

  4 ti

  10.00

  12 K

  p. Barbara Szczepańska

  4 tl

  10.00

  2 M

  p. Gabriela Krzyżańska

  4e

  10.00

  7 M

  p. Katarzyna Sielicka

  14.12.2017 18:11 | więcej »
 • Poniedziałek  11.XII

  Wtorek  12.XII

  Środa 13.XII

  4 ti warsztaty na PJATK W.Budny, B.Szczepańska

  Mikołajkowy Turniej Tag Rugby A.Kacmajor

  Mikołajkowy turniej piłki siatkowej R.Kowalski

  Mikołajkowy turniej piłki siatkowej

  A.Kacmajor

  Warsztaty z bezdomności

  ITL  4 lekcja s. 3K
  I P  5 lekcja s. 10K

  Warsztaty z bezdomności

   ITI  5 lekcja s.12K
   IOH 6 lekcja s.12K

   

  ------------------

  17.XII. (niedziela) rocznica Grudnia’70 R.Nowicki, K.Komodzińska

  08.12.2017 13:11 | więcej »
 • Warsztaty odbywają się w sali 10K.

  Poniedziałek 4.XII

  Wtorek 5.XII

  Czwartek 7.XII

  4-5 lekcja klasa 1 tl

  3-4 lekcja klasa 2p

  3-4 lekcja klasa 1ti

  6-7 lekcja klasa 1p

  5-6 lekcja klasa 2h

  5-6 lekcja klasa 2ti

  8-9 lekcja klasa 2tl

  7-8 lekcja klasa 2o

  7-8 lekcja klasa 1oh

   

  Zmiana sal  

  klasy uczące się w 10K przechodzą do sal:

  Poniedziałek 4.XII

  Wtorek 5.XII

  Czwartek 7.XII

  --------------------

  3 lekcja klasa 1oh   s.15K

  3 lekcja klasa   3h  s.21K

  4 lekcja klasa  1ti  s. 3K

  4 lekcja klasa  1tl   aula

  4 lekcja klasa   4e  s.21K

  5 lekcja klasa  1p  s.12K

  5 lekcja klasa  1tl  aula

  5 lekcja klasa   4e  s.22K

  ---------------------

  6 lekcja klasa  3o  s.11M

  6 lekcja klasa   4ti  aula

  7-8 lekcja klasa  1tl  s.13M

  7 lekcja klasa  4tl   aula

  ---------------------

  9 lekcja klasa 4e  s.22K

  8 lekcja klasa 2p  aula

  ---------------------

   

  01.12.2017 11:27 | więcej »
 • Poniedziałek  4.XII

  Wtorek  5.XII

  Środa 6.XII

  Piątek 8.XII.

  1-4 lekcja próbny egzamin 4 ti  p.Budny, p.Szczepańska