• W dniu 3 kwietnia o godz. 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami klas 1-4.

  O godz. 17.30 odbędzie się zebranie Rady Rodziców na Kościuszki.
  21.03.2019 15:10 | więcej »
 • Uwaga 
  od 18 marca niewielkie zmiany w planie. Proszę o sprawdzenie na planie szkoły
  15.03.2019 21:28 | więcej »
 • UWAGA! UWAGA! UWAGA!
  Nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, młodzież i wszyscy sympatycy ZSH w Sopocie.
  Dzisiaj ruszył konkurs na najlepszy film promujący szkołę, w konkursie biorą udział sopockie szkoły ponadgimnazjalne, filmy umieszczone są na szkolnych facebookach. Głosujemy poprzez lajkowanie, danie serduszka, buźki albo kciuka.
  Zachęcamy Was wszystkich do głosowania. Trwa ono do 29 marca. Mimo fajnych nagród za miejsca I-III, dla NAS największą nagrodą będzie Wasze uznanie i sympatia (nawet jak nie wygramy). Zachęcajcie znajomych do głosowania ale nie zapomnijcie że lubimy też wszystkie inne sopockie licea, na które też możecie głosować. Ja już oddałem swój głos
  LINK do posta:
  https://www.facebook.com/zshsopot/?epa=SEARCH_BOX

  Pozdrawiam i dziękuję w imieniu całego ZSH Sopot
  Wicedyrektor
  Marcin Pomierski
  15.03.2019 14:08 | więcej »
 • Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca                   Sopot, dn. 13 marca 2019 r.

  Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

  Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

  Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

  Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

  Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

   

  Ogłoszenie nr 05/03/2019 o naborze na:

  KURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

   

  Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs grafiki komputerowej

   

  Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 26 kwietnia 2018 r.

   

  Kurs kierowany jest do  uczniów klasy  3 i 4 kształcących się w branży „ICT i Elektronika ”,

   w następujących zawodach:

  • technik Informatyki,

   

  Termin rekrutacji : 14 – 19  marca 2019 r. do godziny 12.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
  2. Dzienniczek Praktyk, w którym potwierdzono podpisem opiekuna stażu co najmniej 50% godzin odbytego stażu zawodowego w Projekcie (do wglądu)
  3. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
  4. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10)

   

  50 godzinny kurs z programu Corel DRAW, Adobe Photoshop i Adobe Flash/Adobe Animate składający się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych odbędzie się w formie szkolenia w godzinach przed lub popołudniowych, w tygodniu  – nie kolidujących z zajęciami szkolnymi.

   

  Miejsce realizacji kursu to profesjonalnie przygotowany lokal, wyposażony w odpowiedni sprzęt komputerowy,  należący do realizatora kursu.

   

  Planowany termin przeprowadzenia kursu – kwiecień -  czerwiec 2019 r.

   

  Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie projektu, codziennie w godzinach 9.00-12.00

  lub u szkolnego koordynatora kursów – p. Bożeny Jaskulskiej.

  13.03.2019 17:34 | więcej »
 • Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca                   Sopot, dn. 13 marca 2019 r.

  Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

  Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

  Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

  Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

  Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

   

  Ogłoszenie nr 04/03/2019 o naborze na:

  KURS BARISTY

   

  Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs baristy.

   

  Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 26 kwietnia 2018 r.

   

  Kurs kierowany jest do  uczniów klasy 2, 3 i 4 kształcących się w branży „Turystyka, sport, rekreacja”, w następujących zawodach:

  • technik hotelarstwa,
  • technik obsługi turystycznej.

   

  Termin rekrutacji : 14 – 19  marca 2019 r. do godziny 12.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
  2. Dzienniczek Praktyk, w którym potwierdzono podpisem opiekuna stażu co najmniej 50% godzin odbytego stażu zawodowego w Projekcie (do wglądu)
  3. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
  4. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10)

   

  20 godzinny kurs składający się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych odbędzie się w formie 2 dniowego szkolenia w okresie weekendu.

   

  Miejsce realizacji kursu to profesjonalnie przygotowany lokal należący do realizatora kursu.

   

  Planowany termin przeprowadzenia kursu – kwiecień -  czerwiec 2019 r.

   

  Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie projektu, codziennie w godzinach 9.00-12.00

  lub u szkolnego koordynatora kursów – p. Bożeny Jaskulskiej.

  13.03.2019 17:33 | więcej »
 • Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca                    Sopot, dn.13  marca 2019 r.

  Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

  Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

  Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

  Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

  Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

   

  Ogłoszenie nr 03/03/2019  o naborze na

  • KURS UMIEJĘTNOŚCI  ZAWODOWYCH z tematyki turystycznej
  • „Rozliczanie i prowadzenie działalności gospodarczej”. 

   

   

  Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs umiejętności zawodowych z tematyki turystycznej „Rozliczanie i prowadzenie działalności gospodarczej”. 

   

  Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 26 kwietnia 2018 r.

   

  Kurs  skierowany jest do  uczniów  klas 1, 2, 3 i 4 , kształcących się w branży „Turystyka, Sport i Rekreacja ”, w następującym zawodzie:

  • technik obsługi turystycznej
  • technik hotelarz

   

  Termin rekrutacji : 14. 03. – 19. 03. 2019 r. do godziny 12.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
  2. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
  3. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10) lub
  4. Załączniki nr 2,3,4 i 5.

   

  Kurs składa się z 25 godz.  (45 minut) zajęć teoretycznych i  zajęć praktycznych.

  Miejsce realizacji kursu  - sala szkolna w budynku CKU w Sopocie, ul.  Kościuszki 22 / 24.

   

  Planowany termin rozpoczęcia kursu – kwiecień  2019 r.

   

  Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie projektu, codziennie w godzinach 9.00-12.00

  lub u szkolnego koordynatora kursów – p. Bożeny Jaskulskiej.

  13.03.2019 17:31 | więcej »
 • Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca               Sopot, dn. 04 lutego 2019 r.

  Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

  Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

  Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

  Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

  Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

   

  Ogłoszenie nr 01/02/2019  o naborze na

  KURS UMIEJĘTNOŚCI  ZAWODOWYCH z tematyki kwalifikacji E.13/ E.E.08

  „Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami”. 

   

   

  Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs umiejętności zawodowych z tematyki kwalifikacji E.13/E.E.08.

   

  Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 26 kwietnia 2018 r.

   

  Kurs  skierowany jest do  uczniów  klas  3 i 4 , kształcących się w branży „ICT i Elektronika”, w następującym zawodzie:

  • technik informatyk

   

  Termin rekrutacji : 04. 02. – 07. 02. 2019 r. do godziny 12.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
  2. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
  3. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10) lub
  4. Załączniki nr 2,3,4 i 5.

   

  Kurs składa się z 20 godz.  (45 minut) zajęć teoretycznych i  zajęć praktycznych.

  Miejsce realizacji kursu  - sala szkolna w budynku CKU w Sopocie, ul.  Kościuszki 22 / 24.

   

  Planowany termin rozpoczęcia kursu – luty  2019 r.

   

  Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie projektu, codziennie w godzinach 9.00-12.00

  lub u szkolnego koordynatora kursów – p. Bożeny Jaskulskiej.

   

  28.02.2019 08:10 | więcej »
 • Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca               Sopot, dn. 04 lutego 2019 r.

  Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

  Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

  Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

  Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

  Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

   

  Ogłoszenie nr 02/02/2019 o naborze na

  KURS UMIEJĘTNOŚCI  ZAWODOWYCH z tematyki kwalifikacji E.14/ E.E.09

  „Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie danymi”. 

   

   

  Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs umiejętności zawodowych z tematyki kwalifikacji E.14/E.E.09.

   

  Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 26 kwietnia 2018 r.

   

  Kurs  skierowany jest do  uczniów  klas   4 , kształcących się w branży „ICT i Elektronika”, w następującym zawodzie:

  • technik informatyk

   

  Termin rekrutacji : 04. 02. – 07. 02. 2019 r. do godziny 12.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
  2. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
  3. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10) lub
  4. Załączniki nr 2,3,4 i 5.

   

  Kurs składa się z 20 godz.   lekcyjnych  zajęć teoretycznych i  zajęć praktycznych.

  Miejsce realizacji kursu  - sala szkolna w budynku CKU w Sopocie, ul.  Kościuszki 22 / 24.

   

  Planowany termin rozpoczęcia kursu – luty  2019 r.

   

  Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie projektu, codziennie w godzinach 9.00-12.00

  lub u szkolnego koordynatora kursów – p. Bożeny Jaskulskiej.

   

  Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca               Sopot, dn. 04 lutego 2019 r.

  Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

  Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

  Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

  Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

  Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

   

  Ogłoszenie nr 16/02/2019/K  o naborze na

  KURS UMIEJĘTNOŚCI  ZAWODOWYCH z tematyki kwalifikacji E.14/ E.E.09

  „Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie danymi”. 

   

   

  Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs umiejętności zawodowych z tematyki kwalifikacji E.14/E.E.09.

   

  Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 26 kwietnia 2018 r.

   

  Kurs  skierowany jest do  uczniów  klas   4 , kształcących się w branży „ICT i Elektronika”, w następującym zawodzie:

  • technik informatyk

   

  Termin rekrutacji : 04. 02. – 07. 02. 2019 r. do godziny 12.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
  2. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
  3. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10) lub
  4. Załączniki nr 2,3,4 i 5.

   

  Kurs składa się z 20 godz.   lekcyjnych  zajęć teoretycznych i  zajęć praktycznych.

  Miejsce realizacji kursu  - sala szkolna w budynku CKU w Sopocie, ul.  Kościuszki 22 / 24.

   

  Planowany termin rozpoczęcia kursu – luty  2019 r.

   

  Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie projektu, codziennie w godzinach 9.00-12.00

  lub u szkolnego koordynatora kursów – p. Bożeny Jaskulskiej.

   

  28.02.2019 08:11 | więcej »
 • Od 2.01.2019 obowiazuje nowy plan plan lekcji
  20.12.2018 18:45 | więcej »
 • Wigilie klasowe 21.XII.   w godz. 9.00-11.00 lub dłużej J

   

  klasa

  sala

  Nazwisko wychowawcy

  1 ti

  10K

  p. Emilia Nowakowska

  1 tl

  2M

  p. Dorota Wrzesińska –Gruszka

  1 h

  4M

  p. Maria Filipowicz

  1 p

  12K

  p. Maria Rokita-Tarka

  2oh

  15K

  p. Róża Kaszyńska

  2 ti

  22K

  p. Tomasz Krużycki

  2 tl

  9M

  p. Jolanta Zawadzka

  2 p

  12M

  p. Jacek Pałubicki

  3o 

  13K

  p. Rafał Nowicki

  3h

  1M

  p. Dorota Ratkowska

  3 ti 

  21K

  p. Joanna Kozyra

  3 tl   

  14M

  p. Anna Tur-Krużycka

  3 p

  8M

  p. Anna Machalińska

  4o

  11K

  p. Anna Kacmajor

  4h

  3K

  p. Wioleta Budny

  4 ti

  18aK

  p. Bartosz Lewczuk

  4 tl    

  21K

  p. Joanna Kozyra

  4 ep

  11M

  p. Krzysztof Jurkiewicz

  10.12.2018 20:03 | więcej »
 • Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca              
  Sopot, dn. 06 grudnia 2018 r.

  Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

  Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

  Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

  Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

  Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

   

  Ogłoszenie nr 14/12/2018/K  o naborze na

  Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa – Basic Safety Training.

   

   

  Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa – Basic Safety Training ( kurs  niezbędny do pracy dla członków załóg statków morskich).

   

  Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 26 kwietnia 2018 r.

   

  Kurs  skierowany jest do  pełnoletnich uczniów  klas  3 i 4 , kształcących się w branży „Transport, Logistyka i Motoryzacja” oraz „Turystyka, Sport i Rekreacja”, w następujących zawodach:

  • technik logistyk
  • technik eksploatacji portów i terminali
  • technik hotelarstwa
  • technik obsługi turystycznej

  Pierwszeństwo w przyjęciu na kurs będą mieli uczniowie którzy odbyli bądź są w trakcie odbywania stażu zawodowego. Uczestnicy kursu powinni posiadać bardzo dobrą umiejętność pływania.

   

  Termin rekrutacji : 07 – 11. 12. 2018 r. do godziny 12.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
  2. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
  3. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10) lub
  4. Załączniki nr 2,3,4 i 5.

   

  Kurs składa się z 67,5 godz.  (60 minut) zajęć teoretycznych i  zajęć praktycznych.

  Miejsce realizacji kursu  - w Ośrodku Szkoleń Ratownictwa Morskiego w Gdyni.

   

  Planowany termin rozpoczęcia kursu – grudzień  2018 r.

  07.12.2018 17:20 | więcej »
 •  Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca              
   Sopot, dn. 06 grudnia 2018 r.

  Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

  Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

  Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

  Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

  Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

   

  Ogłoszenie nr 13/12/2018/K  o naborze na

  KURS  obsługi wózków jezdniowych  podnośnikowych z napędem silnikowym – kategorii 2WJO -  z wyłączeniem specjalizowanych

   

  Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs  obsługi wózków jezdniowych  podnośnikowych z napędem silnikowym – kategorii 2WJO -  z wyłączeniem specjalizowanych (dawniej zwany kursem obsługi wózków widłowych).

   

  Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 26 kwietnia 2018 r.

   

  Kurs  skierowany jest do  pełnoletnich uczniów  klas  3 i 4 , kształcących się w branży „Transport, Logistyka i Motoryzacja”, w następujących zawodach:

  • technik logistyk
  • technik eksploatacji portów i terminali

  Pierwszeństwo w przyjęciu na kurs będą mieli uczniowie którzy odbyli bądź są w trakcie odbywania stażu zawodowego.

   

  Termin rekrutacji : 07 – 11. 12. 2018 r. do godziny 12.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
  2. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
  3. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10) lub
  4. Załączniki nr 2,3,4 i 5.

   

  Kurs składa się z 42 godz.  (60 minut) zajęć teoretycznych i  zajęć praktycznych.

  Miejsce realizacji kursu  - na terenie Trójmiasta w pomieszczeniach Wykonawcy kursu.

   

  Planowany termin rozpoczęcia kursu – grudzień  2018 r.

   

  Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie projektu, codziennie w godzinach 9.00-12.00

  lub u szkolnego koordynatora kursów – p. Bożeny Jaskulskiej.

  07.12.2018 17:18 | więcej »
 • Po zebraniu wszystkich  rodziców zapraszamy na aulę na godz. 18.00 na spotkanie z pracownikami MONAR-u

  klasa

  sala

  Nazwisko wychowawcy

  1 ti

  22K

  p. Emilia Nowakowska

  1 tl

  10K

  p. Dorota Wrzesińska –Gruszka

  1 h

  3 K

  p. Maria Filipowicz/ p. E.Dettlaff

  1 p

  12K

  p. Maria Rokita-Tarka

  2oh

  1 M

  p. Róża Kaszyńska

  2 ti przełożone na 6.XII godz. 17.00

  11 K

  p. Tomasz Krużycki

  2 tl

  11 M

  p. Jolanta Zawadzka

  2 p

  12 M

  p. Jacek Pałubicki

  3o

  13 K

  p. Rafał Nowicki

  3h

  4 M

  p. Dorota Ratkowska

  3 ti   przełożone

  21K

  p. Joanna Kozyra

  3 tl  przełożone na 6.XII godz. 17.00

  15 K

  p. Anna Tur-Krużycka

  3 p

  8 M

  p. Anna Machalińska

  4o

  2 M

  p. Anna Kacmajor

  4h godz. 17.30

  15 K

  p. Wioleta Budny

  4 ti przełożone na 11.XII godz. 17.00

  15 K

  p. Bartosz Lewczuk

  4 tl    przełożone

  21 K

  p. Joanna Kozyra

  4 ep

  13 M

  p. Krzysztof Jurkiewicz

   

  04.12.2018 07:28 | więcej »
 •  Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca               Sopot, dn. 13 listopada 2018 r.

  Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

  Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

  Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

  Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

  Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

   

  Ogłoszenie nr 11/11/2018/K  o naborze na

  KURS UMIEJĘTNOŚCI  ZAWODOWYCH z tematyki kwalifikacji E.12/ E.E.08

  „Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych”. 

   

   

  Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs umiejętności zawodowych z tematyki kwalifikacji E.12/E.E.08.

   

  Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 26 kwietnia 2018 r.

   

  Kurs  skierowany jest do  uczniów  klas  3 i 4 , kształcących się w branży „ICT i Elektronika”, w następującym zawodzie:

  • technik informatyk

   

  Termin rekrutacji : 13. 11. – 15. 11. 2018 r. do godziny 12.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
  2. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
  3. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10) lub
  4. Załączniki nr 2,3,4 i 5.

   

  Kurs składa się z 20 godz.  (60 minut) zajęć teoretycznych i  zajęć praktycznych.

  Miejsce realizacji kursu  - sala szkolna w budynku CKU w Sopocie, ul.  Kościuszki 22 / 24.

   

  Planowany termin rozpoczęcia kursu – listopad  2018 r.

   

  Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie projektu, codziennie w godzinach 9.00-12.00

  lub u szkolnego koordynatora kursów – p. Bożeny Jaskulskiej.

   

  13.11.2018 09:01 | więcej »
 •  Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca               Sopot, dn. 13 listopada 2018 r.

  Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

  Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

  Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

  Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

  Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

   

  Ogłoszenie nr 12/11/2018/K  o naborze na

  KURS UMIEJĘTNOŚCI  ZAWODOWYCH z tematyki kwalifikacji E.13/ E.E.08

  „Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami”. 

   

   

  Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs umiejętności zawodowych z tematyki kwalifikacji E.13/E.E.08.

   

  Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 26 kwietnia 2018 r.

   

  Kurs  skierowany jest do  uczniów  klas  3 i 4 , kształcących się w branży „ICT i Elektronika”, w następującym zawodzie:

  • technik informatyk

   

  Termin rekrutacji : 13. 11. – 15. 11. 2018 r. do godziny 12.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
  2. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
  3. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10) lub
  4. Załączniki nr 2,3,4 i 5.

   

  Kurs składa się z 20 godz.  (60 minut) zajęć teoretycznych i  zajęć praktycznych.

  Miejsce realizacji kursu  - sala szkolna w budynku CKU w Sopocie, ul.  Kościuszki 22 / 24.

   

  Planowany termin rozpoczęcia kursu – listopad  2018 r.

   

  Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie projektu, codziennie w godzinach 9.00-12.00

  lub u szkolnego koordynatora kursów – p. Bożeny Jaskulskiej.

   

  13.11.2018 09:00 | więcej »
 • UWAGA
  Od wtorku 13.11 zmiany w planie lekcji.
   
  09.11.2018 14:34 | więcej »
 • 16 listopada w godzinach 11.30-15.00 w budynku przy ul. Niepodległości 749 (Marynarzy)

  odbędzie się KIERMASZ  OFERT  PRACY  dla uczniów. Prezentować oferty będą przedstawiciele Młodzieżowego Centrum Kariery OHP z Gdyni. Będą to także oferty pracy dorywczej i sezonowej.  Wszystkich uczniów na przerwach i po lekcjach serdecznie zapraszamy.

  08.11.2018 07:19 | więcej »
 • Dzień 12 listopada jest dniem wolnym
  08.11.2018 07:15 | więcej »
 • UWAGA
  Od poniedziałku 5.11 zmiany w planie lekcji.
  Nowy plan bedzie opublikowany w niedzielę wieczorem
  03.11.2018 21:55 | więcej »
 • W naszej szkole do końca października pod hasłem PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM DOBROCI DLA ZWIERZĄT  trwa akcja pomocy zwierzakom z Sopockiego Schroniska Sopotkowo.

  Zbieramy karmę oraz zabawki dla psów i kotów. 

  Karton na dary stoi w holu szkoły w budynku przy ul. Kościuszki. 
  Dary można też bezpośrednio przynosić do szkolnej biblioteki.

  Liczymy na Waszą hojność i dobre serce:)
  22.10.2018 08:29 | więcej »

 • We wtorek i środę piszemy kartki dla Powstańców w ramach akcji  BOHATERON

  Wtorek  23.X.   5,6 lekcja 
  klasa 1h   s.14M  p. Pałubicki
  klasa 3tl   s. 14M p. Tur-Krużycka

  środa  24.X.
  2 i 3 lekcja klasa  1p    s. 14M  p. Pałubicki, p. Dąbrowska i  p. Rokita -Tarka 
  4 i 5 lekcja klasa  2ti    s. 14M  p. Pałubicki, p. Dąbrowska i  p. Machalińska 


  zmiana sal  wśrodę 24.X:
  2 lekcja 2oh p. Bernal  s.13M
  3 lekcja 4h p.Bernal  s.13M
  5 lekcja 3tl p.Tur-Krużycka  s. 4M
  19.10.2018 18:28 | więcej »
 • W dniu 25.X. (czwartek) odbędą się warsztaty z doradztwa zawodowego na 5 godzinie lekcyjnej na auli. Warsztaty prowadzi powiatowy doradca zawodowy p. Anna Dukowska. Udział biorą klasy:
  4o  p.Lewczuk
  4h  p.Chodoń
  2oh  p.Jaskulska  
  3o   p. Sielicka
  19.10.2018 18:08 | więcej »
 • Klasy trzecie mają warsztaty dotyczace hazardu, a klasy czwarte z doradztwa zawodowego.
  15.10.2018 09:07 | więcej »
 •  

   

  Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca                Sopot, dn. 18 września 2018 r.

  Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

  Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

  Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

  Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

  Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

   

  Ogłoszenie nr 08/09/2018/K

  o naborze  na KURS JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO ZAWODOWEGO

   

  Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs języka hiszpańskiego zawodowego

   

  Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 26 kwietnia 2018 r.

   

  Kurs  skierowany jest do  uczniów  klas 2 , kształcących się w branży „Transport, logistyka, motoryzacja”, w następujących zawodach:

  • technik logistyk,
  • technik  eksploatacji portów i terminali.

   

  Termin rekrutacji : 19 - 21 września 2018 r. do godziny 12.00. 

  Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
  2. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
  3. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10) lub
  4. Załączniki  nr 2, 3, 4 i 5

   

  Kurs składa się z 30 godz.  (60 minut) zajęć teoretycznych i  zajęć praktycznych.

   

  Miejsce realizacji kursu  - sala szkolna w budynku ZSH w Sopocie, ul.  Kościuszki 18 / 20.

   

  Planowany termin rozpoczęcia kursu –  24 września 2018 r.

   

  Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie projektu, codziennie w godzinach 9.00-12.00

  lub u szkolnego koordynatora kursów – p. Bożeny Jaskulskiej.

  18.09.2018 21:47 | więcej »
 •  

  Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca                Sopot, dn. 18 września 2018 r.

  Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

  Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

  Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

  Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

  Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

   

  Ogłoszenie nr 10/09/2018/K

  o naborze  na KURS JĘZYKA ROSYJSKIEGO ZAWODOWEGO

   

  Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs języka rosyjskiego zawodowego

   

  Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 26 kwietnia 2018 r.

   

  Kurs  skierowany jest do  uczniów  klas 1, 2, 3 i 4, kształcących się w branży „Turystyka, Sport i Rekreacja” oraz „Transport, logistyka, motoryzacja”, w następujących zawodach:

  • technik obsługi turystycznej,
  • technik hotelarz,
  • technik logistyk,
  • technik  eksploatacji portów i terminali.

   

  Termin rekrutacji : 19 - 21 września 2018 r. do godziny 12.00. 

  Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
  2. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
  3. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10) lub
  4. Załączniki  nr 2, 3, 4 i 5

   

  Kurs składa się z 30 godz.  (60 minut) zajęć teoretycznych i  zajęć praktycznych.

  Miejsce realizacji kursu  - sala szkolna w budynku ZSH w Sopocie, ul.  Kościuszki 18 / 20.

   

  Planowany termin rozpoczęcia kursu –  01 października 2018 r.

   

  Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie projektu, codziennie w godzinach 9.00-12.00

  lub u szkolnego koordynatora kursów – p. Bożeny Jaskulskiej.

  18.09.2018 21:46 | więcej »
 •  

  Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca                Sopot, dn. 18 września 2018 r.

  Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

  Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

  Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

  Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

  Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

   

  Ogłoszenie nr 09/09/2018/K

  o naborze  na kurs języka angielskiego LCCI ENGLISH FOR BUSSINES

   

  Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs języka angielskiego LCCI ENGLISH FOR BUSSINES

   

  Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 26 kwietnia 2018 r.

   

  Kurs  skierowany jest do  uczniów  klas 3 , kształcących się w branży „Turystyka, Sport i Rekreacja” oraz „Transport, logistyka, motoryzacja”, w następujących zawodach:

  • technik obsługi turystycznej,
  • technik hotelarz,
  • technik logistyk,
  • technik  eksploatacji portów i terminali.

   

  Termin rekrutacji : 19 - 21 września 2018 r. do godziny 12.00. 

  Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
  2. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
  3. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10) lub
  4. Załączniki  nr 2, 3, 4 i 5

   

  Kurs składa się z 60 godz.  (60 minut) zajęć teoretycznych i  zajęć praktycznych.

  Miejsce realizacji kursu  - sala szkolna w budynku ZSH w Sopocie, ul.  Kościuszki 18 / 20.

   

  Planowany termin rozpoczęcia kursu –  24 września 2018 r.

   

  Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie projektu, codziennie w godzinach 9.00-12.00

  lub u szkolnego koordynatora kursów – p. Bożeny Jaskulskiej.

  18.09.2018 21:45 | więcej »
 • Od poniedziałku 10.09 będzie obowiązywał nowy plan, który zostanie opublikowany do niedzieli 9.09.
  07.09.2018 13:00 | więcej »

 • Zajęcia z wdż odbywać się będą w poniedziałki na 10 godzinie lekcyjnej na auli szkoły przy ul. Kościuszki.
  Zajęcia prowadzić będzie p. Magdalena Sibiga
  Zapraszamy!
  07.09.2018 08:01 | więcej »
 • Zebrania z rodzicami  w dniu 5.09. 2018  na  godzinę 17.00

  Rodziców uczniów klas pierwszych zapraszamy na aulę na godz. 17.00, a następnie do wyznaczonych sal.

  klasa

  sala

  Nazwisko wychowawcy

  1 ti

  22K

  p. Emilia Nowakowska

  1 tl

  10K

  p. Dorota Wrzesińska –Gruszka

  1 h

  3 K

  p. Maria Filipowicz

  1 p

  12K

  p. Maria Rokita-Tarka

  2oh

  1 M

  p. Róża Kaszyńska

  2 ti

  11 K

  p. Tomasz Krużycki

  2 tl

  11 M

  p. Jolanta Zawadzka

  2 p

  12 M

  p. Jacek Pałubicki

  3o

  13 K

  p. Rafał Nowicki

  3h

  4 M

  p. Dorota Ratkowska

  3 ti godz. 17.45

  21K

  p. Joanna Kozyra

  3 tl   wtorek 4.09

   K

  p. Anna Tur-Krużycka

  3 p

  8 M

  p. Anna Machalińska

  4o

  2 M

  p. Anna Kacmajor

  4h

  15 K

  p. Wioleta Budny

  4 ti

  9 M

  p. Bartosz Lewczuk

  4 tl    

  21 K

  p. Joanna Kozyra

  4 ep

  3 M

  p. Krzysztof Jurkiewicz

   

  Po spotkaniach z wychowawcami,  zapraszamy na zebranie Rady Rodziców na aulę szkoły. (ok. godz. 18.00)

  02.09.2018 11:34 | więcej »
 • Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się dnia 3 września na sali gimnastycznej przy ulicy Kościuszki o godzinie 9:30.
   
  Po uroczystości spotkanie uczniów klas I z wychowawcami zgodnie z poniższym harmonogramem:
  I L - technik logistyk - sala 11
  I H - technik hotelarstwa - sala 13
  I P - technik ekploatacji portów i terminali - sala 15
  I Ti - technik informatyk - sala 21
  22.08.2018 11:47 | więcej »
 • odbywaja się w dniach 27 i 28 .08.2018 od godziny 8.30 w budynku na ul.Kościuszki.
  Powodzenia!
  21.08.2018 20:42 | więcej »
 • będzie dostępny 3.09.2018 na stronie szkoły
  21.08.2018 20:43 | więcej »
 • Szczegółowe informacje dotyczące sesji poprawkowej w sierpniu 2018 roku znajdują się w zakładce Strefa ucznia → Matura.

  https://zshsopot.edupage.org/blog3/?
  04.07.2018 11:16 | więcej »
 • Sale na rozdanie świadectw 22.06. 2018

  klasa

  sala

  Nazwisko wychowawcy

  1oh

  3 K

  p. Róża Kaszyńska

  1 ti

  11 K

  p. Tomasz Krużycki

  1 tl

  15 K

  p. Jolanta Zawadzka

  1 p

  21 K

  p. Jacek Pałubicki

  2o    

  13 K

  p. Rafał Nowicki

  2h

  12 K

  p. Dorota Ratkowska

  2 ti , 3tl 

  Aula

  p. Joanna Kozyra

  2 tl

  22 K

  p. Anna Tur-Krużycka

  2 p

  29 K

  p. Anna Machalińska

  3o

  18a K

  p. Anna Kacmajor

  3h

  10 K

  p. Wioleta Budny

  3 ti

  28 K

  p. Anna Prawdzik

  3 ep   

  17 K

  p. Krzysztof Jurkiewicz

   

  07.06.2018 08:04 | więcej »
 • Zebrania z rodzicami  w dniu 30.05. 2018

  Godzina 17.00 spotkanie na auli dla rodziców ze wszystkich klas

  Następnie spotkania z wychowawcami w salach

  klasa

  sala

  Nazwisko wychowawcy

  3 ti

  11 K

  p. Anna Prawdzik

  1 tl

  15 K

  p. Jolanta Zawadzka

  1 p

  10 K

  p. Jacek Pałubicki

  2o

  13 K

  p. Rafał Nowicki

  2h

  12 K

  p. Dorota Ratkowska

  2 ti

  21 K

  p. Joanna Kozyra

  2 tl

  aula

  p. Anna Tur-Krużycka

  3h

  18 K

  p. Wioleta Budny

  2 p

  28 K

  p. Anna Machalińska

  3 tl  

  21 K

  p. Joanna Kozyra

  3 ep

  22 K

  p. Krzysztof Jurkiewicz

   

  Zebrania w poniedziałek 4.06 na godz. 17.00:

  klasa

  sala

  Nazwisko wychowawcy

  1 ti

  3 K

  p. Tomasz Krużycki

  3o

  10 K

  p. Anna Kacmajor

  1oh

  15 K

  p. Róża Kaszyńska

   

  Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy!

  24.05.2018 07:33 | więcej »
 • UWAGA!!!!!
  od 9 maja będzie nowy plan lekcji.
  05.05.2018 13:50 | więcej »
 • odbędzie się w piątek 27.04 o godz. 13.00 na sali gimnastycznej.
  26.04.2018 08:45 | więcej »
 • 4 ti    s.22 K

  4 tl    s.13K

  4 o    s.21 K

  4 e     s.3K

  4 ha   s.15K

  4 hb   s.12K

  19.04.2018 07:49 | więcej »
 • W dniu  11 kwietnia odbędą się zebrania z rodzicami klas 4  i konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami.

  Zebrania godz. 17.00

  klasa

  wychowawca

  sala

  4ti

  J.Stola

  13K

  4tl

  G.Krzyżańska

  11K

  4o

  K.Jurkiewicz

  3K

  4e

  K.Sielicka-Fidut

  10K

  4ha

  A.Kacmajor

  15K

  4hb

  M.Gorlewicz

  12K

   

  Wszyscy nauczyciele uczący w klasach 1- 4 oczekują na rodziców w  godz. 17.00  - 18.30  na auli przy ul. Kościuszki.

  30.03.2018 09:07 | więcej »
 • W dniu 26.03 o godz. 12.15 klasy 4e i 3e pod opieką p.Pałubickiego wychodzą na dzień otwarty do firmy Thyssenkrupp.
  22.03.2018 13:38 | więcej »
 •  Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca                   Sopot, dn. 21 marca 2018 r.

  Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

  Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

  Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

  Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

  Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

   

  Ogłoszenie nr 03/03/2018 o naborze na:

  KURS PRAWA  JAZDY KATEGORII B

   

  Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs prawa jazdy.

   

  Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia

   1 marca 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 1 marca 2018 r.

   

  Kurs  skierowany jest do  uczniów  którzy ukończyli 17 lat i 9 miesięcy, kształcących się w branży „Transport, logistyka, motoryzacja”, w następujących zawodach:

  • technik logistyk,
  • technik  eksploatacji portów i terminali.

   

  Termin rekrutacji : 23. 03. – 10. 04. 2018 r. do godziny 12.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
  2. Dzienniczek Praktyk, w którym potwierdzono podpisem opiekuna stażu co najmniej 50% godzin odbytego stażu zawodowego w Projekcie (do wglądu)
  3. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
  4. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10)

   

  Kurs składa się z 30 godz. lekcyjnych  (45 minut) zajęć teoretycznych, 4 godz. lekcyjnych (45 minut) zajęć z pierwszej pomocy z  ratownikiem medycznym oraz 30 godz. zegarowych (60 minut) zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne odbywać się będą samochodem marki KIA – RIO.

   

  Miejsce realizacji kursu to profesjonalnie przygotowany lokal należący do realizatora kursu – Ośrodka Szkolenia Kierowców w Gdańsku.

   

  Planowany termin rozpoczęcia kursu – kwiecień lub maj 2018 r.

   

  Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie projektu, codziennie w godzinach 9.00-12.00

  lub u szkolnego koordynatora kursów – p. Bożeny Jaskulskiej.

  22.03.2018 11:37 | więcej »
 • W czwartek 22.03 na 5 lekcji w auli odbędzie się wykład dla klas 1ti, 2ti, 3ti. 
  Opieka:B.Gajowiec, W.Budny, A.Prawdzik

  Tytuł prelekcji: NAJBARDZIEJ PERSPEKTYWICZNE ZAWODY DLA PROGRAMISTÓW
  ORAZ CZY W PRZYSZŁOŚCI KAŻDY BĘDZIE MUSIAŁ ZNAĆ KOD?

  Czego podczas wykładu dowiedzą się uczniowie:
  Dlaczego każdy, niezależnie od wybranej ścieżki zawodowej, powinien uczyć się programowania.
  Jakie są powody, by uczyć się kodować. W jakich zawodach można używać tych umiejętności.
  Jakie są najbardziej przyszłościowe specjalizacje w branży IT. 
  W połączeniu z jakimi innymi dziedzinami nauki można połączyć umiejętność programowania.

   
  20.03.2018 19:51 | więcej »
 •  

   Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca                   Sopot, dn. 15 marca 2018 r.

  Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

  Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

  Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

  Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

  Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

   

  Ogłoszenie nr 02/03/2018 o naborze na:

  KURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

   

  Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs grafiki komputerowej.

   

  Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia

   1 marca 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 1 marca 2018 r.

   

  Kurs kierowany jest do pełnoletnich uczniów kształcących się w branży „ICT i ELEKTRONIKA”, w następujących zawodach:

  • technik informatyk

   

  Termin rekrutacji : 19 - 27 marca 2018 r. do godziny 12.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
  2. Dzienniczek Praktyk, w którym potwierdzono podpisem opiekuna stażu co najmniej 50% godzin odbytego stażu zawodowego w Projekcie (do wglądu)
  3. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
  4. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10)

   

  15 godzinny kurs składający się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych odbędzie się w formie 3 - 4 dniowego szkolenia w godzinach popołudniowych – nie kolidujących z zajęciami szkolnymi, w tygodniu.

   

  Miejsce realizacji kursu to profesjonalnie przygotowany lokal, wyposażony w odpowiedni sprzęt komputerowy,  należący do realizatora kursu w Sopocie.

   

  Planowany termin przeprowadzenia kursu – kwiecień lub maj 2018 r.

   

  Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie projektu, codziennie w godzinach 9.00-12.00

  lub u szkolnego koordynatora kursów – p. Bożeny Jaskulskiej.

  16.03.2018 09:08 | więcej »
 • Zapraszam wszystkich chętnych na konkurs z zagadnień związanych z pierwsza pomocą. Spotykamy się na auli w poniedziałek 19.03 na 6 godzinie lekcyjnej.

  Serdecznie zapraszam!
  Magdalena Michalska
  15.03.2018 19:54 | więcej »
 • Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca                   Sopot, dn. 13 marca 2018 r.

  Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

  Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

  Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

  Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

  Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

   

  Ogłoszenie nr 01/03/2018 o naborze na:

  KURS BARISTY

   

  Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs baristy.

   

  Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia

   1 marca 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 1 marca 2018 r.

   

  Kurs kierowany jest do pełnoletnich uczniów kształcących się w branży „Turystyka, sport, rekreacja”, w następujących zawodach:

  • technik hotelarstwa,
  • technik obsługi turystycznej.

   

  Termin rekrutacji : 14 - 23 marca 2018 r. do godziny 12.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
  2. Dzienniczek Praktyk, w którym potwierdzono podpisem opiekuna stażu co najmniej 50% godzin odbytego stażu zawodowego w Projekcie (do wglądu)
  3. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
  4. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10)

   

  20 godzinny kurs składający się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych odbędzie się w formie 2 dniowego szkolenia w okresie weekendu.

   

  Miejsce realizacji kursu to profesjonalnie przygotowany lokal należący do realizatora kursu

  w Gdańsku.

   

  Planowany termin przeprowadzenia kursu – kwiecień lub maj 2018 r.

   

  Szczegółowe informacje uzyskać można w biurze projektu, codziennie w godzinach 9.00-12.00

  lub u szkolnego koordynatora kursów – p. Bożeny Jaskulskiej.

  14.03.2018 19:36 | więcej »
 • W środę 14.03 w odbędzie się w naszej szkole  Sopocki Konkurs Umiejętności Logiczno-Matematyczynych. O godz. 11.00  na auli i w sali 21K.  Organizatorzy: p. A.Machalińska i M.Rokita-Tarka. 

  Zmiana sal związana z konkursem:
  4 lekcja  1p  s.11M
  4 lekcja 4ha  s. 3K
  5 lekcja 4ha  s.22K
  5 lekcja  4ti  s. 28K
  5 lekcja  1p  s. 8M
  6 lekcja  1p  s. 4M
  6 lekcja  2p  s. 14M
  13.03.2018 21:13 | więcej »
 • czwartek–piątek 15-16.02.2018  sala 3K.

  prowadzi p. Adam Hęćko certyfikowany Edukator HIV/AIDS Krajowego Centrum ds. AIDS, szkoleniowiec w zakresie uzależnień i problematyki HIV/AIDS, konsultant ds. HIV/AIDS oraz koordynator i superwizor merytoryczny zadań Fundacji “Pomorski Dom Nadziei”

  Czwartek 15.02.

  Piątek  16.02

  Godziny lekcyjne

  klasy

  Godziny lekcyjne

  klasy

  3-4

  3tl  i  3ep

  3-4

  3tl  i  3ep

  5-6

  3h  i   3 ti

  5-6

  3h  i   3 ti

  7-8

  3o

  7-8

  3o

   

  Zmiana sal ( z sali 3K)

  Czwartek 15.02.

  Piątek  16.02

  Godziny lekcyjne

  klasa

  sala

  Godziny lekcyjne

  klasa

  sala

  3

  2p

  17K

  3

  3o

  12K

  4

  2p

  17K

  4

  3o

  12K

  5

  4ti gr1

  10K

  5

  3o

  11K

  6

  1oh gr2

  25K

  6

  2ti

  11K

  7

  1oh gr2

  25K

  7

  1p

  11K

  8

  1p gr2

  25K

  -

  -

  -

  9

  1p gr2

  25K

  -

  -

  -

   

  26.01.2018 15:37 | więcej »
 • Uwaga!!! Od 12 lutego niewielkie zmiany w planie lekcji szkoły. 
  19.01.2018 14:33 | więcej »
 • UWAGA !!!

  18-19 stycznia 2018 roku – sale 28 i 29

  Zmiana w związku z egzaminem zawodowym

   

  29k

  Czwartek

  Piątek

  1 lekcja

   

  3ti – 18k

  2 lekcja

   

  2ti – 18k

  3 lekcja

  2ti – 9m

  2ti – 18k

  4 lekcja

  2ti – 17k

   

  5 lekcja

  3ti – 11k

  1ti – 18k

  6 lekcja

  1ti – 18k

   

  7 lekcja

  1ti – 18k

   

   

  28k

  Czwartek

  Piątek

  1 lekcja

  2tl – 3k

   

  2 lekcja

  2tl – 3k

  2ti – 11m

  3 lekcja

  1p – 1m

  2ti – 3k

  4 lekcja

  1p – 15k

  3ti – 3k

  5 lekcja

  1oh – 17k

  3ti – 1m

  6 lekcja

   

  3ti – 17k

  7 lekcja

   

   

   

  17.01.2018 10:13 | więcej »
 •  

  UWAGA !!!

  16-17 stycznia 2018 roku – sala 29k

  Zmiana w związku z egzaminem zawodowym

   

  29k

  Wtorek

  Środa

  1 lekcja

   

   

  2 lekcja

   

  1ti – 12k

  3 lekcja

   

  3o – 12k

  4 lekcja

  3o – 11M

  3ti – 15k

  5 lekcja

  3o – 11M

  3ti – 28k

  6 lekcja

  3h – 1M

  3ti – 7M

  7 lekcja

  3h – 1M

  3h – 17k

  8 lekcja

   

  3ti - aula

   

  15.01.2018 12:28 | więcej »
 •  

  UWAGA !!!

  12 stycznia 2018 roku - PIĄTEK

  Zmiana sal w związku z próbną maturą

   

   

  Aula

  13k

  22k

  21k

  29k

  1 lekcja

   

  4ha – 15k

   

   

  3ti – 28k

  2 lekcja

   

  1ti – 15k

  1p – 9M

   

  2ti – 7m

  3 lekcja

  3o – 9m

  2o – 15k

  1oh – 1M

   

  2ti – 7m

  4 lekcja

  1p – 10k

  2o – 18k

  4ti – 1M

  2ti – 7m

   

  5 lekcja

  1p – 14m

  2p – 18k

  4ti – 1M

  2ti – 8m

  1ti – 28k

   

  10.01.2018 11:05 | więcej »
 •  

  UWAGA !!!

  11 stycznia 2018 roku - CZWARTEK

  Zmiana sal w związku z egzaminem zawodowym

   

   

  Aula

  13k

  22k

  12k

  11k

  21k

  1 lekcja

   

  4ti – 17k

  1tl – 10k

   

   

   

  2 lekcja

   

  4ti – 17k

   

  1tl – 28k

   

   

  3 lekcja

   

  2o – 8M

   

  1tl – 7M

  1oh – 18ak

  4ti – 17k

  4 lekcja

  2h – 8M

  1oh – 7M

  1tl – 18ak

  1ti – 14M

  3ti – 17K

  4ti – 12M

  5 lekcja

  2h – 4M

  3h – 18k

   

  1ti – 7M

   

   

  6 lekcja

  3h – 18k

  1tl – 12M

   

   

  1p – 7M

  3ti – 4M

  7 lekcja

   

  3ep – 7M

  3ti – 4M

   

  2h – 12M

   

  8 lekcja

   

   

   

   

   

  3ep – 7M

  9 lekcja

   

   

   

   

   

   

   

  10.01.2018 11:04 | więcej »
 •  

  UWAGA !!!

  10 stycznia 2018 roku - ŚRODA

  Zmiana sal w związku z egzaminem zawodowym

   

   

  Aula

  13k

  22k

  12k

  11k

  3k

  21k

  2 lekcja

   

   

   

   

  2o – 28k

   

   

  3 lekcja

   

  1oh – 8M

   

   

  1Ti – 2M

  1p – 1M

  2Ti – 3M

  4 lekcja

   

  2Ti – 3M

  3Tl – 11M

  1Ti – 13M

  2h – 12M

  1p – 9M

  2h – 7M

  5 lekcja

  4Ti – 13M

  1p – 1M

  3Tl – 11M

  1oh – 9M

  1Ti – 10K

  1oh – 9M

  2h – 7M

  6 lekcja

  2p – 4M

   

   

  1oh – 18aK

  3h – 13M

  1oh – 9M

  2h – 7M

  7 lekcja

   

   

   

  1oh – 15K

  2h – 18aK

  2p – 4M

  2Ti – 3M

  8 lekcja

   

  2h – 7M

   

  1oh – 9M

  2o – 8M

  3h – 18aK

  2Ti – 17K

  9 lekcja

   

   

   

  2Ti – 18aK

  2Tl – 15K

  2p – 10K

   

   

  08.01.2018 15:01 | więcej »
 • Wszystkich uczniów zachęcamy do udziału w Projekcie "Dobra Szkoła". Informacje w zakładce projekty na stronie szkoły i w e-dzienniku.
  05.01.2018 16:21 | więcej »
 •  

  UWAGA !!!

  8 stycznia 2018 roku – PONIEDZIAŁEK

  Zmiana sal w związku z próbną maturą klas 4

   

   

   

  Aula

  13k

  22k

  12k

  21k

  11k

  3k

  2 lekcja

   

   

  1p-9m

  1tl-12m

  3tl-10k

  2h-17k

  1ti-11m

  3 lekcja

  1oh-18k

  1tl-12m

  1oh-17k

  2o-14m

  3tl-10k

  1p-9m

  1ti-11m

  4 lekcja

  1p-9m

  1tl-12m

   

  1oh-18k

  2p-11m

  2o-4m

  1oh-17k

  7 lekcja

   

  2o – 4M

   

  1oh – 12M

   

   

   

  8 lekcja

   

  2o – 4M

   

  1oh – 12M

   

   

   

  9 lekcja

   

  2o – 9M

   

  1p – 14M

   

   

   

  10 lekcja

   

   

   

  1oh – 12M

   

   

   

   

  05.01.2018 10:31 | więcej »
 • UWAGA !!!

  5 stycznia 2018 roku – PIĄTEK

  Zmiana sal w związku z próbną maturą klas 4

   

   

   

  Aula

  13k

  22k

  12k

  21k

  11k

  3k

  2 lekcja

   

  1ti – 7M

  1p – 18k

  2o – 1M

   

  1oh – 10k

  1p – 17k

  3 lekcja

  3o – 1M

  2o – 9M

  1oh – 17k

  2h – 18k

   

  1ti – 7M

  1p – 8M

  4 lekcja

  1p – 13M

  2o – 1M

   

  2h – 18k

  2ti – 8M

  1ti – 7M

  3o – 18aK

  5 lekcja

  1p – 13M

  2p – 1M

   

   

  2ti – 4M

  1tl – 8M

  3o – 18k

  6 lekcja

   

   

   

   

   

   

   

  7 lekcja

   

   

   

   

  2ti – 4M

   

   

  04.01.2018 13:45 | więcej »
 •  

  UWAGA !!!

  4 stycznia 2018 roku - CZWARTEK

  Zmiana sal w związku z próbną maturą klas 4

   

   

  Aula

  13k

  22k

  12k

  11k

  3k

  21k

  2 lekcja

   

   

  3tl – 2M

  1tl – 13M

   

   

   

  3 lekcja

  3tl – 12M

  2o – 13M

  2tl – 2M

  1tl – 8M

  1oh – 7M

  2p – 4M

   

  4 lekcja

  2h – 12M

  1oh – 7M

  1tl – 8M

  1ti – 11M

  3ti – 13M

  2p – 14M

   

  5 lekcja

  2h – 12M

  3h – 4M

  2ti – 18aK

  1ti – 8M

   

  1p – 11M

   

  6 lekcja

   

   

   

   

   

   

   

  7 lekcja

   

   

   

   

   

   

  1tl – 13M

  8 lekcja

   

   

   

   

   

   

  3ep – 13M

   

  03.01.2018 09:06 | więcej »
 • Uwaga od II semestru -  2 stycznia 2018 obowiązuje nowy plan lekcji.
  23.12.2017 16:13 | więcej »
 • Klasy IV!!!
  W zakładce "Strefa ucznia  - Matura"  znajdziecie już wszystkie informacje a propos próbnej matury w styczniu 2018 roku.
  18.12.2017 14:23 | więcej »
 • klasa

  godzina

  sala

  Nazwisko wychowawcy

  1oh

  10.00

  3 K

  p. Róża Kaszyńska

  1 ti

  10.00

  11 K

  p. Tomasz Krużycki

  1 tl

  10.00

  15 K

  p. Jolanta Zawadzka

  1 p

  10.00

  12M

  p. Jacek Pałubicki

  2o    

  10.30

  1M

  p. Monika Szymula

  2h

  10.00

  11 M

  p. Dorota Ratkowska

  2 ti   

  9.00

  21K

  p. Joanna Kozyra

  2 tl

  9.00

  14 M

  p. Anna Tur-Krużycka

  2 p

  10.30

  8 M

  p. Anna Machalińska

  3o, 4ha

  10.00

  13 M

  p. Anna Kacmajor

  3h

  10.00

  10 K

  p. Wioleta Budny

  3 ti

  10.00

  9 M

  p. Anna Prawdzik

  3 tl      

  10.30

  21 K

  p. Joanna Kozyra

  3 ep   

  9.00

  22K

  p. Krzysztof Jurkiewicz

  4 o     

  10.30

  22K

  p. Krzysztof Jurkiewicz

  4 hb   

  9.00

  1M

  p. Monika Szymula

  4 ti

  10.00

  12 K

  p. Barbara Szczepańska

  4 tl

  10.00

  2 M

  p. Gabriela Krzyżańska

  4e

  10.00

  7 M

  p. Katarzyna Sielicka

  14.12.2017 18:11 | więcej »
 • Poniedziałek  11.XII

  Wtorek  12.XII

  Środa 13.XII

  4 ti warsztaty na PJATK W.Budny, B.Szczepańska

  Mikołajkowy Turniej Tag Rugby A.Kacmajor

  Mikołajkowy turniej piłki siatkowej R.Kowalski

  Mikołajkowy turniej piłki siatkowej

  A.Kacmajor

  Warsztaty z bezdomności

  ITL  4 lekcja s. 3K
  I P  5 lekcja s. 10K

  Warsztaty z bezdomności

   ITI  5 lekcja s.12K
   IOH 6 lekcja s.12K

   

  ------------------

  17.XII. (niedziela) rocznica Grudnia’70 R.Nowicki, K.Komodzińska

  08.12.2017 13:11 | więcej »
 • Warsztaty odbywają się w sali 10K.

  Poniedziałek 4.XII

  Wtorek 5.XII

  Czwartek 7.XII

  4-5 lekcja klasa 1 tl

  3-4 lekcja klasa 2p

  3-4 lekcja klasa 1ti

  6-7 lekcja klasa 1p

  5-6 lekcja klasa 2h

  5-6 lekcja klasa 2ti

  8-9 lekcja klasa 2tl

  7-8 lekcja klasa 2o

  7-8 lekcja klasa 1oh

   

  Zmiana sal  

  klasy uczące się w 10K przechodzą do sal:

  Poniedziałek 4.XII

  Wtorek 5.XII

  Czwartek 7.XII

  --------------------

  3 lekcja klasa 1oh   s.15K

  3 lekcja klasa   3h  s.21K

  4 lekcja klasa  1ti  s. 3K

  4 lekcja klasa  1tl   aula

  4 lekcja klasa   4e  s.21K

  5 lekcja klasa  1p  s.12K

  5 lekcja klasa  1tl  aula

  5 lekcja klasa   4e  s.22K

  ---------------------

  6 lekcja klasa  3o  s.11M

  6 lekcja klasa   4ti  aula

  7-8 lekcja klasa  1tl  s.13M

  7 lekcja klasa  4tl   aula

  ---------------------

  9 lekcja klasa 4e  s.22K

  8 lekcja klasa 2p  aula

  ---------------------

   

  01.12.2017 11:27 | więcej »
 • Poniedziałek  4.XII

  Wtorek  5.XII

  Środa 6.XII

  Piątek 8.XII.

  1-4 lekcja próbny egzamin 4 ti  p.Budny, p.Szczepańska

  Mikołajki w SP 1 4o, 3ti p.Prawdzik, p.Szymula, F.Sanchez

  12.00 Marsz Mikołajów

  4ha, 4hb warsztaty na AWFiS p.Kacmajor, p.Gorlewicz

  6-7 lekcja aula

  Szkolny konkurs czytelniczy M.Dabrowska, K.Jurkiewicz

   

  17 zebrania z rodzicami

  18 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości, Toruń E.Cygan

  Warsztaty "dbam o mój zasięg" dla klas 1 i 2  według odrębnego harmonogramu!

   Uwaga na zmiany sal!

  01.12.2017 11:26 | więcej »
 • W dniu 30 listopada (czwartek) klasa 3 ti wraz z wychowawcą idą do kina na film „Creed. Narodziny legendy" .  Kino jest bezpłatne, w nagrodę za najlepszą frekwencję klasy w całej szkole.  Klasa tego dnia nie ma lekcji. Gratulujemy!
  28.11.2017 14:16 | więcej »
 • Środa 29.XI

  Czwartek 30.XI

  Piątek 1.XII.

  Wojewódzki Konkurs Amatorów Rachunkowości. P.Cygan

  Warsztaty z doradztwa zawodowego lekcja 7-8,  klasa 2tl  s.10K

  Europejski Dzień Języków Obcych, aula 5-6 lekcja, p.Sanchez, p.Michalska

  Szkolny Konkurs Fizyczny – Finał  7 lekcja 12M p.Prawdzik

  -----------------------------

  -----------------------------

  Warsztaty z doradztwa zawodowego lekcja 4-5,     klasa 1 tl  s.11M

   

  -----------------------------

   

  ----------------------------

  Mistrzostwa Sopotu w Tenisie Stołowym A.Kacmajor

  -----------------------------

  ----------------------------

  24.11.2017 14:19 | więcej »
 • Zebrania z rodzicami  w dniu 6.12. 2017

  Godzina 17.00

  klasa

  sala

  Nazwisko wychowawcy

  1oh

  3 K

  p. Róża Kaszyńska

  1 ti

  11 K

  p. Tomasz Krużycki

  1 tl

  15 K

  p. Jolanta Zawadzka

  1 p

  12M

  p. Jacek Pałubicki

  2o

  13 K

  p. Rafał Nowicki

  2h

  1 M

  p. Dorota Ratkowska

  2 ti

  21K

  p. Joanna Kozyra

  2 tl – zebranie 5.12 (wtorek)  godz. 17.00

  14 M

  p. Anna Tur-Krużycka

  2 p

  8 M

  p. Anna Machalińska

  3o

  13 M

  p. Anna Kacmajor

  3h

  18 K

  p. Wioleta Budny

  3 ti

  9 M

  p. Anna Prawdzik

  3 tl    godz. 17.45

  21 K

  p. Joanna Kozyra

  3 ep

  22K

  p. Krzysztof Jurkiewicz

  4 o   godz. 17.45

  22K

  p. Krzysztof Jurkiewicz

  4 ha  godz. 17.45

  13 M

  p. Anna Kacmajor

  4 hb godz. 18.00

  12 K

  p. Maria Gorlewicz

  4 ti

  28 K

  p. Jacek Stola

  4 tl

  2 M

  p. Gabriela Krzyżańska

  4e

  7 M

  p. Katarzyna Sielicka

   

  Godz. 18.15  na auli  odbędzie się pogadanka dla rodziców na temat wskazówek wychowawczych dla rodziców.  Spotkanie poprowadzi p. Marzena Jasińska, pedagog z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Sopocie.

  Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy!

  24.11.2017 14:17 | więcej »
 • SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY „ZSH CZYTA CONRADA”

  Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów ZSH do udziału w drugiej edycji szkolnego konkursu czytelniczego.

   

  W tym roku czytamy

   „Jądro ciemności” Josepha Conrada.

   

  Zasady uczestnictwa:


  1. Należy przygotować fragment Jądra ciemności
      trwający od 3 do 5 minut;

  2. Należy zgłosić się do prof. Krzysztofa Jurkiewicza,
      przez e-dziennik, do 1.12.2017.


   

  21.11.2017 19:04 | więcej »
 • Od przyszłego tygodnia rozpoczyna się kolejna edycja Mistrzostw ZSH w piłce siatkowej chłopców
   
  Zapowiada się ciekawa rywalizacja pomiędzy klasami - I faza gra w grupach po której do ścisłego finału awansuje 8  drużyn z miejsca 1 i 2. Finał rozegrany zostanie w systemie pucharowym.
  Wszystkim uczestnikom , życzymy powodzenia i gry fair-play.

  Sędzia zawodów - Robert Kowalski
  21.11.2017 10:24 | więcej »
 • Wtorek  21.XI.

  Środa  22.XI.

  Czwartek 23.XI.

  Piątek 24.XI.

  Wizyta w Straży Pożarnej  kl. 1ti p.Michalska

  Warsztaty z doradztwa zawodowego lekcja 4-5,  klasa 2ti s.11M

  Warsztaty z doradztwa zawodowego lekcja 7-8,  klasa  1oh  s.10K

  Wycieczka kl. 2p p.Machalińska

  Mistrzostwa Sopotu w tenisie stołowym p.Kacmajor

  Próbne matury z matematyki kl. 4 wg odrębnego harmonogramu

  Próbne matury z matematyki kl. 3 wg odrębnego harmonogramu

  Europejski Dzień Języków Obcych, aula 5-6 lekcja, p.Sanchez, p.Michalska

   

  --------------

   

  -----------------

  Etap szkolny Olimpiady Solidarności p.Nowicki

   

  -----------------

  20.11.2017 13:24 | więcej »
 • UWAGA!!!!!!! MARSZ MIKOŁAJÓW!!!!!!!!!!!!

  Jak już zapewne wszyscy wiedzą, także w tym roku odbędzie się nasz tradycyjny Marsz Mikołajów.

  Ostateczny ustalony termin to 6 grudnia.  Spotykamy się wszyscy na długiej przerwie przy budynku na ulicy Kościuszki wraz z wyznaczonymi opiekunami (lista wkrótce).przejdziemy następnie ulicami Kościuszki i Monte Cassino do muszli koncertowej na molo, gdzie odbędą się występy. Poprosimy wszystkich uczniów i nauczycieli o ubranie się tego dnia w stroje mikołajów, śnieżynek , reniferów , elfów itd. 

  Prosimy o dobry humor i uśmiech w tym roku dołączą do nas uczniowie gimnazjum, z którymi będziemy konkurować (ilość strojów i występy artystyczne).

  SAMORZĄD SZKOLNY

  16.11.2017 09:53 | więcej »
 •  

  Poniedziałek  13.XI.

  Wtorek  14.XI.

  Środa  15.XI.

  Czwartek 16.XI.

  Konkurs informatyczny Bóbr klasy2,3,4 ti, godz. 12.00-13.00 s.29 B.Wińska, W.Budny

   

  Próbny egzamin zawodowy kl.4o

  Aula,  5-9 godzina lekcyjna

  B.Jaskulska

  Warsztaty z doradztwa zawodowego:

   

  2p lekcja 2-3 s.11M

   

  1p lekcja 4-5 s.11M

  Warsztaty z doradztwa zawodowego:

   

  2o lekcja 7-8 s.10K

   

  Zwiedzanie Komendy Policji kl.1ti, T.Krużycki

  Zmiana sal:

  6 lekcja 1ti gr2 angielski s. 3K

  Wyjście do ECS Gdańsk, klasa 3ti,

  A.Prawdzik

  Warsztaty dla 1tl i 2tl na WSAiB S.Pakura, A.Tur-Krużycka

   

  ---------------------

  Prezentacja WSAiB w klasach czwartych, po 10 min

  Mistrzostwa Sopotu w pływaniu, A.Kacmajor

   

  -------------------

  11.11.2017 11:34 | więcej »
 • NAJLEPSZE STYLIZACJE

  PAULINA STRYCZEK 3O
  AGNIESZKA SZAFRAN 4HB
  MALWINA ZELEWSKA 4HB

  WSZYSCY UBRANI TEGO DNIA W SPÓDNICE OTRZYMUJĄ BONY ZWALNIAJĄCE Z PYTANIA
  WYNIKI KLAS
  4E OBECNYCH 11 UCZNIÓW 7 OSÓB W SPÓDNICACH 64%
  4O OBECNYCH 18 UCZNIÓW 10 OSÓB W SPÓDNICACH 56%
  10H OBECNYCH 20 UCZNIÓW 11 W SÓDNICACH 55%
  07.11.2017 09:31 | więcej »
 • UWAGA, UWAGA!!!!!!
  Z okazji MIKOŁAJEK, rusza  10 EDYCJA zbiórki słodyczy dla podopiecznych gdyńskiej świetlicy socjoterapeutycznej. Łakocie można przynosić osobiście do Pani Magdaleny Michalskiej lub do kartonów wystawionych w budynkach: na Kościuszki oraz Marynarzy.
  Akcja trwa do 6 grudnia.
  Spraw radość dzieciakom - zostań Świętym Mikołajem!
  07.11.2017 08:58 | więcej »
 • Poniedziałek  6.XI.

  Wtorek  7.XI.

  Środa  8.XI.

  Czwartek 9.XI.

  Piątek 10.XI.

  Próbny egzamin e.12 CKU klasa 2ti

  4-5 lekcja gr I;

  6-7 lekcja gr.II.

  D.Król

  Próbny egzamin e.12 CKU klasa 3ti, 4-5 lekcja

  J.Stola

  2-3 lekcja 1TI  warsztaty z doradztwa s.11M

  sesja historyczna -  Niepodległość dawniej i dzisiaj, aula

   

   3-4 lekcja, klasy1oh, 2o, 4ha

   

  5-6 lekcja, klasy 1p, 2ti, 3o

   

  R.Nowicki, J.Pałubicki i nauczyciele uczący

  Warsztaty na AM klasa 2ti  W.Budny

  Szkolny turniej szachowy J.Pałubicki, sala 2M, 4 lekcja

  Prezentacja WSAiB w klasach czwartych, po 10 min

  4-5 lekcja 2h  warsztaty z doradztwa s.11M

  Zmiana sal

  5 lekcja 3h do 22K

  Prezentacja WSB w klasach czwartych, po 10 min

   

  Zawody sportowe

  R.Kowalski

  Przedstawienie „Dziady” NOT Gdańsk, klasy: 4ti, 4tl, 4hb,  4e, 3h, 2tl, 2ti, 4ha

  Pozostałe osoby z klas 4e,4ha, 4hb, 2tl uczą się według planu kl.4e.

  ---------------

  warsztaty turystyczne w Centrum Informacji Turystycznej-

  kl. 4O  R.Nowicki,

  M.Gorlewicz

   

  ---------------

   

  ---------------

  Olimpiada Ekonomiczna 4-5 lekcja sala 3M, S.Pakura

   

  ---------------

   

  ---------------

   

  ---------------

   

  ---------------

  2p lekcje 3-6  egzamin próbny zawodowy sala 3K ,B.Jaskulska

   

  ---------------

   

  ---------------

  Sobota 11.listopada

  udział w miejskich obchodach Święta Niepodległości. - Klub Historyczny  J.Pałubicki

  06.11.2017 09:36 | więcej »
 • UWAGA

  DNIA 30 PAŹDZIERNIKA OBCHODZIĆ BĘDZIEMY DZIEŃ SPÓDNICY. PROSIMY, ABY TEGO DNIA WSZYSCY UCZNIOWIE - ZARÓWNO PANIE I PANOWIE - UBRALI SPÓDNICE.

  NAGRODY:

  KLASA, W KTÓREJ NAJWIĘCEJ OSÓB PRZYSZŁO W SPÓDNICACH - WYJŚCIE DO KINA

  BONY NA "NIEPYTANIE" - DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY UBRALI SPÓDNICE

  DLA 3 OSÓB - NAGRODA ZA NAJLEPSZĄ STYLIZACJĘ - BONY DO EMPIKU LUB ROSSMANNA  W WYSOKOŚCI 50 ZŁOTYCH.

  26.10.2017 19:37 | więcej »
 • UWAGA 

  DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2017 NA 4 GODZINIE LEKCYJNEJ W AULI NA ULICY KOŚCIUSZKI ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SAMODRZĄDU.

  OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!!!!!!!!!!!

  26.10.2017 19:36 | więcej »
 • Od 16 pażdziernika 2017 niewielkie zmiany w planie lekcji ZSH.
  13.10.2017 15:34 | więcej »
 • Od 2 pażdziernika 2017 niewielkie zmiany w planie lekcji ZSH.
  29.09.2017 14:39 | więcej »
 • W poniedziałek 25.09. na 7, 8 i 9 lekcji klasa 4e ma warsztaty ekonomiczne w sali 11K.
  Warsztaty poprowadzi p. Konrad Hryniewicz.
  W związku z warsztatami jest zmiana sal:
  8 lekcja  3ti fizyka w sali 18aK
  9 lekcja 1oh religia w sali 10K
  22.09.2017 07:59 | więcej »
 • Wszystkich uczniów, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie zapraszamy na pierwsze spotkanie. Odbędzie się ono w dniu 19.09.2017 (wtorek) na auli szkoły w godz. 16-17.30. Zajęcia prowadziła będzie p. Dorota Stykowska.
  13.09.2017 20:28 | więcej »

 • Godzina 17.00
  klasa sala Nazwisko wychowawcy
  1oh 3 K p. Róża Kaszyńska
  1 ti 11 K p. Tomasz Krużycki
  1 tl 15 K p. Jolanta Zawadzka
  1 p 12M p. Jacek Pałubicki
  2o 13 K p. Rafał Nowicki
  2h 1 M p. Dorota Ratkowska
  2 ti aula p. Joanna Kozyra
  2 tl 14 M p. Anna Tur-Krużycka
  2 p 8 M p. Anna Machalińska
  3o 13 M p. Anna Kacmajor
  3h 18 K p. Wioleta Budny
  3 ti 9 M p. Anna Prawdzik
  3 tl    godz. 17.45 21 K p. Joanna Kozyra
  3 ep 22K p. Krzysztof Jurkiewicz
  4 o   godz. 17.45 22K p. Krzysztof Jurkiewicz
  4 ha  godz. 17.45 13 M p. Anna Kacmajor
  4 hb 12 K p. Maria Gorlewicz
  4 ti 28 K p. Jacek Stola
  4 tl 2 M p. Gabriela Krzyżańska
  4e 7 M p. Marta Dąbrowska
   
  Godz. 17.45  na auli  odbędzie się zebranie rodziców uczniów klas 3ti i 3h  dotyczące praktyk w Irlandii w ramach projektu POWER
  O godz. 18.15 na auli szkoły (ul.Kościuszki)  odbędzie się spotkanie z p. M.Jasińską z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej dotyczące problemów nastolatków.  Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy!
  12.09.2017 12:01 | więcej »
 • W DNIU 15.09.2017 r , NA 6 GODZINIE LEKCYJNEJ (godz.12.10) W AULI SZKOŁY

  ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SAMORZĄDU SZKOLNEGO.

  GOSPODARZY WSZYSTKICH KLAS SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! :):)

  Opiekunowie Samorządu

  11.09.2017 20:13 | więcej »
 • Świadectwa dojrzałości osób, które zdały maturę w sesji poprawkowej, znajdują się do odbioru w sekretariacie szkoły od dnia 12 września 2017 roku.
  11.09.2017 13:19 | więcej »
 • Zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia z etyki. Zapisy w piątek 15.09 na 1, 2 lub 3 lekcji w sali 3 w budynku na Marynarzy. Zajęcia prowadzi p. Zbigniew Mroch.
  08.09.2017 17:12 | więcej »
 • Od poniedziałku 11.09.2017 niewielkie zmiany w planie lekcji - proszę zapoznać się z nowym planem.
  08.09.2017 15:31 | więcej »
 • Zapraszamy uczniów klas II-IV, którzy chcą sprzedać swoje podręczniki i uczniów klas I, którzy chcą je kupić. Z klas II-IV książki  (podpisane ołówkiem przez właściciela i wycenione) sprzedają po 2 osoby wyznaczone przez wychowawcę. 
  Uczniowie klas pierwszych idą na aulę wraz z nauczycielem uczącym.
  06.09.2017 18:52 | więcej »
 • Na stronie szkoły został opublikowany plan lekcji na I tydzień września
  Proszę na bieżąco sprawdzać stronę z planem - mogą jeszcze nastapić zmiany w salach lecyjnych.
  02.09.2017 12:13 | więcej »
 • Termin składania deklaracji  na sesję styczeń - luty 2018 egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie to 8 września 2017r.
  Osoby, które nie złożą deklaracji w pierwszym tygodniu nauki nie będą mogły przystąpić do egzaminu w sesji zimowej!
   
  28.08.2017 17:40 | więcej »
 •  Maturzysta, który uzyskał mniej niż 30% punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych (albo w części pisemnej, albo w części ustnej), może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w sesji poprawkowej w sierpniu.
  By przystąpić do tego egzaminu, niezbędne jest złożenie pisemnego oświadczenia (dotyczy zarówno egzaminu pisemnego jak i ustnego).
  Dokument ten absolwent musi złożyć nie później niż do
  7 lipca 2017 r. 
  Wzór świadczenia jest dosrępny w zakładce "matura" i na stronie www.oke.gda.pl
  Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się
  22 sierpnia 2017 (wtorek) o godzinie 9.00 proszę o wcześniejsze przybycie.
   
  Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka  angielskiego odbędzie się            
  24 sierpnia 2017 (czwartek)

  - pierwsza grupa o godzinie 10.00
  - druga o 11.30

  W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących godziny egzaminu osoby zdające w proszę o kontakt z sekretariatem szkoły

   
  16.08.2017 11:41 | więcej »
 • Przedmioty klasa data godzina sala dzień tygodnia
  podstawy przedsiębiorczości 1o 25.08 10.00 10K piątek
  podstawy przedsiębiorczości 1p 25.08 10.00 10K piątek
  rachunkowość w praktyce 3e 25.08 10.00 10K piątek
  systemy operacyjne                  UWAGA ZMIANA TERMINU 1ti 28.08 10.00 28K poniedziałek
  laboratorium sieci komputerowych UWAGA ZMIANA TERMINU 3ti 28.08 10.00 28K poniedziałek
  historia i społeczeństwo 4ha 25.08 10.00 12K piątek
  matematyka 1h 25.08 10.00 3K piątek
  matematyka 1o 25.08 10.00 3K piątek
  matematyka 1p 25.08 10.00 3K piątek
  matematyka 2h 25.08 10.00 3K piątek
  matematyka 2o 25.08 10.00 3K piątek
  matematyka 2ti 25.08 10.00 3K piątek
  matematyka 2tl 25.08 10.00 3K piątek
  matematyka 3ha 25.08 10.00 3K piątek
  matematyka 3hb 25.08 10.00 3K piątek
  matematyka 4e 25.08 10.00 3K piątek
  matematyka 4tl 25.08 10.00 3K piątek
  język polski 1h 28.08 10.00 3K poniedziałek
  język polski 1tl 28.08 10.00 3K poniedziałek
  język polski 2o 28.08 10.00 3K poniedziałek
  język polski 3hb 28.08 10.00 3K poniedziałek
  język polski 3o 28.08 10.00 3K poniedziałek
  język polski 4ha 28.08 10.00 3K poniedziałek
  język polski 4ti 28.08 10.00 3K poniedziałek
  język polski 4tl 28.08 10.00 3K poniedziałek
  język angielski 2o 29.08 10.00 15K wtorek
  język angielski 3ha 29.08 10.00 15K wtorek
  język angielski 3o 29.08 10.00 15K wtorek
  technika i organizacja pracy recepcji 2h 29.08 10.00 15K wtorek
  podróżni w portach i terminalach 1p 29.08 10.00 15K wtorek
  sieci komputerowe 1ti 29.08 10.00 28K wtorek
  statystyka 1tl 29.08 10.00 3K wtorek
  pracownia magazynowa 2tl 29.08 10.00 12K wtorek
  rachunkowość 3e 29.08 10.00 10K wtorek
  rachunkowość w praktyce 2ep 29.08 10.00 10K wtorek
  23.08.2017 23:47 | więcej »
 • Wakacje!
  Dyrekcja Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie pragnie życzyć wszystkim pracownikom szkoły i uczniom pełnych wrażeń i bezpiecznych wakacji. Obyśmy wszyscy wypoczęli przed kolejnym rokiem szkolnym i wrócili do pracy po dwóch miesiącach pełni sił i zapału do dalszej wspólnej pracy.

  Życzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty z okazji zakończenia roku szkolnego

  Bezpieczne ferie letnie 2017

  L
  ist na zakończenie roku szkolnego od Rzecznika Praw Dziecka
  22.06.2017 21:37 | więcej »
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się o godz. 9.30 na sali gimnastycznej dla wszystkich. Następnie klasy przechodzą z wychowawcami do sal:
   
  klasa sala wychowawca
  1P  8M A. Machalińska
  1O 13K R. Nowicki
  1TL 10K A. Tur Krużycka
  1TI 21K J. Kozyra
  1H 22K D. Ratkowska
  2O 15K M. Korpok
  2EP aula K. Jurkiewicz
  2TL 21K J. Kozyra
  2TI 17K B. Lewczuk
  2H 3K B. Lewicka
  3E 11K M.Filipowicz
  3TL 7M D. Sławska
  3TI 28K J. Stola
  3HA 29K A. Kacmajor
  3HB 12K M. Gorlewicz
  3O aula K. Jurkiewicz
  22.06.2017 18:25 | więcej »
 • W dniu 19 czerwca klasy uczączące się w salach komputerowych przechodzą do sal:
  z sali 29K do sali 11K
  z sali 28K do sali 12K
  z sali 18K do sali 13K
  z sali 17K do sali 21K
  18.06.2017 16:18 | więcej »
 • Uwaga uczniowie przystępujący do egzaminów zawodowych w sesji letniej 2017!

   

  Proszę zapoznać  się z poniższym przydziałem sal na pisemny egzamin zawodowy,

  a następnie  sprawdzić na listach zamieszczonych na tablicach w budynku szkoły

                           przy ulicy Kościuszki, do której sali zostaliście przypisani

   

   

   

  Kwalifikacja/zawód

             

       Termin  egzaminu / sala

   

   

  Data

   

  Godzina

   

   

          Sala

   

  A.30

  t .logistyk

  20.06.2017

  10.00

  13  i  15

  A.33

  t. eksploatacji portów i terminali

  20.06.2017

  10.00

  25  aula

  A.35

  t. ekonomista

  20.06.2017

  10.00

  12  i  22

  E.12

  t. informatyk

  20.06.2017

  10.00

  11

  T.11

  t. hotelarstwa

  20.06.2017

  10.00

  21  i  22

  T.13

  t. obsługi turystycznej

  20.06.2017

  10.00

  25  aula

  A.31

  t. logistyk

  20.06.2017

  12.00

  12  i   22

  A.36

  t. ekonomista

  20.06.2017

  12.00

  21  i   22

  E.13

  t. informatyk

  20.06.2017