Ogłoszenie o naborze na kurs Baristy

Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca                   Sopot, dn. 13 marca 2018 r.

Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

 

Ogłoszenie nr 01/03/2018 o naborze na:

KURS BARISTY

 

Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs baristy.

 

Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

 

Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia

 1 marca 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 1 marca 2018 r.

 

Kurs kierowany jest do pełnoletnich uczniów kształcących się w branży „Turystyka, sport, rekreacja”, w następujących zawodach:

 • technik hotelarstwa,
 • technik obsługi turystycznej.

 

Termin rekrutacji : 14 - 23 marca 2018 r. do godziny 12.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
 2. Dzienniczek Praktyk, w którym potwierdzono podpisem opiekuna stażu co najmniej 50% godzin odbytego stażu zawodowego w Projekcie (do wglądu)
 3. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
 4. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10)

 

20 godzinny kurs składający się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych odbędzie się w formie 2 dniowego szkolenia w okresie weekendu.

 

Miejsce realizacji kursu to profesjonalnie przygotowany lokal należący do realizatora kursu

w Gdańsku.

 

Planowany termin przeprowadzenia kursu – kwiecień lub maj 2018 r.

 

Szczegółowe informacje uzyskać można w biurze projektu, codziennie w godzinach 9.00-12.00

lub u szkolnego koordynatora kursów – p. Bożeny Jaskulskiej.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Handlowych w Sopocie
  ul. Wejherowska 1
  81-814 Sopot

  adres korespondencyjny, tymczasowa siedziba:
  ul. Kościuszki 18/20
  81-704 Sopot
 • 58 551 11 92