Projekt: Zdobądź doświadczenie – osiągnij sukces – praktyki zawodowe w Irlandii

Przygotowany przez nauczycieli  projekt praktyk zagranicznych   dla uczniów naszego technikum uzyskał akceptację Programu Erasmus+ konkurs 2016 został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, realizowanego w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest FRSE.

Otrzymamy dofinansowanie na jego realizację w wysokości 81740 EUR po podpisaniu umowy finansowej w listopadzie 2016 r. Projekt w całości sfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.

Projekt  jest realizowany w porozumieniem z Irlandzkim partnerem: Your International Training, którego pracownicy przeprowadzą zajęcia adaptacyjne z języka angielskiego,  zorganizują miejsca praktyk oraz zakwaterowania u rodzin goszczących. Partner zapewni również wystawienie dla uczestników certyfikatów Europass Mobility, poświadczających zdobyte doświadczenie.

Pierwsza mobilność potrwa od 15 maja 2016 r. do   9 czerwca 2016 r. Uczniowie klas III uczących się w zawodzie technik informatyk i technik hotelarstwa odbędą 4 – tygodniową praktykę w Irlandii.  Kolejna grupa to również 15 uczniów z jednym opiekunem. Ich mobilność zaplanowana jest na kwiecień 2018 r.

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Handlowych w Sopocie
    ul. Wejherowska 1
    81-814 Sopot
  • 58 551 11 92