Historia

Zespół Szkół Handlowych w Sopocie to szkoła z historią sięgającą XIX wieku. W latach 1872-75 wybudowano parterową szkołę gminną przy nowo wytyczonej ulicy Szkolnej, wówczas Schulstraße. Obecnie ulica nosi imię Tadeusza Kościuszki.
Przez kolejne 30 lat szkoła funkcjonowała bez większych zmian, aż do roku 1903, kiedy to rozpoczęła się jej przebudowa. Realizacja rozbudowy szkoły według projektu architekta Paula  Puchmüllera trwała dwa lata. W 1905 zostało utworzone Gimnazjum Realne. W 1908 oddano do użytku nową salę gimnastyczną. Z sali korzystali zarówno uczniowie Gimnazjum jak i wszyscy mieszkańcy Sopotu.

 

W 1931 roku Gimnazjum Realne przeniesiono do nowej siedziby. Budynek przy Schulstraße nadal pełnił funkcje edukacyjne. Znajdowała się tam m.in. Renomowana Prywatna Wyższa Szkoła Dla Dziewcząt Pani M. Weyl.

W latach trzydziestych gmach szkoły został rozbudowany na potrzeby koedukacyjnej szkoły średniej, przygotowującej młodzież do podjęcia nauki w różnych zawodach. W kolejnych latach,  mimo wojny, w budynku przy Schulstraße kontynuuje działalność  szkoła dla chłopców i dziewcząt, najstarsza z ekonomicznych szkół na Wybrzeżu.

Po zakończeniu II wojny światowej,  już przy ul. Kościuszki, działalność rozpoczęło Gimnazjum Kupieckie. Rok później, w 1946   zostało ono przekształcone w Państwowe Gdańskie Gimnazjum i Liceum Handlowe.

W 1951 roku znajdujące się dotychczas we Wrzeszczu Państwowe Liceum Administracyjno-Gospodarcze zostało podzielone na Technikum Finansowe i Technikum Handlowe. Szkoły przeniesiono do budynku przy ul. Kościuszki. Dodatkowo, w skład szkoły wchodziły również Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Liceum Dla Pracujących. Szkoła wielokrotnie modyfikowała profil i poszerzała ofertę edukacyjną. Ostatecznie, w 1983 utworzono Zespół  Szkół Handlowych w skład którego weszły:

  • Liceum Ekonomiczne Dla Pracujących
  • Liceum Zawodowe
  • Policealne Studium Zawodowe
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Szkoła pozyskała również nowy obiekt przy al. Niepodległości 749 – budynek ufundowany w 1836 roku przez ówczesnego opata oliwskiego, Józefa Hohenzollerna, na siedzibę szkoły katolickiej. Od tytułu fundatora nazywano ją "książęcą". Budynek jest popularnie zwany „Na Marynarzy”.

1 września 2002 roku Liceum Ekonomiczne i Liceum Handlowe zostało przekształcone w Technikum. Jednocześnie utworzono II Liceum Profilowane czyli połączenie liceum ogólnokształcącego z ukierunkowaniem nauki zawodu.

17 września 2012 roku miało miejsce uroczyste nadanie imienia „Sokolnia” zabytkowej sali gimnastycznej.

15 kwietnia 2015 miało miejsce nadanie imienia DANUTY SIEDZIKÓWNY „INKI” Technikum nr 1 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1.

 

Dyrektor naczelny szkoły
1946-56 Maria Ostrowska
1956-70 Kazimierz Iwanowski
1970-73 Ewelina Mohuczy
1973-79 Eugeniusz Fabiniak
1979-86 Jerzy Cygański

1986-2007

Jadwiga Michałowska

2007-2016

Małgorzata Wickland-Burska

2016-2017 Anna Mamprejew-Kwintkiewicz          
2017-    Jolanta Niewadzioł                           

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Handlowych w Sopocie
    ul. Wejherowska 1
    81-814 Sopot
  • 58 551 11 92