Sopocki skok w Europę - praktyki zawodowe w Irlandii

 

Akcja kluczowa: Mobilność edukacyjna

Akcja 1: Mobilność osób uczących się i pracowników

Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego

Tytuł projektu „Sopocki skok w Europę”

Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 117 324 euro.

Data rozpoczęcia 03-09-2018

Data zakończenia 02-09-2020

 

Projekt:  „Sopocki skok w Europę: realizowany w  okresie od  01.09.2018 do 31.08.2020 r. w ramach programu Erasmus +, Akcja 1 przez  Zespół Szkół Handlowych w Sopocie wspólnie z organizacją Your International Training.

Beneficjentami będą uczniowie klas III kształcących się w zawodach technik: hotelarstwa, obsługi turystycznej, logistyk i technik informatyk, którzy w Irlandii odbędą 4 tygodniową praktykę zawodową w ramach kształcenia praktycznego.

Pierwsza mobilność dla 20 uczniów   potrwa od 6 .05.019 r. do 31 .05.2019 r,  druga mobilność dla 20 uczniów od 20.04 2020 r do 15.05.2020 r.

Każdej grupie będzie towarzyszyć 2 nauczycieli opiekunów.

YIT posiada wieloletnie  doświadczenie w organizacji praktyk zawodowych dla młodzieży z całej Europy. YIT zapewni uczestnikom praktyki zawodowe w firmach informatycznych, hotelach, logistycznych i turystycznych zgodnie z programem praktyk dla każdego zawodu.

Firma zapewni także uczestnikom projektu noclegi i wyżywienie u irlandzkich rodzin, opiekę merytoryczną podczas pobytu.

Pobyt uczniów w Irlandii nie tylko umożliwi uczniom odbycie praktyki zawodowej  zgodnie z kierunkiem kształcenia  w Irlandii czy rozwijanie sprawności posługiwania się językiem angielskim w różnych sytuacjach zawodowych i prywatnych,  a także pozwoli  rozwijanie kompetencji: społecznych, międzykulturowych i poznanie obyczajów, kuchni, historii ludzi żyjących w innej kulturze i kraju – Irlandii.

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Handlowych w Sopocie
    ul. Wejherowska 1
    81-814 Sopot
  • 58 551 11 92