Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r2016/679. informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Handlowych z siedzibą w Sopocie ul Kościuszki 18/20, 

 

Inspektorem Danych Osobowych jest Sabina Tatol - Baczyńska, 

e-mail: rodo@ckusopot.pl

telefon 58 551 00 11

miejsce urzędowania CKU Sopot, ul. Kościuszki 22-24,81-704 Sopot, pokój nr 9.

 

1. Biorąc pod uwagę wskazaną powyżej podstawę prawną dane osobowe przetwarzane będą  wyłącznie w celu prawnie dopuszczalnym.

2. Podanie danych jest dobrowolne.

3. Dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.  

5. Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa, fax 22 531 03 01, infolinia telefon – 606-950-000.

6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

8. Zbierane, dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Handlowych w Sopocie
    ul. Wejherowska 1
    81-814 Sopot
  • 58 551 11 92