Lista przedmiotów

WWWNazwaSkrót
biologia biol
chemia chem
chemia w logistyce CwL
ćwiczenia z obługi gościa i konsumenta ĆzOGiiK
ćwiczenia z obsługi podróżnych i informacji turystycznej ĆzOPiiT
ćwiczenia z obsługi ruchu turystycznego ĆzORT_p
ćwiczenia z przewodnictwa i pilotażu ĆzPrziP_p
ćwiczenia z techniki i organizacji pracy recepcji ĆzTiOPR_p
ćwiczenia z techniki pracy służby pięter ĆzTpsp
diagnostyka i naprawa sprzętu DiNS_p
działalność handlowa DH
edukacja dla bezpieczeństwa edb
ekonomia w hotelarstwie EWH
ekonomika i organizacja przedsiębiorstw EiOP_p
eksploatacja środków transportu EsT
elementy kultury i sztuki w turystyce EKiswt
elementy kultury i sztuki w turystyce EKiSwT_p
etyka e
etyka zawodu Etyka Z
fizyka f
funkcjonowanie przedsiębiorstwa logistycznego w gospodarce FPLwG
geografia geog
geografia turystyczna GeT
godzina z wychowawcą gzw
historia his
historia i społeczeństwo h_i_s
informatyka inform
informatyka w turystyce IwT
język angielski ang
język polski polski
język angielski rozszerzony ja
język angielski w biznesie JAwB
język angielski w działalności handlowej JOwDH
język angielski zawodowy angZ
język angielski_p ja_p
język hiszpański hisz
język hiszpański zawodowy JHZ
język hiszpański_p jh_p
język niemiecki niem
język niemiecki w biznesie JNwB
język niemiecki zawodowy JNZ
język niemiecki_p jn_p
język rosyjski ros
kultura zawodu KZ
laboratorium sieci komputerowych LSK
laboratorium sieciowych systemów operacyjnych LSSO
laboratorium systemów operacyjnych LSO_p
logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych LwJgia
logistyka w procesach produkcji LwPP
marketing Mark
marketing w hotelarstwie MwH
marketing w turystyce MwT
matematyka mat
mikro i makroekonomia MiM
obsługa gościa i konsumenta OGiK
obsługa informatyczna w biurze OIwB_p
obsługa informatyczna w hotelarstwie OIwH
obsługa informatyczna w logistyce oiwl
obsługa informatyczna w recepcji OIwR
obsługa informatyczna w turystyce OIwT
obsługa magazynów Om
obsługa podróżnych OP
Obsługa podróżnych w portach i terminalach Opwp
obsługa ruchu turystycznego ORT
organizacja marketingu w handlu OMwH
organizacja przedsiębiorstwa turystycznego OPT
organizacja sprzedaży OS
plastyka p
Podróżni w portach i terminalach PwPiT
podstawy informatyki PI
podstawy organizacji portów i terminali Popit
podstawy przedsiębiorczości prze
podstawy turystyki PT
podstawy tworzenia stron www PTSwww
pracownia ekonomiki i analiz PEiA
pracownia ekonomiki, analiz i sprawozdawczości PEAiS
pracownia magazynowa PM_p
pracownia obsługi jednostek zewnętrznych Pojz
pracownia planowania organizacji prac magazynowych ppopm
pracownia planowania produkcji i dystrybucji PPPiD_p
pracownia przepływu zasobów i informacji P_pZiI
pracownia środków technicznych PŚT_p
pracownia transportowo-spedycyjna PT-S_p
praktyka zp
praktyka zawodowa pz
prawne podstawy działalności gospodarczej PPDG
prawne podstawy działalności portów i terminali PPDPiT
prawo pracy P_p
prawo w portach i terminalach pwpit
Procesy magazynowe w portach i terminalach Pmwpit
procesy transportowe w logistyce PTwL
PROJEKT PRO
projektowanie aplikacji bazodanowych i administracja PABiA
prowadzenie handlowej działalności gospodarczej PHDG
przewodnictwo i pilotaż PrziP
rachunkowość Rach
rachunkowość handlowa RaH
rachunkowość komputerowa RK
rachunkowość w praktyce RwP_p
religia rel
sieci komputerowe SK
sieciowe systemy operacyjne SSO
sprzedaż towarów ST
statystyka Stat
statystyka opisowa i sprawozdawczość SOiS
systemy baz danych i aplikacje bazodanowe SBDiab
systemy operacyjne SO
technika i organizacja pracy recepcji TiOPR
technika pracy służby pięter TPsP
technologia informacyjna w firmie TIwF_p
technologia informacyjna w rachunkowości TIwR
technologia sieci web i multimedia TSwiM
technologie internetowe i multimedialne TiiM
technologie sieci web i multimedia TSwiM
towaroznawstwo Tow
transport w portach i terminalach Twpit
urządzenia techniki komputerowej UTK
wdż wdż
wf-ch wfc
wf-dz wfd
wiedza o kulturze wok
wiedza o społeczeństwie wos
wiedza o społeczeństwie_roz wos
wychowanie do życia w rodzinie wdż
zaj.art z
zarządzanie procesami dystrybucji ZPD
zarządzanie zapasami i magazynem ZZiM
żywienie i zdrowie ŻiZ

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Handlowych w Sopocie
    ul. Wejherowska 1
    81-814 Sopot
  • 58 551 11 92