Test

Nagłówek

film

 

 


https://zshsopot.edupage.org/text26/?#POWER

<iframe width="560" height="349" src="https://www.youtube.com/watch?v=nTSlSe97fyI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 

 

Lorem Ipsum

ZSAE - Ankieta

Ankieta dotycząca losów absolwentów Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni Orłowie

Drodzy Absolwenci!
Prosimy o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety, która pozwoli nam na podniesienie jakości kształcenia w naszej szkole. Ankieta dotyczy osób, które ukończyły naszą szkołę w latach 2008-2014.
Za udzielenie odpowiedzi serdecznie dziękujemy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Płeć:
  1. kobieta
  2. mężczyzna
 2. Rok urodzenia:
 3. Miejscowość
 4. Rok ukończenia szkoły:
  1. 2008
  2. 2009
  3. 2010
  4. 2011
  5. 2012
  6. 2013
  7. 2014
 5. Jestem absolwentem / absolwentką ZSAE i ukończyłem/-am:
  1. Technikum Ekonomiczne
  2. Technikum Handlowe
  3. Technikum Turystyczne
 6. Jakie były główne motywy wyboru ZSAE? Prosimy wskazać najważniejsze motywy. (można zakreślić więcej niż jedną odpowiedź):
  1. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych, które ułatwiłyby zdobycie pracy
  2. Interesująca oferta kierunkowa
  3. Uzdolnienia/zainteresowania zgodne z ofertą szkoły
  4. Tradycje rodzinne/kontynuacja zawodu rodziców
  5. Dobra opinia szkoły wśród znajomych
  6. Względna łatwość dostania się do tej szkoły
  7. Atmosfera panująca w szkole wśród uczniów i nauczycieli
  8. Inny motyw (jaki?)
 7. W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony(a) z realizacji procesu dydaktycznego i warunków kształcenia w ZSAE?
  (1- bardzo niezadowolony/a, 2, 3, 4, 5- bardzo zadowolony/a)Prosimy wpisać właściwą odpowiedź - wartość skali liczbowej w każdym z poniższych wierszy.
  1. Przydatność treści programowych przedmiotów ogólnych
  2. Przydatność treści programowych przedmiotów zawodowych
  3. PRelacje uczeń - nauczyciel
  4. Jakość bazy dydaktycznej i sal lekcyjnych i sportowych
  5. Możliwość rozwijania swoich zainteresowań w różnego rodzaju kołach
  6. Możliwość skorzystania z pomocy nauczycieli, pedagoga i innych podmiotów w sytuacjach stwarzających trudności dla ucznia
  7. Zapewnienie skorzystania z praktyk przygotowujących do zawodu
  8. Merytoryczne przygotowanie kadry nauczającej
  9. Jakość nauczania (umiejętności dydaktyczne kadry)
  10. Inny element (jaki?)
 8. Czy kończąc szkołę miała/miała Pan/Pani sprecyzowane plany dotyczące dalszego kształcenia?
  1. tak
  2. nie
  3. częściowo
 9. Po ukończeniu szkoły (można zakreślić więcej niż jedną odpowiedź):
  1. Podjąłem/-am naukę na studiach dziennych państwowych
  2. Podjąłem/-am naukę na studiach dziennych prywatnych
  3. Podjąłem/-am naukę na studiach zaocznych
  4. Podjąłem/-am naukę na studiach wieczorowych
  5. Podjąłem/-am naukę w szkole policealnej
  6. Pracuję na umowę o pracę
  7. Pracuję na umowę zlecenie
  8. Pracuję na własny rachunek
  9. Nie uczę się i nie pracuję
  10. Poszedłem do wojska
  11. Wyjechałem/-am za granicę
  12. Inny:
 10. Jeśli uczy się Pan/i, proszę podać kierunek:
 11. Najbardziej przydają się mi umiejętności z zakresu (można zakreślić więcej niż jedną odpowiedź):
  1. matematyki
  2. przedmiotów zawodowych
  3. informatyki
  4. języka obcego
  5. Inne (jakie?):
 12. Dokonany przed laty wybór Szkoły oceniam jako:
  1. trafny
  2. błędny
  3. nie mam zdania

Wszystkim absolwentom w życiu zawodowym i osobistym życzymy sukcesów!

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Handlowych w Sopocie
  ul. Wejherowska 1
  81-814 Sopot

  adres korespondencyjny, tymczasowa siedziba:
  ul. Kościuszki 18/20
  81-704 Sopot
 • 58 551 11 92