• Warsztaty w ramach współpracy

     • W ramach współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w naszej szkole obywają się w szkole warsztaty i wsparcie indywidualne uczniów

      1. Oferty pracy, jak szukać pracy 

      2. Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej

      3. Jak tworzyć CV

      4. Formy wsparcia, możliwości zdobycia staży

      5. dofinansowania unijne6. podnoszenie kwalifikacji

     • Zintegrowany kurs bezpieczeństwa żeglugi

     • W dniach 23.11-14.12 odbył się zintegrowany kurs bezpieczeństwa żeglugi. Szkolenie skierowano do pełnoletnich uczniów kształcących się w branży „Turystyka, Sport, Rekreacja” oraz „TRANSPORT, LOGISTYKA, MOTORYZACJA”, w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik hotelarz, technik logistyk i technik eksploatacji portów i terminali.

      Kurs jest niezbędny do podjęcia pracy jako członek załogi na statkach morskich. Dzięki udziałowi w kursie nasi uczniowie będą mogli podjąć pracę na statkach i promach pasażerskich lub na każdej jednostce pływającej w wielu miejscach świata. 

      Kurs organizowany był w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

     • VI Międzyszkolny Konkurs Turystyczno-Hotelarski

     • W dniu 11.12.2019r. turyści z ZSH z klasy 3OH wzięli udział w międzyszkolnym konkursie turystyczno-hotelarskim. W tym roku odbyła się już szósta edycja tego konkursu, która jest realizowana podobnie, jak w poprzednich latach na tych samych zasadach. Konkurs obejmuje wiedzę z zakresu ogólnej turystyczno-hotelarskiej w oparciu o ustawę o usługach turystycznych z 1997 roku i kodeks postępowania praktycznego oraz BHP w turystyce i hotelarstwie. Organizatorem tegorocznej edycji konkursu jest Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych z Gdyni. Finał konkursu odbędzie się w marcu 2020 roku. Uczniowie w pierwszym etapie konkursu rozwiązali test. Do finału konkursu przeszli uczniowie: Gzik Roksana, Mielewczyk Joanna i Rutkowska Nikola.
      Gratulacje!!!

     • Warsztaty z prawa

     • Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów z Gdyni przeprowadziła w naszej szkole warsztaty z zagadnień prawnych. W okresie od października 2018r. do kwietnia 2019r. odbyło się osiem warsztatów przeprowadzone przez prawnika. Zostały omawiane zagadnienia z zakresu:

      • Prawa pracy
      • Prawa spadkowego
      • Prawa konsumenta
      • Prawa administracyjnego

      Celem warsztatów było:

      • zdobycie podstawowej wiedzy o prawach przysługujących współczesnemu człowiekowi
      •  uświadomienie uczniom, że znajomość podstawowych zagadnień prawa  jest pomocna w życiu codziennym.
     • VII Ogólnopolska Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.

     • W dniu 26 listopada 2019 uczniowie klasy 3OH wzięli udział w VII edycji ogólnopolskiej olimpiady SOLIDARNOŚCI "olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii". Olimpiada dotyczyła historii wiedzy z zakresu historii najnowszej Polski ostatnich 30-tu lat i przemian społeczno-gospodarczo-politycznych w naszym kraju. Olimpiada miała też na celu przybliżenie polskiego dziedzictwa historycznego i polskiego dorobku kulturowego. Organizatorem szkolnej edycji olimpiady był nauczyciel Rafał Nowicki.

      Na zwycięzców czekają indeksy na czołowe uniwersytety, stypendia naukowe i atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nauczyciele zwycięskich drużyn otrzymają również nagrody finansowe i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

     • Wizyta studyjna w Enigma Systemy Ochrony Informacji

     • Klasa 1spi pod opieką pana M. Pomierskiego i pana Z. Kredowskiego uczestniczyła w wizycie studyjnej w firmie Enigma Systemy Ochrony w Warszawie. Enigma od 25 lat świadczy usługi w obszarze ochrony informacji, posiadając unikatową wiedzę na polskim rynku. Integralną częścią oferowanych rozwiązań jest szeroko pojmowane bezpieczeństwo specjalne. Dotyczy ono zarówno rozwiązań sprzętowych i aplikacyjnych, jak i całego obszaru architektury i realizacji wdrożenia. Podstawą systemów tworzonych przez firmę Enigma są opracowane i produkowane własne kryptograficzne rozwiązania sprzętowe i aplikacyjne. Atutem tych rozwiązań jest stosowanie wysoko rozwiniętych technologii i algorytmów szyfrowych. Wysoką jakość oferowanych urządzeń i aplikacji kryptograficznych potwierdza ponad 40 certyfikatów ABW i SKW z zakresu przetwarzania informacji niejawnych od klauzuli „Zastrzeżone”, przez „Poufne” i „Tajne” do „Ściśle tajne”. Systemy IT oparte na urządzeniach kryptograficznych Enigmy oznaczone są marką CompCrypt i przetwarzają informacje o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa narodowego.

      Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 3.3. Edukacja zawodowa, poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej,  umowa nr RPPM.03.03.01-22-0009/16.

     • Sopocki Konkurs Umiejętności Logiczno-Matematycznych

     • W dniu 29 listopada 2019r w Zespole Szkół Handlowych w Sopocie odbył się Sopocki Konkurs Umiejętności Logiczno-Matematycznych. Konkurs został zorganizowany przez Panią wicedyrektor A.Mamprejew oraz Panią A.Prawdzik. dla uczniów ósmych klas Szkół Podstawowych w Sopocie. Konkurs miał na celu zainteresowanie młodzieży matematyką oraz  rozwijanie umiejętności logicznego myślenia. Zawody odbywały się indywidualnie.

      W konkursie brali udział uczniowie ze Szkół Podstawowych nr 1, nr 7, nr 8 oraz  nr 9 w Sopocie. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Technicznych w Sopocie
    • sekretariat@zstsopot.pl
    • 58 551 11 92
    • ul. Wejherowska 1
     81-814 Sopot
  • Nasze media społecznościowe

  • Galeria zdjęć

    brak danych
   • Logowanie