• Szkolni Ambasadorzy Doradztwa Zawodowego

     • Trwa kampania promocyjna sopockich szkół ponadpodstawowych. Głos w tej sprawie zabrali Szkolni Ambasadorzy Doradztwa Zawodowego! Ambasadorzy doradztwa to międzyszkolna grupa wspaniałych kreatywnych młodych ludzi, którzy na co dzień uczęszczają do sopockich szkół.

      Zapraszamy ósmoklasistów do Sopotu! Zobaczcie co oferujemy dla młodzieży!

     • Dzień Ziemi 2021

     • W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi Dnia Ziemi nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim konkursie ekologicznym  pod hasłem:

      “ODDAJ UŻYWANY TELEFON KOMÓRKOWY POMAGAJĄC INNYM – POMAGASZ SWOJEJ SZKOLE”

      Do 28 maja 2021 zbieramy w szkole używane, stare, niepotrzebne TELEFONY KOMÓRKOWE BEZ BATERII

      Karton na telefony znajduje się w budynku szkolnym na parterze, w korytarzu przy bibliotece.

      Zebrane telefony zostaną przekazane firmie Ekophone, a następnie po ewentualnej naprawie i usunięciu wszelkich danych, mogą trafić do krajów rozwijających się w Afryce i Azji, gdzie będą mogły jeszcze przez lata służyć innym dzieciom.

      W razie pytań proszę o kontakt przez e-dziennik ze szkolnym koordynatorem konkursu
      p. Martą Dąbrowską

     • Wirtualny Festiwal Umiejętności zawodowych

     • Akademia Umiejętności Eurocash zaprasza szkoły branżowe, zawodowe, licea i technika kształcące uczniów w kierunku logistyka do współpracy przy przygotowaniu uczniów do wykonywania pracy zawodowej.Dynamiczny rozwój segmentu usług logistycznych, powoduje, że brakuje pracowników w branży logistycznej na rynku pracy. Akademia prowadzi działania na rzecz promocji zawodu logistyka organizując  w dniu 22 kwietnia 2021 r, Wirtualny Festiwal Umiejętności Zawodowych. Zapraszamy uczniów zainteresowanych budowaniem kariery zawodowej w obszarze logistyki, do wzięcia udziału w Festiwalu. Jest to wydarzenie w całości organizowane on-line.Celem Wirtualnego Festiwalu jest zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy w obszarze szeroko rozumianej logistyki, zawodów takich jak magazynier, administrator, planista transportu. Ważnym elementem Festiwalu jest także przekazanie wiedzy uczniom w ramach doradztwa zawodowego, jak planować swoją ścieżkę zawodową , jak odnaleźć się na rynku pracy i znaleźć pracę marzeń, ale także jak przygotować się do rozmów rekrutacyjnych.Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Podczas Festiwalu dajemy uczniom możliwość kontaktu z profesjonalnymi trenerami Akademii Umiejętności Eurocash, którzy posiadają ponad 20 letnie doświadczaniem zawodowym w branży FMCG. Jest to także spotkanie z praktykami w obszarze logistyki, którzy dysponują szeroką wiedzą fachową.

       

     • Szkoła odpowiedzialna cyfrowo

     • ZSH w Sopocie przystąpiło do projektu

      „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” realizowanego przez Fundację  Dbam o mój zasięg.

      Fundacja zajmuje się edukacją społeczeństwa na temat cyfrowej higieny i profilaktyki e-uzależnień wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczy odpowiedzialnego korzystania z internetu, smartfona i innych narzędzi ekranowych, pamiętając, że kluczowe dla dobrostanu jednostki są relacje międzyludzkie.

      Podstawą działań fundacji jest profesjonalna diagnoza problemu, działanie we współpracy międzysektorowej, jak również idea partycypacji rozumiana jako włączenie w proces wsparcia tych, którzy sami tego wsparcia potrzebują.

      Korzyści z dołączenia do ogólnopolskiej sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo:

      – dostęp do innowacyjnego programu Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo i bieżące wsparcie w jego realizacji;

      – udział w badaniu naukowym poświęconym relacjom w szkole – start już we wrześniu 2021!– bezpłatny dostęp do realizowanych diagnoz szkolnych oraz szeregu materiałów edukacyjnych z zakresu e-uzależnień, higieny cyfrowej i ważności relacji osobistych;

      – możliwość udziału w dedykowanych webinariach i konferencjach tematycznych realizowanych dla sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo;

      – wsparcie w zakresie zarządzania mediami cyfrowymi w społeczności szkolnej;– dostęp do ogólnopolskiej społeczności Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo umożliwiający wzajemną wymianę doświadczeń;

      – certyfikat dla szkoły oraz zaświadczenie dla szkolnego koordynatora projektu.

     • Konsultacje strategii RP na rzecz

     • Trwają zapisy na konsultacje strategii dla młodzieży w woj. pomorskim!

      Już 13 kwietnia odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych,
      na której wszyscy młodzi ludzie z województwa pomorskiego otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Zapisy przyjmowane będą do 12 kwietnia.

      - Konsultacje wojewódzkie ogólnopolskiego dokumentu strategicznego dla młodzieży to pierwsza w historii naszego państwa inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza wszystkich młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału, bez względu na poglądy – mówi inicjator konsultacji Piotr Mazurek, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

      Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” to wydarzenie skupiające przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego podejmowane są dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. Celem konsultacji wojewódzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

      Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielone są na sześć obszarów tematycznych; „edukacja i szkolnictwo wyższe”, „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura”, „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „zdrowie
      i sport” oraz „ekologia i klimat”.

      Konsultacje dla woj. pomorskiego rozpoczną się 13 kwietnia br. od godz. 17:00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod następującym adresem:  https://strategiadlamlodych4.webankieta.pl/. Zapisów na wydarzenie można dokonywać do 12 kwietnia (poniedziałek) do godziny 12:00. Konsultacje z powodu pandemii będą odbywać się zdalnie, w formie wideokonferencji.

      Harmonogram konsultacji dla kolejnych województw będzie sukcesywnie ogłaszany na oficjalnej stronie konsultacji https://www.gov.pl/DlaMlodych. Każdy uczestnik spotkań konsultacyjnych otrzyma certyfikat potwierdzający udział w pracach nad stworzeniem projektu „Strategii RP na Recz Młodego Pokolenia”.

      Pierwsze trzy spotkania konsultacyjne, dla województwa mazowieckiego, dolnośląskiego
      i zachodniopomorskiego zakończyły się dużym sukcesem angażując młodych ludzi z ponad 350 organizacji i środowisk młodzieżowych. Uczestnicy konsultacji wypracowali wspólnie ponad 740 wniosków z analizy stanu obecnego i zaproponowali aż 546 rozwiązań.

      Organizatorem konsultacji jest Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej Piotr Mazurek wraz z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem - pierwszym w historii Polski organem dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi.

     • WIELKANOC 2021

     • Nasza szkoła wzięła udział w miejskiej akcji  przedświątecznego wsparcia sopockich Seniorów: „Podziel się z Seniorem słodkością i ciepłym słowem na Wielkanoc”,  zorganizowanej przez sopocki Wolontariat. W bibliotece szkolnej przygotowaliśmy siedmiu seniorom świąteczne upominki. Serdeczne podziękowania dla :

      • Wiktorii Pach z 1h i jej rodziców za przygotowanie przepięknych kartek i świątecznych ozdób;
      • Anny Chamery z 2 spl za przygotowanie kartki wraz z życzeniami;
      • naszych nauczycieli: p. Marty Dąbrowskiej, p. Joanny Kozyra, p. Bogny Zaborowskiej, p. Franjo Bernal za przygotowanie kartek z życzeniami i słodyczy.

       

     • Sopocka Platforma Profilaktyczna

     • Od kilku tygodni funkcjonuje zaktualizowana Sopocka Platforma Profilaktyczna dla publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. https://profilaktykasopot.pbs.pl/

      Zapraszamy rodziców naszych uczniów do wypełnienia anonimowej ankiety https://ankieta.pbs.pl/ru24.pg

      Powyżej wskazane badanie dotyczy czynników ryzyka i czynników chroniących w środowisku szkolnym wraz z elementami doradztwa zawodowego. 

      Wyniki przeprowadzonych badań będą podstawą do stworzenia programów profilaktyczno-wychowawczych w sopockich szkołach, Gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych dla Gminy Miasta Sopotu na 2022 r., a jednocześnie wskażą potrzeby uczniów,  rodziców i pracowników szkół w zakresie profilaktyki.

      List podpisany przez Panią Magdalenę Czarzyńską-Jachim -Wiceprezydentkę Sopotu skierowany do rodziców uczniów sopockich szkół do pobrania PODPISANY_LIST

     • Egzaminy zawodowe w sesji letniej

     • Uwaga!

      Wszyscy absolwenci oraz osoby, które chcą zdawać poprawki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec/lipiec 2021, muszą do 5 lutego (obecni uczniowie) oraz do 19 lutego (absolwenci) złożyć deklarację przystąpienia do tego egzaminu.

      Deklarację można złożyć osobiście w sekretariacie szkoły ul. Wejherowska 1 w godzinach 8-15 lub przesłać zdjęcie/skan na adres egzaminzawodowy.zsh@gmail.com.

      Deklaracje do pobrania:

      deklaracja_absolwent.pdf

      deklaracja_klasy_3_i_4.pdf

     • Wracamy do nauki

     • Od 18 stycznia 2021 roku wracamy do zajęć dydaktycznych.

      Niestety, na pewno do końca stycznia, ZDALNIE.

      Nowy plan już w dzienniku elektronicznym.

     • Egzaminy zawodowe w styczniu i lutym

     • Poniżej znajduje się lista osób, które zgłosiły się do egzaminu zawodowego w styczniu i w lutym, ze wskazaniem daty, godziny oraz sali egzaminacyjnej. Przypominamy, iż egzaminy odbywają się w ścisłym reżimie sanitarnym, dlatego proszę zabrać ze sobą własne przybory (nie ma możliwości pożyczania z sekretariatu ani od innych zdjących). Lista przyborów oraz wytyczne sanitarne dostępne są w zakładce dla ucznia > egzamin zawodowy.

      czesc_pisemna.pdf

      czesc_praktyczna.pdf

     • MATURA 2021 - ZMIANY

     • Maturzyści - absolwenci ZSH w Sopocie

      Wczoraj, tj. 16 grudnia 2020 roku, zostało opublikowane nowe rozporządzenie MEN w sprawie egzaminów zewnętrznych w 2021 roku. (link do wiadomości na stronie MEN poniżej)

      Znalazło się tam szereg zmian - przede wszystkim:

      1. Matura ustna będzie nieobowiązkowa - deklarować ją powinny osoby, które potrzebują wynik matury ustnej na uczelnie zagraniczne

      2. Przedmiot w zakresie rozszerzonym również nie jest obowiązkowy - możecie wybrać maksymalnie 6, nie musicie żadnego (przedmiot rozszerzony może decydować w rekrutacji na studia)

      3. W rozporządzeniu znalazło się też szereg zmian wymagań z poszczególnych przedmiotów maturalnych - nie sposób je tu wszystkie przytoczyć dlatego odsyłamy ponownie do linku.

      PODSUMOWUJĄC - w maju 2021 roku aby otrzymać świadectwo maturalne należy podejść i zdać język polski, język obcy i matematykę w części pisemnej, w zakresie podstawowym.

      Niestety wiąże się to ze zmianą deklaracji maturalnej. W obecnej sytuacji epidemiologicznej zalecamy wypełnienie nowej deklaracji ze zmianami i odesłanie jej mailem na adres zsh@sopot.pl. W wyjątkowych sytuacjach prosimy o podejście do sekreteriatu i zmianę złożnej wcześniej deklaracji. Czas na złożenie ostatecznej deklaracji - 7 lutego 2021 roku.

     • Akcja charytatywna

     • Wierzymy w moc dobrych uczynków

      Wierzymy w magię Świąt Bożego Narodzenia

      Wierzymy w to, że bycie razem daje radość i siłę

      Wierzymy w społeczność Technikum nr1 ZSH w Sopocie

      Do dzieła Kochani 

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Technicznych w Sopocie
   • sekretariat@zstsopot.pl
   • 58 551 11 92
   • ul. Wejherowska 1
    81-814 Sopot
    81-814 Sopot
    Poland
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie